Světový Kongres Ujgurů

20111223_dopis_havlovi2

Rebiya Kadeerová, prezidentka Světového kongresu Ujgurů, vyjádřila soustrast k úmrtí Václava Havla. (AP/SITA)

Světový kongres Ujgurů (WUC), Ujguři v celém světě i já sama, pociťujeme hluboký zármutek ze skonu bývalého prezidenta České republiky, Václava Havla. Tímto bychom chtěli rodině pana Václava Havla i českému lidu vyjádřit hlubokou soustrast.

Václav Havel byl nesmlouvavým zastáncem pravdy, spravedlnosti a míru. Svůj život věnoval umění, lidským právům a demokracii. Právě tyto jeho vlastnosti z něho učinily skutečného a přirozeného přítele národa Ujgurů, kteří pokračují v boji za svobodu proti utlačování čínským komunistickým režimem.

Havlova vize věnovaná českému lidu se plně projevila v jeho vedení Charty 77 a dnes ovlivnila čínské demokraty současnosti. Prominentní členové čínské společnosti založili Chartu 08 a převzali ducha jeho vize pro založení nové éry pro politickou reformu v Číně.

Měla jsem tu velkou čest, že jsem pana Havla poznala osobně. Jeho osobní zaujetí pro demokratické změny na druhé straně zeměkoule mě inspirovalo. Přiměl mě k tomu, abych nikdy boj za spravedlnost nevzdávala, ani v těch nejtěžších hodinách útlaku ze strany čínské vlády.

Pan Havel měl pochopení nejen pro naši přetrvávající tísnivou situaci v Číně, ale on prohlédl také propagandu ve všech totalitních režimech. Způsob konání pana Havla v postkomunistické éře je řídícím modelem pro všechny, kteří chtějí s jejich represivním režimem skoncovat a porazit ho.

Hluboce zarmouceni nad skonem pana Havla musíme jménem jeho vlastního lidu a všech utlačovaných národů na světě poděkovat za jeho neobyčejnou práci. Jeho duch bude bezpochyby inspirovat mnoho dalších, aby pátrali po křivdách, hledali pravdu a zasazovali se za demokracii i v těch nejtemnějších koutech světa.

V hluboké úctě

Rebiya Kadeerová, prezidentka WUC


small_Germany


Související články:

Václav Havel a jeho vztah k Číně – Tibet, Olympiáda 2008, OSN, Falun Gong ...

HAVEL: Smútoční rečníci na pohrebe sľúbili pokračovať v jeho odkaze

Chvála Havla aneb Prezident je…