Jedna vystěhovalecká vlna zámožných Číňanů už proběhla. (Getty Images)
Jedna vystěhovalecká vlna zámožných Číňanů už proběhla. (Getty Images)

Zámožní Číňané opouštějí Čínu. V Hurun Rich List byla 31. července 2012 zveřejněna informace, podle níž je v Číně více než milion lidí, z nichž každý vlastní majetek přesahující 10 milionů jüanů (cca 1,3 milionu eur). Zhruba 60 procent těchto bohatých Číňanů se však hodlá z Číny vystěhovat. Dle čínského vydání Epoch Times se už jedna vystěhovalecká vlna zámožných Číňanů odehrála.


Epoch Times citoval údaje ze žebříčku dolarových miliardářů Hurun Rich List, kde se uvádí, že se z Číny vystěhovalo (nebo se na stěhování připravuje) 16 procent Číňanů, jejichž majetek přesahuje 10 milionů jüanů. Dalších 44 procent pak o vystěhování uvažuje a zhruba jedna třetina z tohoto okruhu osob už má svůj kapitál převeden do zahraničí.


Podle údajů „Private Banking White Paper 2011", které společně zveřejnily Hurun Institut a Bank of China v roce 2011, je podíl bohatých Číňanů, kteří uvažují o vystěhování, vyšší ve městech. Z namátkového průzkumu u 980 Číňanů s majetkem přesahujícím 10 milionů jüanů v 18 velkých městech se 60 procent dotázaných přiznává, že mají v úmyslu Čínu opustit nebo už to učinili. Ve východní a jižní Číně činí tento podíl 70 procent. Kromě toho má 50 procent Číňanů s majetkem přesahujícím 100 milionů jüanů (asi 300 milionů Kč) svůj kapitál uložený v zahraničí.


Podle Hurun Rich List jsou hlavními důvody k vystěhování lepší podmínky pro vzdělávání dětí, kvalitnější lékařská péče a jistější vyhlídky na důchod. Cca 85 procent Číňanů s majetkem přesahujícím 10 milionů jüanů také uvažuje o možnosti studia jejich dětí v zahraničí. U ještě bohatších je to 90 procent.


Dle čínského vydání Epoch Times hrají v plánech o vystěhování velmi důležitou roli jednak sociální jistoty, ale i stav životního prostředí. Dalším faktem je, že mnozí podnikatelé v Číně mají o svůj podnik strach. Veškerý jejich majetek totiž může být náhle vyvlastněn úřady, a to i na základě zcela planého obvinění. Takovéto obavy se běžně naplňovaly například během funkčního období Po Si-laje ve městě Čchung-čching. A tak se v Číně cítí ohroženi nejen super boháči, ale lidé všech společenských vrstev.


Nemalou roli přitom hrají i skandály kolem nebezpečných potravin, které nejistotu lidí ještě prohlubují. Vedle tzv. melaminového skandálu se sušeným mlékem vzbuzují vlny nevole skandály s falešnými léčivy, jedovatými kapslemi či časté případy používání druhotně zpracovaného (tzv. prasečího) oleje k výrobě potravin. Lidem ztěžuje život také neustále klesající morálka celé společnosti. Například se zuřivě diskutuje o tom, zda vůbec pomáhat člověku ležícímu na zemi, a vystavit se tak riziku možného napálení podvodníkem. Dlouhodobě se množí případy, kdy lidé člověka, který jim pomohl, obviní z napadení a žalují ho o náhradu škody.


Přání vystěhovat se z Číny nemají pouze bohatí, důvěru v budoucnost své vlasti ztrácejí už i běžní Číňané. Vystěhování však není jednoduchá věc. Na mnohé emigranty těžce dopadají jazykové bariéry i kulturní rozdíly. Epoch Times tak došel k závěru, že důvod k vystěhování Číňanů nespočívá jednoduše v jejich touze začít nový život, ale vyvěrá z hluboké skepse způsobené špatnou kvalitou života v Číně.


Emigrant Cung to vyjádřil následovně: „Skutečnost, že bohatí Číňané emigrují, je ranou pěstí do obličeje vládnoucí Komunistické straně Číny. Tím totiž jasně dávají najevo, že komunistická vláda už není důvěryhodná a nemá žádnou budoucnost."

 

small Germany

 

 

Čtěte také:

Odliv kapitálu z Číny asi souvisí s převody majetku komunistů do ciziny

Přes 18 000 čínských úředníků bylo chyceno při útěku do zámoří s nelegálními fondy