Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho žena vystupují z letadla, Moskva, březen 2016. (ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)
Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho žena vystupují z letadla, Moskva, březen 2016. (ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)
V souvislosti se státní návštěvou prezidenta Čínské lidové republiky v České republice, která se uskuteční 28. – 30. března 2016, se kancelář českého prezidenta Miloše Zemana připravuje na jeho přivítání a na druhé straně se lidsko-právní organizace a aktivisté mobilizují k reakci na násilné represe probíhající v Číně a potlačování svobody slova a vyznání.

Jedna z hlavních protestních akcí k návštěvě čínského prezidenta se má konat v úterý 29. března od pěti hodin na Hradčanském náměstí v Praze. Akci podpořila řada organizací, například Češi blahopřejí dalajlámovi k 80 narozeninám, Podporujeme Tibet, Pen klub ČR, Fórum 2000, Post Bellum, Lungta, Potala, Lidská práva bez hranic a další.

Vznikly také dvě výzvy směřující na českou vládu a prezidenta Miloše Zemana. První publikovaly stránky podporujemetibet.cz a druhou lpbh.org.

Českým neziskovým organizacím vadí, že před návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga dochází k propagaci komunismu na půdě Poslanecké sněmovny. Organizátory semináře, kterého se účastnili čínští úředníci, Jiří Kubík a kolektiv dokumentaristů zločinů komunismu, doslova podezírají z trestného činu podle § 403, 1, 2b, což znamená podporování a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Tímto hnutím je myšlena Komunistická strana Číny, která je obecně známa násilnými represemi, cenzurou informací a potlačování věřících.

Západní média opakovaně informovala, že v Číně probíhají vlny zatýkání a zastrašování právníků, kteří v rámci zákonných možností hájí režimem pronásledované skupiny lidí, disidenty, věřící a další.

Nezisková organizace Lidská práva bez hranic podala oznámení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, v němž vyzývá k prověření všech členů čínské delegace, zda nejsou zapojeni do mezinárodně stíhaných zločinů.

Neziskovky upozorňují zejména na dva soudní procesy vedené ve Španělsku, které soudí na deset vysokých funkcionářů komunistické strany Číny za genocidu následovníků duchovního hnutí Falun Gong (Fa-lun Kung) (2009) a genocidu prováděnou v Tibetu (2013).

Lidká práva bez hranic také zmiňují případ ohrožení lékařské etiky v oblasti čínské transplantační chirurgie, který začal být vyšetřován v roce 2006. Nemocnice čínské Lidově osvobozenecké armády podle závěrů vyšetřování kanadských právníků vybírají z řad vězňů nedobrovolné dárce orgánů, jež transplantují především bohatým zájemcům z Číny a ze zahraničí.

Experti uvádějí, že většina zneužívaných vězňů jsou následovníci Falun Gongu, kteří mají díky cvičením a zdravému životnímu stylu nejlepší zdravotní stav. Podle odhadů proběhlo od roku 1999 více než 100 tisíc transplantací z neobjasněných zdrojů.

Závěry vyšetřování v roce 2013 uznal jako věrohodné Evropský parlament a následně po něm také Sněmovna reprezentantů USA v roce 2014. Vyšetřování Kanaďanů potvrdili také další nezávislé studie mezinárodního sdružení lékařů DAFOH a terénní výzkumy novináře Ethana Gutmanna, které shrnul v knize Jatka (vydal C press 2015).