Představení knihy Protektorátní Jihlava

Drobná černobílá fotka s bílým okrajem, pouhým okem nerozlišíte, co na ní je. Ale s pomocí dnešní techniky, skenů, zvětšení a grafickou úpravou se vám odhalí velký obraz i s detaily,ukazuje ing. Jiří Vybíhal, autor nové knihy. Snímky staré více než 70 let zaplnily novou knihu jihlavského badatele, kterou autor dokončil. Jiří Vybíhal věnoval velmi pečlivé úsilí vyhledávání a sběru starých předválečných i protektorátních snímků. Jeho kniha Protektorátní Jihlava je pátou v pořadí, kde autor mapuje historii vysočinské metropole a jejích přilehlých oblastí, německého jazykového ostrova.

Podle výuky dějepisu na základní škole nabyl autor – a mnozí další – dojmu, že do Jihlavy Němci přišli s válkou a po válce také odešli. Nebylo tomu tak. Německé obyvatelstvo žilo v oblasti 700 let, říká historie stříbrného dolování. Sasové a Bavoři byli pozváni do Čech jako poradci pro těžbu stříbra, usídlili se zde a jejich většina značně určovala kulturu života i odívání a zvyky obyvatel. Češi, Židé i Němci zde žili svorně vedle sebe. První třenice nastaly až s příchodem první republiky, kdy němčina přestala být úředním jazykem.

Sehnat dobové fotografie poté, co proběhal denacifikace jak v ČR, tak v Německu, nebylo vůbec snadné. Mnoho snímků, nalezených na půdách domů, bylo zlikvidováno. J. Vybíhal začal tím, že si ve vyhledávači  otevřel termín „Iglau“. Tam objevil první snímky, podařilo se mu část získat a část směnit za fotografie v místním muzeu.  Jak sdělil autor, „naci“ symboly byly po válce označeny za nezákonné, tak i německá strana byla opatrná. V místním archivu objevil krabici fotek od  neznámého dárce, který je zřejmě posbíral po půdách a donesl.

20161202-jihlava
Jihlavský patriot Vilém Wodák představuje Vybíhalovu novou knihu. (Z. Danková / ET ČR)

Zvětšené snímky bylo třeba konzultovat s pamětníky nebo místními odborníky a blíže určit, které postavy a místa znázorňují. K tomu pomohly i návštěvy na matrikách a výjimečné setkání s původním frekventantem německé chlapecké školy na Hrádku, který ještě vlastnil původní stavební plánek školy na Hrádku na Heulose.
 
V archivu našel J. Vybíhal rovněž výpovědi z válečných soudů, které také poskytly cenný materiál k bližšímu určení obrázků z protektorátní minulosti. Autor přiznal, že už jeho učitelka češtiny mu kdysi řekla, že psaní mu moc nejde. Avšak s pomocí žurnalistů nebo nadšených laických historiků se podařilo sepsat průvodní texty jak z historie, tak doprovod k černobílým snímkům. Fotografie byly hnacím motorem k uskutečnění vydání další knihy, sděluje autor.
 
Přednášku o tvorbě knihy, na kterou přišlo přes 60 lidí, zakončil Jiří Vybíhal projekcí krátkých dokumentárních filmů. Jak sdělil, ani filmový archivář a historik Karel Čáslavský u filmových snímků nedokázal určit, že pocházejí z Jihlavy nebo původně Německého Brodu. Renesanční průčelí domů nebo dávný Krecl mají v oku jen pamětníci a znalci místa.

Účastníci přednášky si mohli koupit první výtisky knihy přímo na místě, kniha Protektorátní Jihlava zatím není v otevřeném prodeji.