Pozvánka na uvítání exmoorských koní z Milovic. (ČSO)
Pozvánka na uvítání exmoorských koní z Milovic. (ČSO)


Na Josefovské louky přibude nevšední lichokopytník

Ornitologové zvou všechny ptačí příznivce i jiné, aby přišli slavnostně uvítat divoké exmoorské koně *, kteří obohatí faunu na ptačích mokřadech. Koně budou do Ptačího parku vypuštěni v sobotu 20. ledna.

Ptačí park založený ČSO (České společnosti ornitologické) prochází neustálým vývojem, díky podpoře dárců jsou dokoupeny další pozemky, na kterých je hospodařeno co nejšetrněji pro ptáky. „Nyní nám s tím budou pomáhat i čtyřnozí pomocníci,“ těší se ornitologové.


Velcí kopytníci pomáhali utvářet krajinu

Divocí koně žili na velkém území dnešní Evropy a podíleli se na utváření krajiny. Nyní je ochránci přírody a ornitologové navracejí zpět. Mladí exmoorští pony budou vypuštěni v západním cípu ptačího parku České společnosti ornitologické. Spásáním vegetace a narušováním terénu budou koně udržovat prostředí vhodné pro cílové ptačí druhy podmáčených Josefovských luk, mezi které patří především luční bahňáci, jako je čejka chocholatá, vodouš rudonohý nebo břehouš černoocasý. Stádo bude na Josefovské louky dovezeno z bývalého vojenského prostoru Milovice.

„Očekávaný příjezd transportu s koňmi je mezi 11,30 až 12,30, ale upozorňujeme, že čas je pouze orientační,“ upřesňují organizátoři.

Před samotným přivítáním koní na Josefovských loukách proběhne v nedalekém sále Bastionu I (pokladna a vstup do josefovských podzemních chodeb) série přednášek o Josefovských loukách a významu velkých kopytníků v krajině.

Holínky s sebou!

Návštěvníci jsou vyzváni, aby si s sebou určitě vzali holínky nebo alespoň nepromokavou obuv a něco na zahřátí. Naopak nebrat – žádné pamlsky pro koně. Koně si bohatě vystačí s travou, které je na podmáčených loukách dostatek.

KDY: 20. ledna 2018

Začátek doprovodného programu: 9,30 hod.
Přivítání divokých koní: 11,30–12,30

KDE: Josefov u Jaroměře

Doprovodný program – Bastion I, Okružní 34, Pevnost Josefov u Jaroměře

Přivítání divokých koní – Josefovské louky, v západní část parku za Podklasním mlýnem (přesun k samotné akci po mostu za Podklasním mlýnem až transport dorazí na místo)

Program:
9,30–9,50           Josefovské louky – vlajková loď nestátní ochrany přírody (Zdeněk Vermouzek,     ředitel České společnosti ornitologické)

9,55–10,30         Velcí kopytníci – inženýři naší krajiny? (Břeněk Michálek)

10,35–11,00       Krátké filmy: Ptačí park a Velcí spásači v ČR/dražba fotek

11,05–11,30       přesun k Podklasnímu mlýnu a do ptačího parku

11,30–12,30      Přivítání divokých koní na Josefovských loukách za účasti ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka, zástupce města a zástupce České krajiny Miloslava Jirků. Právě organizace Česká krajina navrátila divoké koně do Česka.

Po přivítání koní je možné navštívit nedalekou Záchrannou stanici ČSOP pro volně žijící živočichy v Jaroměři (objekt kasáren, Legionářská 45, 551 01 Jaroměř).

Další doprovodný program:

Výstava velkoformátových fotografií divokých koní

Prodejní stánek České společnosti ornitologické


Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích* Tento koník je považován za nejstarší britské plemeno a za potomka proslulých keltských koní, kteří v době římské nadvlády tahali válečné vozy. Někteří odborníci ho dokonce považují za nejčistšího potomka tarpana. Proti ostatním plemenům koní má jednu zvláštnost - sedmou stoličku. Exmoor žil po staletí izolovaně ve stejnojmenné oblasti na poloostrově Cornwall v jihozápadní Anglii. V této pahorkatině přežívá i tuhé zimy s množstvím sněhu. Exmoorská blata jsou národním parkem a exmoorský pony se tam chová čistokrevně, uvádí web www.kun99.estranky.cz


Zdroj: TZ ČSO, Břeněk Michálek a Zuzana Karlíková