Image
Logo Svetového dňa reumatizmu.

BRATISLAVA 12. októbra – Liga proti reumatizmu dnes usporiadala tlačovú besedu pri príležitosti Dňa reumatizmu na aktuálnu tému liečby týchto ochorení, ktoré postihujú viac ako 103 miliónov Európanov. Zároveň na Slovensku odštartovala akčný týždeň boja proti reumatizmu, a to formou rôznych podujatí pre odbornú i širokú verejnosť. Aktivity budú pokračovať až do 20. októbra, kedy si pripomíname Svetový deň osteoporózy.

Čo je reumatické ochorenie?

Za reumatické sa považujú ochorenia, ktoré sa prejavujú na pohybovom aparáte, na kĺboch, šlachách, svaloch a pod. a spôsobujú bolesť. Pri mnohých z nich môžu byť postihnuté aj vnútorné orgány alebo nervový systém, oči alebo koža. Podľa štatistiky viac ako 3 % populácie trpí týmto chronickým ochorením a v počte invalidných osôb zastáva druhé miesto hneď po kardiovaskulárnych ochoreniach

Pri zápalovom ochorení kĺbov, tzv. reumatoidnej artritíde (RA) dochádza k zbúreniu imunitného systému voči jeho nositeľovi. Na Slovensku postihuje asi 50 tisíc ľudí a vo svetovom meradle až okolo 21 miliónov. RA postihuje dvakrát viac žien ako mužov a pacienti so závažnou formou tejto choroby zomierajú o 10 až 15 rokov skôr ako zdraví ľudia.

Reuma a možnosti liečby

Na liečbu reumatických ochorení sa v súčasnej medicíne využívajú nesteroidné antiflogistiká (protizápalové lieky), biologická liečba a rehabilitácie. Základom liečby je podľa prof. MUDr. Jozefa Rovenského  snaha mať kontrolu nad chorobou, navodiť jej ústup a usilovať sa o zachovanie dôležitých funkcií, ktoré sú potrebné pre základnú ľudskú aktivitu.

V závere tlačovej besedy vystúpila pani Ingrid Brečová, ktorá bojuje s reumatizmom už 15 rokov. ,,Žena reumatička sa môže stať i matkou. Prijať ochorenie a nepoddať sa mu. Nie je hanba padnúť, dôležité je postaviť sa a ísť ďalej,“ poradila ľuďom s podobným postihnutím.

Aktivity Ligy proti reumatizmu na Slovensku

Liga proti reumatizmu (LPR) ako nezávislé občianske združenie pôsobí na Slovensku 17 rokov a združuje vo svojich radoch asi 2 800 ľudí s reumatickými chorobami a ochoreniami pohybového aparátu.

,,K hlavným cieľom ligy patrí aktívne prispieť k zdravotnej a sociálnej starostlivosti o trpiacich pacientov, informačno – edukačná činnosť a organizovanie rôznych kurzov, či stretnutí pre reumatikov. LPR pôsobí v 17 slovenských mestách, združuje klub sekcie mladých reumatikov a klub Kĺbik do veku 18 rokov,“ uviedla šéfredaktorka informačného Bulletinu Národného ústavu reumatických chorôb Mgr. Ľudmila Hrčková.

Liga zároveň všetkých pozýva na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční 20. októbra v Dome umenia v Piešťanoch.

Súvisiace linky: www.reuma.sk.