Octavia Araoz de Lamadrid (40 let) se narodil v hlavním městě Argentiny Buenos Aires, ale vyrostl ve městě Martinez. Vystudoval základní a střední státní školu a dále pokračoval ve studiích na Argentinské univerzitě. Je ženatý a má dva syny (11 a 7 let) a dceru (7 měsíců). (Velká Epocha Argentina)
Octavia Araoz de Lamadrid se narodil v hlavním městě Argentiny Buenos Aires, ale vyrostl ve městě Martinez. Vystudoval základní a střední státní školu a dále pokračoval ve studiích na Argentinské univerzitě. Je ženatý a má dva syny a dceru. (Velká Epocha Argentina)

Argentinský soudce Octavio Araoz de Lamadrid z Federálního soudu č. 9 dne 17. prosince 2009 v historickém procesu se dvěma bývalými čelními čínskými funkcionáři vynesl rozsudek za jejich zodpovědnost ve stále probíhajícím pronásledování milionů praktikujících duchovní disciplíny Falun Gong.

Součástí rozsudku je i zatykač na oba funkcionáře, kteří se v současnosti nacházejí v Číně. Rozhodnutí soudu představuje historický precedens nejen pro Argentinu, ale pro celý svět, jelikož jde o první případ, kdy byl přijat princip nadnárodní jurisdikce ve věci zločinu proti lidskosti.

Jedním z obviněných je bývalý vůdce čínského režimu Tiang Ce-min, podle soudního zápisu souzený za své osobní rozhodnutí spustit pronásledování s cílem „vyhladit Falun Gong“, jak to sám formuloval před nejvyšším vedením Komunistické strany Číny v roce 1999.

Druhým obviněným je Luo Gan, šéf úřadu 610, kterému je pro jeho pověření a praktiky přezdíváno „Čínské gestapo“. Úřad 610 byl Tiang Ce-minem pověřen zakročením proti Falun Gongu a jeho úplnou likvidací.

Soudce Octavia Araoz de Lamadrid, který soudní případ řešil, souhlasil s rozhovorem s jedním z našich argentinských reportérů.

První část rozhovoru

Co jste před tímto případem věděl o Číně, její duchovní kultuře a situaci lidských práv?

Nic, musím říci, velmi málo. Každý ví, že je to komunistický režim a jako všechny komunistické režimy je utlačovatelský a omezující všechny svobody. Pokud jde o náboženství, věděl jsem pouze to, že je tam víra ve Stranu, ale o jiných vírách v Číně jsem neměl ani ponětí.

A díky tomuto případu jste získal nové znalosti.

Ano, ano a velmi překvapující. Jsem velmi překvapen něčím, co je pro nás, lidi ze západu těžké pochopit: jak dávají praktikující své duchovní víře úplně všechno. Nebyli jsme to schopni pochopit. Nevidíme to, protože naše západní myšlení nic takového neobsahuje. Úroveň obětavosti, kterou ukazují, stupeň obětování, jen aby mohli svoji víru praktikovat v míru, to je něco, co s vámi pohne, je to něco, s čím nemáme zkušenosti. V naší kultuře toto neexistuje, tohle nemáme. Nejbližší věc, kterou s tím můžete srovnávat, a je to dokonce směšné, je láska, kterou máme k fotbalu, nebo emoce, které prožíváme v boji za politické ideologie. Ale tohle je mnohem víc, je to o mnoho více než toto, je to učení tak dokonalé, že je pro nás velmi obtížné jej spatřit, a toto přitáhlo moji pozornost.

Několik čínských disidentů se odvážilo pochválit soudní případy v Argentině a ve Španělsku, navzdory nebezpečí, že budou potlačováni. To by mohlo být znamením důležitosti [těchto případů] pro Číňany, přinejmenším pro ty, kteří jsou schopni se o tom dozvědět skrze informační blokádu vytvořenou režimem. Jaký dopad si myslíte, že bude mít vaše soudní rozhodnutí na budoucnost Číny?

Podívejte se, abychom nepředjímali. Máte vyjádření mluvčího čínského ministerstva zahraničí (v Číně), která jsou důležitá. To znamená, že příkaz k zatčení Čínu ovlivnil, skutečně mnohem více, než jsem si myslel, protože hovoříme o dopadení bývalého prezidenta a bývalého důležitého státního činitele. Nejsou jednajícími úředníky, to jest, čínská vláda mohla věc ignorovat bez důležitých komentářů. To, že mluvčí vyjadřuje nelibost čínské vlády, je znamením, že je to něco, co je pro čínskou vládu bolestné, to by se nestalo, kdyby je to neovlivnilo. Časem, pokud se objeví více žádostí o zatčení, jsem přesvědčen, že by mohlo dojít ke změně. Jak dlouho by to trvalo, není možné říci, ale změna musí být vynucena. Pro to je zde spravedlnost. Je to jako malý klíček. Kousek po kousku se to sečte, ano, musí to mít významný vliv. Nyní nevíme, jaký to bude mít efekt.

Vyjádření čínského mluvčího říká, že budou pokračovat v nakládání s Falun Gongem podle čínských zákonů. Toto odhaluje pronásledování...

Čína se nikdy nedistancovala od toho, že pronásleduje víru, což je první velkou chybou. Pokud chtějí pronásledovat praktikující za jejich víru a zakázat to zákonem, ukazují celému světu, že provádějí pronásledování víry, což je zakázáno všemi konvencemi podepsanými všemi zeměmi po celém světě, včetně Číny. Čína nepodepsala Římský statut, kdyby to udělala, byla by bez pochyby před mezinárodním trestním soudem. Písemně uvedli přesně motiv svého zločinu: zákaz víry, což je nemyslitelné v kterékoliv části světa.
Mohl by se dostat případ před Mezinárodní trestní soud, i když není Čína jeho členem?

Mezinárodní trestní právo, což je to, o čem mluvíme, předvídalo vytvoření těchto mezinárodních soudů. Co dělají mezinárodní soudy a Římský statut? Vytvářejí trestní zákoník pro celý svět, žalující zákoník pro celý svět a soud (ICC), nicméně pokud země dobrovolně nepodřídila soudní pravomoci tohoto soudu, není možné tuto zemi před tento soud předvést. Nicméně je možné že s rozvojem mezinárodního soudu bude umožněno soudně stíhat zemi před mezinárodním soudem. Ne dnes, ale pro mne je toto jedna z možností. Mezinárodní právo ukázalo stupeň vývoje a pokroku daleko bohatší a důležitější, než se očekávalo na začátku. To potrvá nějaký čas.

Pokud bude zjištěno, že pronásledování bylo ukončeno, jaká bude funkce tohoto soudu? Dá se s tím něco dělat, třebaže Čína není členem?

V tomto případě může mezinárodní trestní soud vyšetřovat Luo Gana a bývalého čínského prezidenta, ale nemůže obvinit zemi. OSN to může udělat.

Takže Tiang Ce-min a Luo Gan mohou být souzeni?

Ale musí být pod pravomocí mezinárodního soudu, a protože Čína pod touto pravomocí není, tak jsem z tohoto důvodu vytvořil možnost pro žalobu; Španělsko si také vytvořilo prostor pro žalobu. Když si nemůže mezinárodní soud vytvořit pro tuto žalobu prostor, vyvstanou principy univerzální soudní pravomoci; jakákoliv jiná země může tuto stížnost přejmout. Nejdůležitější je, aby oběti zločinů nezůstaly bez přístupu ke spravedlnosti. Stížnost proti zemi, proti Číně, to je na OSN. Ne... OSN by mělo odsoudit Čínu... dnes je toto nemožné.

Jaký vývoj čínského komunistického režimu předvídáte?

Jedna z možností... jako co se stalo Rusku. Komunistické vlády vyhořely, to se ukázalo. Můžete říci, že Čína to zvládá lépe než Rusko, ale směřuje k vyhoření, to se právě děje na Kubě, a to se stane i Číně. Jak dlouho to bude trvat? To nevím.

Obecně, jakou bude mít v tomto případě funkci mezinárodní společenství a veřejné mínění?

Podle mě se zdá, že mezinárodní společenství tomuto případu věnuje důležitost. Země, které to nedělají, jsou ty, které jsme zmínili předtím, mají z Číny ekonomický prospěch. Ale mezinárodní společenství se o to zajímá. Před třemi lety se ve francouzském magazínu objevil článek, který vydal Clarin (největší argentinské noviny) ohledně cestování do Číny za transplantacemi orgánů. Na národní úrovni to nemělo žádnou odezvu, ale na úrovni mezinárodního společenství ano. Mezinárodní společenství v Kanadě je neustále zainteresováno, ve Spojených státech je společenství zainteresováno, vláda se vždy snaží tuto stranu podporovat, ale kdo učiní gesto? Bush... když [při návštěvě čínského prezidenta] protestovala představitelka Falun Gongu, byla ta žena zatčena a Bush dal pokyn, aby ji propustili.

Nebylo to něco světoborného, ale bylo to gesto, gesto prezidenta nejdůležitější země světa; společenství se o to zajímá, ale znovu říkám, na národní úrovni je to složitější.

Je shodou okolností, že Španělsko a Argentina se v tomto případu dostaly tak daleko a jiné země nikoliv?

Ne, není to shoda náhod. Podíváme-li se na spojení, má Argentina a Španělsko stejnou identitu. Kromě stejného jazyka máme obecně stejnou víru, ovšem jestli je toto faktor, který na to má vliv, to nevím. Naše soudní systémy jsou velmi podobné, naše zákony jsou podobné. Ano, to mohou být ty faktory.

Je pro Argentinu tento krok důležitý?

Argentina proslula lidskými právy, doufáme, že se toto bude udržovat. Španělsko je také země, která vždy volala po lidských právech. Pokud chcete jiné koncepty, Španělsko se dívá více ven. Španělsko vychází ven, aby rozpoznalo lidsko-právní zločiny za hranicemi Španělska. Měli zde velký vnitřní problém v otázce vlády Franca a ostatních. Jsou tam oběti, jimiž jsou vnoučata a potomci obětí vlády Franca, které žádaly španělskou spravedlnost, aby zasáhla a uznala jejich lidská práva, což zahrnuje také nějaké menší konflikty.

Toto rozhodnutí představuje pro čínské obyvatele, praktikující Falun Gong a jejich rodiny naději. Můžete říci několik slov...

Co bych jim mohl říci?

Pro ně jste paprskem naděje.

Ach ano, rozumím. Znovu říkám, že jsem velmi šťastný, že jsem jim dal velmi malý paprsek naděje; co jsem udělal, byl velmi malý krůček. Doufám, že to má nějaké účinky. Doufám, že to pomůže Číně pochopit, že jde špatnou cestou, a začít být více pluralitní a otevřená, doufejme, že se to stane. Nemyslím si, že to co jsem udělal, má pro čínskou vládu takovou váhu, že čínská komunistická strana toto učiní, nicméně bych byl velmi šťastný, pokud by se to stalo. A ohledně praktikujících [Falun Gongu], sdílím jejich neustálou bolest, kterou trpí v důsledku pronásledování. Když si člověk přečte složky se svědectvími a když vezme prohlášení a představí si život v tomto prostředí v Číně, je nemožné to popsat.
Věci, které se staly praktikujícím, s nimiž jsem mluvil, jsou neuvěřitelné, je neuvěřitelné a nemožné pochopit, že se toto odehrává v jednadvacátém století. Nemohu jim poslat konkrétní zprávu, protože duchovní víra, kterou si udržují, obsahuje mnohem více, než zpráva, kterou bych jim mohl poslat. Pokud jim to, co jsem udělal, dalo nějakou naději, potom jsem tomu rád.

Kanadský právník David Matas řekl, že když poprvé vstoupil do tohoto případu, byl to pro něj závazek k vyšetřování, ale potom si uvědomil, že to všechno je něco velmi velkého, něco skutečného, co do sebe zapadalo. Stalo se to i vám?

Podívejte, když jsem případ přijal a zažádal o zatčení, všechno jsem vložil do dvou fází. Chtěl jsem být velmi technický, mohl jsem pracovat se svědectvími žalobců, prvních svědků, kteří přišli, a s ohledem na důvod pro cestu do Spojených států vždycky říkám, že to, co jsme do té doby měli, byla prohlášení svědků z druhé ruky nebo to, co někdo řekl někomu. Soudně toto nemá žádnou váhu, je to něco, co se zakládá na tom, co někdo viděl a co se stalo někomu jinému, ale my potřebujeme výpovědi přímých obětí, proto tedy jsem odcestoval do Spojených států, kde jsem se setkal s deseti oběťmi z různých měst a různých [čínských] provincií. Také jsme měli několik zpráv OSN.

Vždy jsem se na případ díval z pohledu soudce, který hledá pro případ objektivní základy. První zpráva OSN souvisí s činností zmocněnce OSN, který cestoval do Číny, kde usiloval o rozhovor s rodinou právníka, který byl pronásledován. Dohodl si rozhovor, který nebyl v programu, který pro něj komunistická strana připravila. Šel se setkat s touto paní, ale policie jej zastavila, zadržela a odvezla na letiště. Zpráva byla dlouhá na dvě stránky, bylo pro mě překvapením, že OSN nic neudělala.

Tyto informace daly velmi jasný signál, že osoba, která není praktikujícím, trpěla zásahem policie komunistické strany, čínské vlády. Zatkli komisaře OSN, ilegálně jej zadržovali, nemučili ho, ale chytili jej a odvezli na letiště. Tohle je to, co vždy v případu hledám a není to proto, že by se mi to často stávalo. Hledám objektivní základy, přímé svědky, a když jste schopen zajistit nezávislé informace, je to něco, co má velkou váhu, a toto je něco, co bylo shromážděno během těchto let, kdy byl dokončen tento příkaz k zadržení.

Nyní dosáhla Argentina tohoto kroku, případ ve Španělsku postupuje, možná přijdou i další. Jak myslíte, že by mohli navzájem spolupracovat?

V zásadě sdílením informací. Žalobce si dokonale pamatuje, že od chvíle, kdy případ začal, bylo to o shromažďování informací, dokumentace objektivních zpráv, které umožní nám a Argentině zaznamenat vše, co se stalo a co se odehrává. Toto by se mohlo se Španělskem sdílet. Výměna informací je se Španělskem velmi čilá, pokud někdo požádá, je to velmi rychlé, to může pomoci. Věřím, že budeme mít případ rozhodných faktů, které poslouží jako nástroje pro další případy.

Měli bychom pokračovat ve stavění případů v tomto duchu po celém světě, tedy nebude jenom jeden příkaz k zadržení, ale místo toho bude padesát mezinárodních příkazů k zatčení. Například mezinárodní společenství, národy, mezinárodní spravedlnost v různých zemích by měly postupovat kousek po kousku uzavírajíc kruh. Interpol je pěkně znepokojený, protože volali dvakrát nebo třikrát, aby zjistili, jak se tento příkaz k zadržení provede. Interpol tomu dává důležitost. Interpol řekl: zaměřujeme se na tyto dva bývalé představitele čínské vlády. Ministerstvo zahraničí komunikovalo s Interpolem, ale Interpol se musí podřídit příkazu k zadržení, a také tak činí. Soudní rozhodnutí bylo zasláno Interpolu a všechna data byla komunikována. Myslím, že se čínská vláda o tom musí od Interpolu dozvědět. Je nanejvýš pravděpodobné, že se od nich dozvěděli všechno.

Poznámka redakce: Toto je druhá část rozhovoru. Postupně budou vydány i jeho zbývající části