Strukutra Čínské komunistické strany. (Epoch Times)
Strukutra Čínské komunistické strany. (Epoch Times)

Mocná, všudypřítomná a nekompromisní. Není řeč o mafii, ale o Čínské komunistické straně (ČKS). Svou přítomnost nedává příliš najevo, přesto ovládá vládu, soudy, náboženské organizace i ozbrojené složky. Své pobočky a výbory má v každé vesnici, městě, policii, armádě, institucích a orgánech, i ve všech státních podnicích a dobrovolných spolcích, přesto dodnes nemá vlastní internetové stránky.

Zatímco turisté, podnikatelé a politické delegace mají po návštěvě Číny pocit, že komunismus už je dávno hudbou minulosti a připadají si jako na Západě, zapomínají, že McDonald's na každém kroku a vznosné mrakodrapy ještě neznamenají, že země dosahuje politického pokroku. Strana je naživu stejně jako v minulosti, jen už se nevystavuje na odiv a vše kontroluje v pozadí. V ekonomické oblasti se restrikce uvolnily, zatímco politicky se prostředí v asijské zemi utužilo.

Strana je jako Bůh. Je všude, jen ho nevidíte,“ cituje jednoho profesora z Univerzity Peking novinář a publicista Richard McGregor ve své knize The Party: The Secret World of China's Communist Rulers (Strana: tajný svět komunistických vládců Číny). „Jejich ideologií je moc a tím pádem obrana moci,“ uvedl ve stejnojmenné knize sinolog Richard Baum. Pilíři této obranné strategie jsou dohled nad komunistickými činiteli, propagandou a lidově-osvobozeneckou armádou. Všechny zájmy státu jsou podřízené nejvyšší prioritě – udržet stranu u moci. Pojďme si ale nejdřív říct, jaká je organizace komunistické strany v Číně.

 

Struktura ČKS

Generální tajemník

Chu Ťin-tchao. (Feng Li / Getty Images)

V čele strany a zároveň státu momentálně stojí Chu Ťin-tchao. Zatímco jeho titul prezidenta čínská vláda prosazuje v demokratických zemích, v té zbylé hrstce komunistických států jej oslovují jeho důležitějším a funkčně vyšším titulem, který je pravým důvodem jeho moci – generální tajemník ČKS. Generální tajemník přímo řídí ústřední vojenskou komisi, a tím pádem i celou armádu. Tu si musí hýčkat, neboť na ní závisí jeho moc.

 

Stálý výbor politbyra

Chu Ťin-tchao nefunguje jako svrchovaný vládce, nýbrž se s ním na vrcholném vedení státu podílí dalších osm mužů – osm členů stálého výboru politbyra, který tvoří nejvyšší a nejmocnější rozhodovací orgán v zemi. Protože různí lidé patří k různým frakcím, dochází ke vzájemné nevraživosti a bojům. Členové výboru jsou určeni z pětadvaceti členů politbyra. Stálý výbor řídí šest oddělení, z nichž každé je nadřazené veškerým vládním orgánům včetně ministerstev.

 

Politbyro

25ti členné uskupení „zvolené“ z ústředního výboru ČKS. Politbyru podléhá ústřední disciplinární komise, která řeší přestupky kádrů. Členové politbyra patří k nejbohatším lidem ve státě.

 

Ústřední výbor ČKS

Zkráceně nazývaný “ústředí”. Má 371 členů, z nichž se vybírá 25 členů politbyra. Teoreticky řídí všechna oddělení strany, prakticky tuto funkci přebírají lídři ze stálého výboru politbyra. Schůzím ÚV ČKS se říká plenární zasedání, která se konají alespoň jednou ročně.

 

Ústřední organizační oddělení

Tajnůstkářský úřad sídlící v neoznačené budově v centru Pekingu určuje, kde bude který stranický funkcionář působit. Jde v podstatě o takové obří personální oddělení nomenklatury. Na všechny kádry se vedou složky s podrobnostmi o jejich vzdělání, životě, dosavadním chování, úspěších i prohřešcích. Teoreticky se při dosazovaní na důležité posty přihlíží k těmto kritériím, prakticky rozhodují především konexe. Na nižších pozicích se s funkcemi vesele obchoduje. Nerozhoduje se jen o funkcích ve státní správě, ale i ve státních podnicích, univerzitách, nejrůznějších profesionálních či zájmových sdruženích, odborech, médiích atd.

Každý z vůdců se snaží na důležité posty dostat především své lidi. Například bývalý premiér Ču Žung-ťi takto ovládl finanční sektor, bývalý generální tajemník strany Ťiang Ce-min technologický sektor a šéf bezpečnostních složek v zemi, Čou Jung-kchang, naftařský a energetický průmysl.

 

Ústřední oddělení propagandy

20120422-li
Li Čchang-čchun. (TORU YAMANAKA /  AFP / Getty Images)

Spolu s armádou a organizačním oddělením patří mezi nejdůležitější úřady v zemi. V současné době jej řídí člen stálého výboru politbyra Li Čchang-čchun. Sídlí v neoznačené budově v centru Pekingu, stejně jako organizační oddělení. Má na starosti cenzuru médií včetně internetu a šíření ideologie strany. Navzdory tomu, že není součástí vlády a jeho působnost není upravena zákonem, má rozsáhlé pravomoci. Pobočky oddělení propagandy se nacházejí po celé zemi na různých úrovních.

Strana zastává stanovisko, že média mají sloužit straně. Novináři a reportéři musí informovat jen o zprávách schválených ústředím propagandy a v souladu s instrukcemi. Také se musí účastnit pravidelných školení o marxismu, cenzuře a dalších předmětech. Řeší i na první pohled nedůležité věci. Při příležitosti 60. výročí převzetí moci stranou v roce 2009 měly například všechny internetové stránky nařízeno „použít zářivě rudou barvu k navození slavnostní atmosféry“. Na cenzuře internetu pracují desítky tisíc zaměstnanců včetně placených bloggerů a komentátorů, kteří ovlivňují mínění internetové veřejnosti jak v Číně, tak i za jejími hranicemi.

Pracovní oddělení sjednocené fronty

Úkolem úřadu je propagovat ideje ČKS za hranicemi Číny. Ovládá spolky, politické strany a organizace Číňanů usazených v zámoří a snaží se pomocí nich ovlivňovat politiky i veřejnost daných států. Součástí sjednocené fronty je i osm tzv. „demokratických“ stran v Číně, ovšem realitou je, že vedení i rozpočet těchto stran určuje samotná ČKS. Komunistická strana ovládá rovněž většinu čínských médií v cizích zemích, které se snaží ovlivňovat názory krajanů v zahraničí, zpravidla za vydatné pomoci čínských zastupitelských úřadů.

Výbor pro politické a právní záležitosti

20120407-cou-jung-kchang
Čou Jung-kchang. (Liu Jin / AFP / Getty Images)

Výbor pro politické a právní záležitosti má na starosti justici a složky policie, včetně té vojenské. V současné době jej řídí člen stálého výboru politbyra Čou Jung-kchang. Z původně poměrně nedůležitého úřadu se díky bývalému vůdci strany Ťiang Ce-minovi a  nynějšímu šéfovi výboru podařilo vybudovat druhé ohnisko moci ve státě s ohromnými pravomocemi a fondy. Úkolem výboru je také potlačit veškerý disent v zemi. Součástí výboru je i Úřad 610, kterému se pro jeho praktiky přezdívá „čínské gestapo“. Úřad 610 byl speciálně zřízen Ťiang Ce-minem za účelem vyhlazení kdysi oblíbené meditační praxe Falun Gong.


Generální kancelář

Kancelář řeší technické a logistické záležitosti vesměs nepolitického charakteru.

 

Oddělení pro mezinárodní spolupráci

Úřad zodpovídající za zahraniční vztahy s jinými politickými stranami. Zprvu to byly jen strany komunistické, dnes už jde o „kteroukoliv zahraniční stranu, která je ochotná se s ČKS sejít“.

 

Generální sekretariát

20120419-si-tin-pching
Si Ťin-pching. (Feng Li / Getty Images)

Má na starosti papírovou práci pro politbyro, stálý výbor politbyra a tajemníka, tzn. plní podobnou funkci jako kterýkoliv jiný sekretariát ve firmách. V současné době jej řídí člen stálého výboru politbyra Si Ťin-pching.

 

Ústřední vojenská komise

Volí ji ústřední výbor a předsedá jí generální tajemník strany. Dnes je to Chu Ťin-tchao. Komise dohlíží na Lidově-osvobozeneckou armádu, ve která má strana pobočky (výbory) na každé úrovni.

 

Ústřední disciplinární komise

20120424-he-guoqiang
Che Kuo-čchiang. (Wilson Dias / Abr / Wikimedia Commons)

Řeší a vyšetřuje přestupky komunistických kádrů. Vysoké funkcionáře strany nelze zatknout nebo potrestat, dokud případ neprověří disciplinární komise. K vyšetřování musí komise nejdřív získat svolení orgánu nadřazeného podezřelému kádrovi, takže čím výše se jde, tím těžší je někoho potrestat. Případy korupce jsou mezi státními úředníky na všech stupních nesmírně rozšířené, a tak jde často v případě potrestání jen o politický nástroj ke zbavení se rivala. Ústřední disciplinární komise sehrála svou roli i v nedávném případě neúspěšného zběha Wang Li-ťüna, kterého teď vyšetřuje.

Personální záležitosti má na starosti Che Kuo-čchiang jako tajemník Ústřední disciplinární komise KS Číny a ředitel organizačního oddělení ÚV KS Číny. Tato funkce poskytuje ve skutečnosti velkou moc, jelikož dává přístup k informacím o kariéře kandidátů strany na povýšení, a umožňuje tak rozsáhlé politické manévrování.

 


Čtěte:
II. díl.

 

zdroje: Richard McGregor - The Party: The Secret World of China's Communist Rulers; Eastasiaforum.org; Globalsecurity.org; wikipedia.org; archív článků Velké Epochy

 

Čtěte také:

Jan Potměšil: Čínský režim říká, váš život nemá žádnou cenu, je úplně zbytečný nebo bezcenný, a to je vrchol arogance