Image
(foto: Bohumil Bartošek/Velká Epocha)
Image
(foto: Bohumil Bartošek/Velká Epocha)
Image
(foto: Bohumil Bartošek/Velká Epocha)

Jako každoročně i letos se poslední víkend v září rozloučilo, pořádáním Dnů otevřených dveří, s návštěvníky i s proběhlou sezónou Arboretum Křtiny. Návštěvníci se mohli v příjemném podzimním dni projít naučnými stezkami vinoucími se krásném prostředí domácích i cizokrajných dřevin, a najít zde klid, oddych i poučení.

Arboretum slouží nejen návštěvníkům, ale také pro výuku studentů lesního inženýrství a výzkum. Pro ně je zde zbudován přírodní amfiteátr, sloužící jako přednášková místnost, s názornými ukázkami v dřevin všude po okolí.

Arboretum neslouží jen studentům či výzkumu, tuto poslední sobotu v září hostilo (kromě běžných návštěvníků, kterých bylo za víkend více než 700), na své půdě také např. jednu svatbu pod širým nebem a v prvním víkendu v říjnu se zde bude konat také výlov rybníka, nacházejícího se hned při vstupu do areálu.

Arboretum (tj. sbírka dřevin) Křtiny se nachází mezi obcemi Křtiny a Jedovnicemi v okr. Blansko a bylo založeno v r. 1929 – 1930 prof. A. Bayerem. Ten zde má na začátku exkursní stezky také pomník – oblý přírodní balvan s pamětní deskou.

Naučná stezka nás vede krásnými zákoutími arboreta s popisy jednotlivých domácích dřevin. Co zde může zvídavý návštěvník objevit? Je to např. sekvojovec obrovský, který ve své domovině v Sev. Americe dosahuje úctyhodné velikosti – až 100 m výšky a 35 m obvod kmene. U srubu je na palouku stará třešeň ptačí (stáří odhadováno až na 180 let), obrostlá dřevitou liánou podražcem velkolistým s bizarními trubkovitými květy.

Stezka prochází bukovým pralesem, starým okolo 160 let, ponechaným svému vývoji, růstu i přirozenému zániku starých a odumřelých stromů. Na borovicovém palouku můžeme mimo jiné např. najít borovice banksovky ze Severní Ameriky, jejichž šišky visí uzavřené na stromě desítky let. Otevírají se až působením vysokých teplot při požárech. Semena si zachovávají dlouhou dobu klíčivost a mohou vyklíčit na ještě teplém popelu spáleniště. Návštěvníci však budou marně hledat popis cizokrajných dřevin na tabulkách, jak je tomu u domácích dřevin. Protože tady studenti skládají i zkoušky, tyto tabulky se zde nenachází a zvídavý turista se může orientovat podle vydaného tištěného průvodce. Jako bonus navíc a ozvláštnění stezky však zde mohou příchozí nalézt krásné a zajímavé dřevěné sochy, vytvořené studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Souhrn tvarů a barev přírody, soch i podzimního dne tak vytvořil pro návštěvníky krásnou a příjemnou atmosféru, kterou si ze své procházky odnášeli domů a předávali dál svému okolí. To dosvědčovala i návštěvní kniha a její zápisy od r. 1976 nejen v češtině, ale také např. ve španělštině či japonštině: „Moc krásná procházka přírodou. Úžasné dřevěné sochy pro děti.“ nebo „Nádherný podzim přírody, sluníčko, klid“.