20131021-cina
Thubten Wang-čchen (oběť a žalobce), Palden Gyatso (oběť), Takna Jigme Sangpo (oběť) a Kalsang Phuntsok (tehdy ředitel Kongresu tibetské mládeže) stojí před španělským národním soudním dvorem (Audiencia National) po podání stížnosti o genocidě 28. června roku 2005. Do stížnosti bylo 9. října doplněno jméno bývalého představitele čínského režimu Chu Ťin-tchaa. (Carlos Sánchez/Tibet Support Committee)

 

LAS PALMAS, Španělsko – Bývalý prezident Čínské lidové republiky Chu Ťin-tchao byl obžalován španělským nejvyšším soudním dvorem pro spáchání genocidy v Tibetu.

V rozhodnutí ze dne 9. října 2013 soudní dvůr zvrátil rozhodnutí nižšího soudního dvoru díky zjištění, že by soudní spor podaný roku 2005 mohl být rozšířen o osobu Chu Ťin-tchaa. V rozhodnutí ze 21. června roku 2013 se dvůr postavil na stranu státního zástupce, který argumentoval tím, že Španělsko nemělo národní spojitost s případem a postrádalo tak soudní pravomoc. Státní zástupce také tvrdil, že jsou k projednání této věci kompetentní čínské soudní dvory.

Soudci poukázali na to, že jeden ze spolu-stěžovatelů, Thubten Wang-čchen, byl španělským občanem. Ohledně domnělé kompetence čínských soudních dvorů soudci uvedli, že nebyl žádný záznam o tom, že by „čínské úřady začaly jakýmkoliv způsobem prošetřovat fakta, která jsou předmětem sporu“.

Žalovatelé – Výbor na podporu Tibetu, Nadace Dům Tibetu a ředitelé nadací pana Wang-čchena – čekali na petici pro zahrnutí Chu Ťin-tchaa do probíhající kauzy do doby, než ztratí svoji diplomatickou imunitu. V březnu roku 2013 byl Chu Ťin-tchao vyměněn za Si Ťin-pchinga a žalovatelé začali jednat.

V červnovém slyšení obžaloba poskytla důkazy obviňující Chu Ťin-tchaa ze zodpovědnosti za genocidu. Obviněn byl jako představitel čínské komunistické strany (ČKS) v Tibetu během let 1988-1992 a od počátku roku 2003 jako generální tajemník ČKS a předseda Čínské lidové republiky, držitel nejvyšších postů ve straně a státu.

V říjnovém rozhodnutí soudci citovali „mezinárodní důkazy represí uskutečněných čínskými představiteli“.

Chu Ťin-tchao bývalý vůdce Čínské komunistické strany. (NTD News)
Chu Ťin-tchao bývalý vůdce Čínské komunistické strany. (NTD News)

Soudci uvedli, že „čínské autority se rozhodly provést sérii koordinovaných akcí zaměřených na eliminování specifických charakteristik a existence země Tibetu uvalením bojového práva, prováděním násilných přesunů a masových sterilizačních kampaní, mučením disidentů a násilného přesouvání skupin čínských obyvatel k postupnému ovládnutí a eliminování původní populace v zemi Tibetu“.

V původní stížnosti z roku 2005 byl obviněn bývalý vůdce Ťiang Ce-min, Li Pcheng (bývalý premiér Číny) a pět dalších čínských úředníků z genocidy, zločinů proti lidskosti, mučení a terorismu spáchaném na Tibeťanech.

Alan Cantos, ředitel Výboru pro podporu Tibetu, řekl Epoch Times, že rozhodnutí soudců bylo provázeno „radostí, zejména u obětí z Tibetu a jejich rodin, protože to znamená, že existuje kousek spravedlnosti. Také protože je to triumf španělské spravedlnosti, který dopadl na stranu pravdy, principů a zákona, a ne na stranu diplomatických tlaků a sil z Číny“.

V případu svědčil Tenzin Tsundue, tibetský aktivista žijící v Dharamsale v Indii,
který popisoval mučení, jehož byl svědkem, zatímco byl držen v čínských vězeních v Tibetu.

Tenzin Tsundue řekl: „Není dostatečné dávat mírové ceny Jeho Svatosti dalajlámovi, a být nadále slepý k porušování lidských práv Tibeťanů, kteří jsou pod obrovským tlakem, v důsledku čehož přežívají jako lidé ve starověku.“

Vyzýval mezinárodní společenství, aby šlo do Tibetu a zdokumentovalo genocidu, která se tam odehrává.

Shodou okolností je u španělského soudního dvora obžalován také předchůdce Chu Ťin-tchaa, bývalý předseda komunistické strany Ťinag Ce-min, který se měl podle patnácti žalovatelů (obětí) dopouštět genocidy a zločinů proti lidskosti v represivních kampaních proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Společně s ním jsou obžalováni celkem další čtyři vysocí funkcionáři včetně nedávno odsouzeného Po Si-laje.

Dalšími jsou Luo Kan - bývalý ředitel Úřadu 610, Ťia Čching-lin - čtvrtý nejvýše postavený člen Strany a Wu Kuan-čeng - bývalý předseda interního disciplinárního výboru Strany.

Z reportáží od Venud Upadhayaya

Přeložil: Pavel Porubiak small United States

Čtěte také:

Tibeťané odmítli vyvěsit čínské vlajky, armáda začala střílet

Zubní kartáček jako forma mučení v čínských pracovních táborech

Čína vězní dalšího tibetského spisovatele

Peklo na zemi - čínský dokument odhaluje nelidské mučení v pracovním táboře Ma-san-ťia (video)

Kanadská účastnice Miss World se zastala pronásledovaných v Číně (video)