20110926_mamograf
Na internete si ženy môžu nájsť dostatok informácií o mamografii. (Flickr/ Ray-from_LA)

Mamografiou sa dá včas diagnostikovať rakovina prsníka s nádejou, že včasná liečba v zárodkoch povedie k lepším výsledkom. Všetko to dáva zmysel, ale sú tu fakty o mamografii, ktoré by nám mnohí lekári a výskumníci neverili.

Často sa tvrdí, že mamografia zachraňuje životy. Avšak výskum publikovaný v British Medical Journal zistil, že zníženie úmrtí na začiatku mamografie bolo v skutočnosti menšie ako v tých oblastiach, kde mamografia ženám nebola ponúknutá vôbec.

Z toho vyplýva, že zníženie úmrtí na začiatku mamografie nemá nič spoločné s mamografiou, ale že to bolo vďaka iným faktorom, ako napríklad pokroky v liečbe rakoviny prsníka.

Je tu ešte niečo, čo ženy potrebujú o mamografii vedieť: Mamografia veľmi často vedie k nájdeniu porúch, ktoré nie sú až také dôležité, rovnako ako isté druhy rakoviny, ktoré by za normálnych okolností ženy netrápili.

Výsledkom toho je mnoho  žien podrobených stresu a nepotrebným vyšetreniam a liečbam. Niekedy tieto liečby stoja postihnuté dámy život. Toto určite nie je bezvýznamnou záležitosťou.

V minulých rokoch chceli niektorí výskumníci a lekári vniesť do diskusie o mamografii istú rovnováhu. Volali po objasnení oboch strán mamografie. Chceli, aby sa nedostatky a úskalia mamografie ženám vysvetlili tak, aby sa mohli rozhodnúť, či podstúpia túto procedúru samy na základe dobrej informovanosti.

Avšak zástancovia mamografie sú celkovo neústupčiví a stále hovoria o výhodách mamografie, ktorým veria bez ohľadu na existujúce pochybnosti.

Ďalšia vlna sa zdvihla pri publikácii článku v Royal Society of Medicine. Článok je napísaný dvoma výskumníkmi mamografie, ktorí poukazujú na fakty, že schopnosť mamografie zachraňovať životy je prinajmenšom pochybná.

Článok je kritický voči vedcom prislúchajúcim k národnému programu vyšetrovania pŕs vo Veľkej Británii. Problém je, že sa držia poznatkov spred 25-tich rokov napriek faktom, ktoré v súčasnosti vychádzajú na svetlo a dokazujú, že ich poznatky sú vedecky neobhájiteľné.

Článok tiež zdôrazňuje, že nové dôkazy o neefektívnosti mamografie a problém „prediagnostikovania“ neboli v tohtoročných informačných letákoch pre ženy zohľadnené.

Profesor Peter Gotzsche, hlavný autor článku v The Independent tvrdí: „Starší výskumníci, ktorí sú spojení s programom vyšetrenovania vo Veľkej Británii pokračujú v prekrúcaní faktov napriek tomu, že my a ďalší sme poukázali na ich omyly.“

 „Môžem sa len domnievať prečo je tomu tak. Keď ste niečomu verili po dlhý čas a vaša kariéra je postavená na tejto viere, je to veľmi ťažké zmeniť. Títo ľudia sa správajú vo vedeckom zmysle úplne nečestne a robia ženám medvediu službu.“

Avšak program vyšetrovania prsníkov sa vo Veľkej Británii plánuje rozširovať.

Článok v Science Daily zdôraznil fakt, že viac ako polovica Američaniek nepodstúpilo mamografiu. Domnievam sa, že aspoň niektoré z týchto žien zvážili fakty (pravdepodobne z internetu) a rozhodli sa, že to jednoducho nie je pre nich.

Napriek neústupčivosti britskej vlády a mnohým vedcom, ktorý mamografiu radia, nebol by som prekvapený, keby sme videli podobný trend i v Británii.

 

Dr. John Briffa je lekárom v Londýne a autorom so záujmom o výživu a prírodnú medicínu. Jeho web stránka je DrBriffa.com.

 

small_United_Kingdom