Zpravodajství
19. březen 2018
Mao Ce-Tung, Stalin a Pol Pot.

Komunizmus: hlavná príčina smrti 20. storočia

Spomedzi všetkých nešťastí sužujúcich ľudstvo od čiernej smrti (moru) až po rakovinu, je jedným z najsmrteľnejších zhubná idea, ktorá má na svedomí milióny duší. Táto idea vlastne existenciu duše popiera a jej nasledovníci za normálnych okolností trestajú…