Globální organizace si uvědomily sílu náboženství při prosazování své agendy, ale někteří náboženští představitelé varují, že se až příliš odklání od náboženské víry.

Hluboko v kambodžském starém lese zahalují buddhističtí „ekologičtí mniši“ stromy do šafránových klerikálních rouch a poté je zasvěcují buddhistické víře.

Tato praxe je příkladem „lesního aktivismu“, který se v Kambodži rozšířil poté, co thajští mniši začali v 90. letech 20. století vysvěcovat stromy stejně jako nové mnichy.

Zasvěcené stromy jsou posvátné a chráněné před nelegálním kácením, protože poškození zasvěceného mnicha je v buddhistickém náboženství tabu.

Poznání, že náboženství může být mocným nástrojem při prodeji příběhu o globálním oteplování, se začíná prosazovat v OSN a na Světovém ekonomickém fóru (WEF), kde se víra tradičně drží na okraji zájmu.

Globalistické agentury nyní vítají pomoc náboženských vůdců v boji proti změně klimatu, která je jedním ze 17 cílů udržitelného rozvoje OSN pro rok 2030.

Někteří náboženští představitelé jsou však znepokojeni zapojením svých kolegů do debaty o klimatu.

„Myslím, že jde o nebezpečnou agendu, která církvi brání v tom, co je jejím hlavním posláním, a to je získávat lidi pro víru v Ježíše Krista,“ řekl Robert Jeffress, pastor First Baptist Church of Dallas, Epoch Times.

„Měli bychom se mnohem více zajímat o to, co si myslí Bůh.“

OSN předpovídá zkázu, pokud nebudou přijata naléhavá opatření na záchranu Země před katastrofou v podobě stoupajících oceánů a extrémního počasí způsobeného globálním oteplováním, ačkoli vědecké důkazy zůstávají sporné.

Klimatický cíl OSN pro rok 2030 vyzývá k „hlubokému, rychlému a trvalému“ snížení emisí skleníkových plynů o 42 % a OSN usiluje o dosažení nulových čistých emisí do roku 2050. Předpokládá, že se do roku 2035 globální teplota zvýší o více než 1,5 stupně Celsia.

Ukřižování fosilních paliv

V očekávání pařížské konference OSN o klimatu v roce 2015 vydaly buddhistické, hinduistické, muslimské a křesťanské skupiny prohlášení o změně klimatu, což znamenalo zásadní obrat v podpoře globální klimatické agendy ze strany náboženských vůdců.

OSN oznámila zprávu o papežském dopise papeže Františka o změně klimatu, který byl toho roku adresován všem římskokatolickým biskupům a byl nazván Laudato Si.

Duchovní vůdce 1,36 miliardy katolíků propůjčil svůj významný vliv k záchraně planety a vyjádřil politování nad tím, že zhoršování životního prostředí poškozuje nejchudší občany světa.

„Naléhavě proto vyzývám k novému dialogu o tom, jak utváříme budoucnost naší planety,“ napsal papež František.

A přestože se pontifik nemohl zúčastnit letošního klimatického summitu OSN COP28 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, zaslal poselství k slavnostnímu otevření vůbec prvního pavilonu víry na této akci a zdůraznil odpovědnost náboženských vůdců za péči o planetu.

Mnoho náboženských vůdců se připojilo k představitelům OSN požadujíc, aby finanční instituce přestaly financovat projekty zaměřené na fosilní paliva.

Představitelé Světové rady církví, Muslimské rady starších a Newyorské rady rabínů vydali v letech 2021 a 2022 prohlášení, že banky, penzijní fondy a pojišťovny mají „morální povinnost“ přestat investovat do fosilních paliv.

Tlačili na finanční instituce, aby investovaly do takzvané obnovitelné energie pro „děti a budoucí generace života na Zemi“.

Michael O’Fallon je zakladatelem Suverénních národů, mediálního webu věnovaného zachování národní suverenity.

O tom, co považuje za hrozivý vývoj, hovořil s deníkem Epoch Times.

Agenda klimatických změn je podle něj součástí snahy OSN a WEF řídit světovou energetiku a bohatství.

„Bude to všeobjímající. Pokud to úplně nezastavíme, změní to všechno,“ varoval O’Fallon.

Jako důkaz nového světového řádu uvedl Terra Cartu, dokument o právech lidí a planety, který vznikl podle vzoru 808 let staré Magny Charty.

Terra Carta 2021 je součástí plánu udržitelného trhu, který zahájil britský král Karel, který je hlavou anglikánské církve.

Podle jejího mandátu musí být „přírodě“ přiznána „základní práva a hodnota“, aby byl zajištěn trvalý a hmatatelný odkaz pro tuto generaci.

Dokonce i jinak tradičně konzervativní křesťanské skupiny, jako je Národní asociace evangelíků (NAE), se připojily k ekologickému hnutí.

Křesťané věří, že je třeba jít v Ježíšových stopách a pomáhat chudým a zranitelným, kteří podle globalistů budou změnou klimatu trpět nejvíce.

„Přejeme si, abychom se ve složitých otázkách naší doby, včetně problémů, jako je změna klimatu, orientovali s biblickou jasností a hlubokou láskou, která odráží Boží srdce pro tento svět, zejména pro ty, kteří mají nejméně možností užívat si jeho požehnání,“ uvedl prezident NAE Walter Kim v prohlášení z roku 2022.

Avšak Jeffress řekl, že nevěří tomu, co OSN prodává.

„Podívejte, řekněme si to jasně, Ježíš Kristus je ten, kdo určuje agendu církve, ne OSN,“ řekl Jeffress.

„A to, že církve přijímají prohlášení OSN a její cíle, je vlastně prostituce církve, která se nechává využívat vnější organizací.“

Koncept národů je biblický, což znamená, že globální vláda není součástí Božího plánu, řekl.

Ve své nové knize „Žijeme v posledních časech?“, která vychází tento měsíc, Jeffress říká, že si lidé musí být politicky a duchovně vědomi toho, co se děje. Jižanský baptistický pastor je známý jako duchovní poradce bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

Takzvaná klimatická naléhavost podnítila ekologické aktivisty z organizací GreenFaith (Zelená víra) a Interfaith Power and Light (Mezináboženská síla a světlo k protestům) k narušování veřejného pořádku.

GreenFaith loni zorganizovala demonstraci v newyorském sídle společnosti BlackRock, která vyústila v zatýkání poté, co protestující varovali kolosální investiční společnost, aby přestala „ničit Zemi“ investováním do fosilních paliv.

Součástí celosvětového apelu na zastavení tzv. klimatických změn je myšlenka, že chudí lidé na světě budou nejvíce trpět rozsáhlým suchem a záplavami.

Kritici však tvrdí, že globalistická léčba je mnohem horší než scénář změny klimatu, který někteří vědci zpochybňují. A říkají, že je nepřekvapuje, že OSN do své nátlakové kampaně zapojuje náboženství.

Nezávislá nadace Climate Intelligence (CLINTEL) vydala letos v létě prohlášení, v němž prohlásila, že žádná klimatická nouze neexistuje. Dokument podepsalo k 1. prosinci téměř 2 000 vědců a odborníků z přibližně 60 zemí.

„[Hysterie] kolem tohoto tématu je zcela neopodstatněná. Léčba – co nejdříve se zbavit fosilních paliv a nahradit je obnovitelnými zdroji – bude pravděpodobně horší než ,nemoc´,“ řekl v jednom z předchozích rozhovorů pro Epoch Times zakládající člen CLINTEL Marcel Crok.

O tom, že OSN chce využít sílu náboženství, svědčí plán Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, což je pakt mezi zeměmi vytvořený v roce 2022 s cílem zachránit přírodní zdroje a ohrožené druhy na celém světě.

Podle OSN jsou náboženské a duchovní skupiny „díky svému značnému dosahu a vlivu důležitou a přirozenou složkou“ pro dosažení jejích ambiciózních cílů.

Podobně Rámcová úmluva z roku 2022 na zasedání o klimatických změnách vyzvala bohaté země, jako jsou Spojené státy, aby zaplatily chudším zemím náhradu za „ztráty a škody“ způsobené změnou klimatu.

Podobně Světové ekonomické fórum vydalo v roce 2016 zprávu nazvanou „Role víry v systémových globálních výzvách“, která obsahuje část, v níž se uvádí, že změnu klimatu nelze vyřešit bez náboženství.

Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda WEF, řekl Radě pro globální agendu, že hodnoty nelze zdůvodnit pouze intelektuálním rozumem, a proto je třeba zapojit víru, uvádí zpráva.

Náboženství nabízí morální postoj, který může pomoci „legitimizovat tuto věc“, uvádí se ve zprávě.

„Je třeba vytvořit příběhy naděje a možností,“ píše se v něm. „Náboženské tradice mají bohaté zkušenosti s kombinací krátkodobých perspektiv s dlouhodobou perspektivou a přesvědčivými příběhy.“

Posilování prosperity

Diana Furchtgott-Rothová je ředitelkou nadace Heritage Foundation pro energetiku, klima a životní prostředí a působí jako docentka ekonomie na Univerzitě George Washingtona.

Furchtgottová-Rothová řekla Epoch Times, že ji nepřekvapuje, že mezinárodní organizace využívají náboženství, aby přesvědčily pracující lidi, že se musí obětovat pro ochranu planety.

„Myslím, že ekologové využívají jakoukoli metodu, aby prosadili svou agendu, protože jejich agenda vede ke zdražení elektřiny a dopravy,“ řekla.

Zastánci klimatické agendy zřejmě nechápou, že energie z obnovitelných zdrojů je méně spolehlivá a dražší, což podle Furchtgott-Rothové znamená snížení životní úrovně střední třídy.

Podle ní mají náboženští vůdci možná dobré úmysly, ale musí si uvědomit, že jedním z důvodů masové migrace do západních zemí je dostatek levné energie.

V Latinské Americe a Africe je méně dostupné energie, což znamená, že život chudých je těžší, řekla Furchtgott-Rothová.

„Více energie podporuje lidský rozvoj, lidský pokrok. Nemusíte nosit vodu ve vědrech,“ řekla. „Nemusíte zapalovat svíčky ani vařit na dřevě a hnoji.“

A omezení fosilních paliv by mohlo způsobit právě nedostatek potravin, kterého se někteří náboženští vůdci obávají v důsledku změny klimatu.

Rostoucí náklady na pohonné hmoty již ovlivňují ceny potravin.

Společnost Independent Commodity Intelligence Services, která se zabývá analýzou trhů, v září předpověděla, že ceny potravin budou i nadále růst, protože se zvyšují náklady na energii a hnojiva.

Furchtgottová-Rothová poukázala na náhlý zákaz syntetických hnojiv a pesticidů při výrobě potravin, který Srí Lanka přijala v dubnu 2021.

Na konferenci OSN o změně klimatu v roce 2021 srílanský prezident Gotabaya Rajapaksa hrdě představil přechod své země na ekologické zemědělství.

O rok později byla úroda zdecimována a tisíce Srílančanů, kterým hrozil hlad, vtrhly do prezidentského sídla a donutily prezidenta Radžapaksu odstoupit.

„Máme tedy reálné pokusy, jak pěstovat zemědělství bez fosilních paliv,“ řekla Furchtgottová-Rothová.

Náboženští představitelé, kteří se obávají, že změna klimatu poškodí potřebné, by měli pochopit, že drahá elektřina a doprava poškozují rovněž chudé.

Poznamenala, že pro některé lidi se environmentalismus stal náboženstvím sám o sobě.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Epoch sdílení

Facebook
Twitter
LinkedIn
Truth Social
Telegram