Marina Zhang

19. 2. 2024

Objevily se obavy ohledně možných zdravotních dopadů 5G, částečně kvůli vyšší hustotě potřebných vysílacích věží.

Toto je první část série článků „Elektromagnetické pole: Neviditelné nebezpečí“.

V tomto seriálu se budeme zabývat neviditelnými, ale všudypřítomnými elektromagnetickými poli, kterými je náš svět prosycen, od běžné domácí elektroniky až po 5G, a jejich možnými dopady na lidské zdraví.

Od počátku 70. let, kdy společnost Motorola představila první bezdrátový kapesní telefon, se mobilní telefony a bezdrátová zařízení staly nedílnou součástí našich životů. Vyvinuly se od základního psaní textových zpráv až po možnost upravovat videa a používat podnikový software.

Telekomunikační sítě, které k přenosu informací využívají elektromagnetické záření, také pokročily, od dnes již neexistující sítě 1G, která podporovala pouze hlasové hovory, k síti 5G a jejím vysokorychlostním datovým přenosům.

Současně s těmito pokroky se však objevily obavy ohledně možných zdravotních dopadů, přičemž 5G je obzvláště kontroverzní, částečně kvůli vyšší hustotě potřebných vysílacích věží.

Zatímco telekomunikační společnosti a regulační úřady tvrdí, že neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by záření mobilních telefonů mělo souvislost se zdravotními problémy, odborníci poukazují na výzkumy, které odhalily řadu škodlivých fyziologických důsledků expozice. V roce 2017 předložilo 180 mezinárodních vědců a lékařů Evropské unii petici, aby provedla nezávislé posouzení potenciálních zdravotních rizik spojených s 5G.

Jak závažná jsou však tato rizika?

Studie prováděné od 70. let 20. století naznačují možné souvislosti mezi zářením mobilních telefonů a zdravotními problémy, jako je neplodnost (pdf), neuropsychiatrické problémy, rakovina a záněty.

Otázky týkající se financování

Nicméně studie o účincích záření mobilních telefonů přinesly rozporuplné výsledky, přičemž některé rozdíly závisejí na zdrojích financování těchto studií.

Profesor Henry Lai z Washingtonské univerzity již dříve prozkoumal 200 studií o biologických účincích záření z mobilních telefonů. Zjistil, že přibližně polovina studií neuvádí žádnou biologickou souvislost, zatímco druhá polovina naznačuje možnou souvislost.

„Když se podíváte na výzkum, který není sponzorován průmyslem, tak asi tři až tři z každých čtyř prací vykazují nějaký účinek,“ řekl Lai. „Když se pak podíváte na výzkum financovaný průmyslem, je to téměř naopak – pouze jedna ze čtyř prací vykazuje účinek.“

Studie na zvířatech naznačují škodlivost

Studie na zvířatech poukázaly na možná zdravotní rizika technologií 2G, 3G a 4G.

Studie publikovaná v roce 2018 Národním institutem environmentálních zdravotních věd zjistila, že vysoké úrovně záření 2G a 3G jsou spojeny se zvýšeným rizikem rakoviny a nepříznivými účinky na DNA u krys (pdf). Studie zjistila, že krysy a myši vystavené tomuto typu záření vykazovaly poškození DNA v mozku a krevních buňkách, jasné známky nádorů srdce a nižší porodní hmotnost v případě prenatálního vystavení.

Studie však přiznává omezení způsobená použitím abnormálně vysokých úrovní záření, které neodrážejí reálné scénáře expozice.

„Expozice použité ve studiích nelze přímo srovnávat s expozicí, které je člověk vystaven při používání mobilního telefonu,“ uvedl John Bucher, vedoucí vědecký pracovník Národního toxikologického programu a spoluautor studie.

Martin Pall, emeritní profesor biochemie a lékařských věd na Washingtonské státní univerzitě, však řekl Epoch Times, že zvýšení úrovně expozice ve studii může urychlit výzkum dlouhodobých rizik, aniž by bylo nutné provádět celoživotní studie. Jinými slovy, podávání vyšších dávek zvířatům po kratší dobu může poskytnout představu o tom, jakou zkušenost mají lidé s nižší dávkou po delší dobu. Přesvědčivé důkazy spojující záření mobilních telefonů s nepříznivými zdravotními účinky však zůstávají nejednoznačné.

Nádory mozku a psychiatrické potíže

Studie o záření z mobilních telefonů zveřejněné před zavedením 5G v roce 2019 prokázaly, že umístění telefonu v blízkosti ucha vede k absorpci záření mozkovými tkáněmi uvnitř lebky (pdf).

Některé výzkumy naznačují možnou souvislost mezi častým používáním mobilních telefonů a glioblastomem, což je druh rakoviny mozku. Podle švédské analýzy čelí dlouhodobí uživatelé mobilních telefonů, tedy ti, kteří je mají déle než 10 let, zvýšenému riziku vzniku nezhoubných nádorů. Pozoruhodné je, že riziko je nejvyšší na té straně hlavy, která přichází do kontaktu s telefonem.

Příčinná souvislost však zůstává nejistá.

Studie zkoumající obyvatele žijící v blízkosti věží a základnových stanic mobilních telefonů uvádějí stížnosti na neuropsychiatrické problémy, včetně bolestí hlavy, problémů s pamětí, závratí, depresí a nespavosti.

Je 5G horší než jeho předchůdci?

Je 5G horší než jeho předchůdci? Stručná odpověď zní: vědci nevědí.

Zatímco 2G, 3G a 4G vysílají radiofrekvenční a mikrovlnné záření, 5G vysílá záření na milimetrových vlnách.

Záření milimetrových vln se liší od mikrovlnného a rádiového záření tím, že pracuje na vyšší frekvenci a umožňuje rychlejší přenos signálu. Potenciální účinky záření milimetrových vln na zdraví však zůstávají neznámé kvůli nedostatku studií financovaných vládou.

Vědci však vědí, že na rozdíl od mikrovlnného záření nemohou milimetrové vlny proniknout hluboko do těla. Mnoho vědců se proto domnívá, že 5G je bezpečné.

I když milimetrové vlny dosahují vyšších rychlostí, jejich vysoká frekvence je činí slabšími, a tudíž náchylnějšími k zablokování listím, dešťovou vodou a zdmi. Aby bylo zajištěno úplné pokrytí, musí telekomunikační společnosti rozmístit více antén 5G. Protože však tyto antény přenášejí také signály 2G, 3G a 4G, představuje rozsáhlé zavádění 5G potenciální zdravotní riziko.

Magda Havasová, která má doktorát z environmentální toxikologie, je emeritní profesorkou specializující se na zdravotní účinky elektromagnetického záření a je signatářkou moratoria EU, vyjádřila obavy ohledně zavádění 5G.

„Dělají to tak, že v městských oblastech rozmisťují antény každých zhruba 100 metrů,“ řekla Epoch Times. „Lidé budou vystaveni mnohem vyšším úrovním běžných frekvencí [3G a 4G], než jakým byli vystaveni dosud, a k tomu navíc ještě milimetrovým vlnám, které nebyly testovány z hlediska dlouhodobých účinků na zdraví.“

Účinky milimetrových vln 5G na zdraví

Zdravotní účinky 5G jsou stále předmětem diskusí, ale Pall a Havasová naznačují, že milimetrové záření může mít potenciál vyvolat zdravotní problémy.

Ačkoli milimetrové vlny 5G nemohou proniknout hluboko do těla, mohou být přesto absorbovány kůží. Havasová uvedla, že ultrafialové záření do těla neproniká, ale může způsobit melanomy kůže.

Studie provedená v roce 2020 o záření 5G ukázala, že při přenosu ze vzdálenosti 10 cm mohou vlny proniknout kůží přibližně na 0,9 milimetru.

Ačkoli je tato hloubka ve srovnání s 4G a 3G menší, intenzita záření byla výrazně vyšší. Navíc 0,9 milimetru nelze ani považovat za mělkou hloubku. Podle studie o milimetrových vlnách z roku 2008 je hloubka průniku 0,65 milimetru dostatečná „k ovlivnění většiny kožních struktur nacházejících se v epidermis a dermis“, napsali autoři.

V řadě různých studií bylo prokázáno, že pokud se podíváte na různé typy buněk – a v našem těle máme mnoho různých typů buněk – zjistíte, že některé typy buněk jsou mnohem citlivější na elektromagnetické pole (záření) než jiné,“ řekl Pall.

Dále zdůraznil, že je třeba brát v úvahu biologickou heterogenitu a že k přesným předpovědím biologických účinků nelze použít jednoduchou fyziku.

Přestože dlouhodobé zdravotní účinky 5G nejsou známy, Pall provedl výzkum, který ukázal, že milimetrové vlny mohou vyvolat biologické reakce změnou elektrického náboje buněk.

S rozvojem telekomunikačních sítí a příslibem vyšších rychlostí a větší konektivity 5G je stále důležitější pochopit jejich vliv na lidské zdraví. Debata o možných zdravotních účincích technologie 5G je i nadále předmětem obav a kontroverzí.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Přečtěte si také

ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan
ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan

Česká republika by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přispívala na základě migračního paktu částkou zhruba 480 milionů korun ročně.

Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář
Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář

Otec Michala Strnada s opravami bojových vozidel začal v 90. letech. Nyní jeho syn díky válce na Ukrajině vydělává obrovské peníze a stará továrna na okraji moravského Šternberku je součástí komplexu, který produkuje těžkou techniku v situaci, kdy je v Evropě nejsilnější poptávka po zbraních od konce studené války.

Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení
Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení

Cizinci z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie a USA nejspíš nebudou potřebovat od července v Česku pracovní povolení či zaměstnanecké karty.

Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně
Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně

Silný vytrvalý déšť v jihočínské provincii Kuang-tung by mohl způsobit vylití velkých řek, umělých vodních toků a nádrží z břehů a rozsáhlé záplavy, které mohou ohrozit až 127 milionů lidí v regionu.

Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA
Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA

Americká Sněmovna reprezentantů dnes většinou 385 ku 34 hlasům přijala návrh zákona, který vyčleňuje téměř osm miliard dolarů (190 miliard korun) ve vojenské pomoci pro Tchaj-wan a další americké spojence v jihovýchodní Asii.