Roman Balmakov

8. 4. 2022

Roman Balmakov, moderátor pořadu Facts Matter: Přibližně před týdnem zveřejnil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) druhý soubor dokumentů týkajících se povolení vakcíny společnosti Pfizer. A v nich jsou tři zajímavé body, které podle mého názoru stojí za diskusi.

První z nich souvisí s tím, že podle těchto údajů se přirozená imunita ukázala být stejně účinná jako vakcína, a to jak z hlediska prevence infekcí, tak z hlediska prevence hospitalizací. A to bylo něco, co společnost Pfizer i FDA věděly již delší dobu.

Za druhé, podle jednoho z formulářů, které byly zveřejněny jako součást této sady dokumentů, byl výskyt myokarditidy u očkovaných jedinců mnohem vyšší, než se dříve uvádělo.

A konečně se zdá, že z dokumentů vyplývá, že společnost Pfizer nemohla vyloučit něco, čemu se říká protilátkově závislá zesilující reakce (syndrom ADE) u očkovaných osob, přestože od schválení vakcíny byla možnost objevení se ADE u očkovaných označována za „konspirační teorii“.


Zdroje:

My Patriot Supply

Dokumenty společnosti Pfizer:
https://ept.ms/3LNXgkv; https://ept.ms/3v21luJ