Roman Balmakov

29. 4. 2022

Rozhovor je publikován v anglickém jazyce.

„Zajetí elit“ je strategie na vysoké úrovni, kterou používá Komunistická strana Číny, čínský zpravodajský aparát i osoby zapojené do kvazi-soukromých obchodních podniků.

Myšlenka je jednoduchá: zlákáním elit z jiné země penězi, přístupem a službami můžete tyto elity přimět k tomu, aby své zájmy považovaly za provázané nebo dokonce stejné se zájmy Číny.

Abychom zjistili, jak tato strategie funguje v praxi, sešli jsme se s Peterem Schweizerem, světoznámým autorem, výzkumníkem, investigativním novinářem a prezidentem institutu Government Accountability.

Jeho nejnovější knižní bestseller „Red Handed“ do hloubky odhaluje čínskou komunistickou strategii „zajetí elit“, která se týká pěti odvětví amerických institucí: Velkých technologií, Wall Street, politiky, zábavy a vzdělávání.