Patricia Tolson

3. 1. 2024

Laboratorně vyráběné maso  pro lidskou spotřebu zatím schválily pouze dvě země – Spojené státy a Singapur.

Ve snaze chránit své zemědělství, ekonomiku a zdraví svých občanů se Itálie nedávno stala první zemí, která oficiálně zakázala laboratorně vyráběné maso.

Uměle pěstované maso, známé také jako laboratorně vyráběné maso, vzniká v laboratoři pětistupňovým procesem, při němž se replikují kmenové buňky zvířete, které se pěstují v řadě bioreaktorů a poté se smíchají s přísadami, aby se vytvořila realističtější struktura. Podle poradenské společnosti McKinsey & Company se buňky masa poté odčerpají v odstředivce, zformují a zabalí pro distribuci.

Italský ministr zemědělství Francesco Lollobrigida ve svém příspěvku na Facebooku 16. listopadu uvedl: „Na obranu zdraví, italského výrobního systému, tisíců pracovních míst, naší kultury a tradice, díky dnes schválenému zákonu je Itálie prvním národem na světě, který je bezpečný před sociálními a ekonomickými riziky syntetických potravin,“ uvádí se v anglickém překladu.

Návrh zákona prošel italským Senátem poměrem hlasů 159 : 53 a byl podpořen zemědělskými skupinami v zemi, které se snažily ochránit italský masozpracující průmysl v hodnotě 10,1 miliardy dolarů.

Mezi snahy ve Spojených státech o zablokování laboratorně vyráběného masa nebo o zajištění toho, aby spotřebitelé věděli, co kupují, patří zákon z roku 2018 v Missouri, který zakazuje označovat potraviny rostlinného původu a laboratorně vyráběné potraviny jako „maso“.

„Tento zákon rovněž zakazuje mylně uvádět výrobek, který nepochází ze sklizeného užitkového dobytka nebo drůbeže, jako maso,“ uvádí se v zákoně.

13. listopadu podal floridský poslanec Tyler Sirois návrh zákona, jehož cílem je zakázat „výrobu, prodej, držení nebo distribuci průmyslově pěstovaného masa“ ve státě.

„Zemědělství a chov dobytka jsou pro Floridu nesmírně důležitá odvětví,“ řekl republikánský zákonodárce listu Politico. „Proto považuji tuto diskusi za velmi důležitou pro naši zemi.“

Pokud by se návrh zákona HB 435 stal zákonem, mohly by být restaurace a obchody, které jej poruší, pokutovány až do výše 5 000 dolarů a výrobci, zpracovatelé, balírny nebo distributoři, kteří nesprávně uvedou nebo označí potraviny, by mohli být pokutováni až do výše 10 000 dolarů za každé porušení.

Wilton Simpson, komisař floridského ministerstva zemědělství a spotřebitelských služeb, se plně ztotožňuje se Siroisovými návrhy.

„Bez této legislativy by na Floridě mohlo být k dispozici netestované, potenciálně nebezpečné a téměř neregulované laboratorně vyráběné maso,“ uvedl Simpson v prohlášení pro The Epoch Times.

„Jednou z hlavních povinností, které mám, je zajistit bezpečnost a zdravotní nezávadnost našich potravin a chránit floridské spotřebitele, a přesně to tento návrh dělá.“

Dne 22. listopadu se tento návrh přesunul do podvýboru pro zemědělství, ochranu přírody a udržitelný rozvoj.

Trh s laboratorně vyráběným masem

Laboratorně vyráběné maso pro lidskou spotřebu zatím schválily pouze dvě země – Spojené státy a Singapur.

Společnost Research and Markets předpovídá, že globální trh s laboratorně vyráběným masem dosáhne do roku 2035 téměř dvou miliard dolarů. V seznamu je uvedeno 16 společností zabývajících se laboratorní výrobou masa, z nichž pět sídlí ve Spojených státech, tři v Izraeli, dvě v Nizozemsku, dvě v Singapuru a po jedné v Číně, Indii, Spojeném království a Švýcarsku.

„V roce 2025 se očekává, že největší podíl na trhu s laboratorně vyráběným masem bude mít segment nugetů,“ uvádí ve své lednové analýze společnost Research and Markets.

„Velký podíl tohoto segmentu na trhu se připisuje stále častějšímu využívání životního stylu ,on-the-go´, rostoucí poptávce po svačinových produktech a zvyšující se poptávce po mražených výrobcích.“

Podle odhadů společnosti však v letech 2025 až 2035 zaznamenají nejvyšší složenou roční míru růstu laboratorně vyráběné hamburgerové placky.

V listopadu 2022 Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) oznámil, že „dokončil první konzultaci před uvedením na trh pro lidskou potravinu laboratorně vyrobenou z kultivovaných živočišných buněk“.

21. června udělilo americké ministerstvo zemědělství (USDA) vůbec první povolení k výrobě masa z buněčných kultur dvěma společnostem ve Spojených státech, Good Meat a Upside Food.

Good Meat – značka laboratorně vyráběného masa společnosti Eat Just, Inc. – má výrobní závody ve Spojených státech a Singapuru.

Podle společnosti je díky schválení USDA možné vyrábět a prodávat ve Spojených státech první laboratorně vyrobené kuřecí maso. O čtyři měsíce dříve obdržela společnost od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv dopis „No Questions“ („Bez otázek“), což znamenalo, že prošla kontrolou bezpečnosti potravin.

„Naším prvním produktem je uměle vyrobené kuřecí maso, které se připravuje a podává v různých formátech a bylo schváleno k prodeji v Singapuru v roce 2020 a ve Spojených státech v roce 2023,“ uvádí společnost na svých webových stránkách.

„Pracujeme také na dalších druzích masa, včetně uměle vyrobeného hovězího masa s použitím buněk z kalifornského skotu chovaného na pastvinách a Wagyu z farmy Toriyama v Japonsku.“

Washingtonská restaurace China Chilcano zařadila v červenci do svého jídelního lístku pokrm z kuřecího masa vyrobeného společností Good Meat.

Hlavními investory společnosti Good Meat jsou UBS O’Connor, společnost spravující hedgeové fondy v rámci UBS Asset Management, a společnosti rizikového kapitálu Graphene Ventures a K3 Ventures se sídlem v Singapuru.

Bill Gates je významným investorem společnosti Upside Foods od jejího založení v roce 2017.

Společnost Upside Foods uvedla, že schválení USDA jí umožňuje vyrábět a prodávat uměle vyrobené kuřecí maso. Společnost uvádí, že výroba kuřecích řízků trvá přibližně tři týdny.

„Nechceme zabřednout do slovíčkaření, ale nelze to přejít: Vyrábíme maso!“ uvádí společnost na svých webových stránkách.

„Laboratorně vyráběné maso je zcela nová kategorie výrobků, takže chápeme, že panuje mnoho nejasností ohledně toho, co to je a co to není. Za prvé, kultivované maso není veganské ani vegetariánské.“

Podle společnosti se její kuřecí maso vyráběné z buněk skládá z „více než 99 % z kuřecích buněk“.

Úřad FDA povolil společnosti Upside Foods vyrábět její produkty v listopadu 2022 na základě vlastního hodnocení procesů a postupů řízení rizik, které společnost Upside provedla.

„Nezjistili jsme žádné skutečnosti, na jejichž základě bychom mohli dojít k závěru, že popsaný výrobní proces by mohl vést k výrobě potraviny, která by obsahovala jakoukoli látku nebo mikroorganismus, který by potravinu znehodnocoval,“ uvádí FDA ve svém schválení.

„V tuto chvíli nemáme žádné pochybnosti o závěru společnosti Upside, že potraviny sestávající z uměle vyrobeného kuřecího buněčného materiálu nebo jej obsahující, který je výsledkem definovaného výrobního procesu …, jsou stejně bezpečné jako srovnatelné potraviny vyrobené jinými metodami.“

Obhájci laboratorně vyráběného masa

Zastánci laboratorně vyráběného masa tvrdí, že je zdravější pro lidi, šetrnější ke zvířatům a lepší pro životní prostředí.

Nicolas Treich je vědeckým pracovníkem francouzského Národního institutu pro zemědělství, výživu a životní prostředí a členem Toulouse School of Economics na Toulouse Capitole University.

Ve zprávě z roku 2021, kterou zveřejnil časopis Springer Nature, argumentuje negativy konvenčního chovu dobytka a uvádí, že „zacházení s hospodářskými zvířaty vyvolává významné morální otázky“.

„Odhaduje se, že každý rok je kvůli produkci potravin chováno a zabito více než 70 miliard suchozemských hospodářských zvířat,“ napsal Treich a dodal, že zvířata chovaná pro potraviny jsou „obvykle porážena velmi mladá“.

Prasata jsou podle něj „celé týdny zavřená v malých bednách, které jim zakazují základní pohyby včetně chůze a otáčení“.

Treich uvedl, že věda zabývající se zvířaty stále více uznává „emocionální a kognitivní schopnosti zvířat, včetně zvířat hospodářských“.

„Vzhledem k tomu, že přibližně 70 až 80 % antibiotik na světě se používá pro hospodářská zvířata, je živočišná výroba potravin také inkubátorem antimikrobiální rezistence,“ řekl.

Přestože opravdové živočišné maso obsahuje „některé důležité živiny“, tvrdí, že nadměrná konzumace červeného nebo zpracovaného masa vede ke zdravotním problémům, „jako jsou ischemická choroba srdeční, cukrovka 2. typu, obezita, homeostáza vápníku a četné druhy rakoviny“.

Podle Treichova závěru běžná produkce masa „významně přispívá ke změně klimatu“, vyžaduje „velké množství vody a půdy“ a významně přispívá k „odlesňování, ztrátě biologické rozmanitosti a k epidemiím“.

„[Laboratorně vyráběné maso] představuje závažnou, možná nejzávažnější alternativu, jak výrazně snížit škodlivé dopady výroby a spotřeby masa,“ píše.

Kritici laboratorně vyráběného masa

Kritici laboratorně vyráběného masa tvrdí, že je horší pro životní prostředí, bude mít negativní dopad na ekonomiku a představuje pro člověka zdravotní rizika.

Přestože se o něm mluví jako o ekologičtějším než o konvenčním chovu hovězího masa, studie vědců z University of California-Davis (UC-Davis) a University of California-Holtville, která byla zveřejněna 21. dubna, naznačuje, že je tomu právě naopak.

Výroba masa na bázi živočišných buněk „se jeví jako náročná na zdroje, pokud ji posuzujeme z pohledu od začátku až po výstup z výroby, a to podle scénářů a předpokladů použitých v našich analýzách,“ uvádí se ve studii. Studie zjistila, že při výrobě laboratorně pěstovaného masa se může uvolňovat výrazně více oxidu uhličitého na kilogram. 

„Náš model je obecně v rozporu s těmito předchozími studiemi, protože naznačuje, že dopad laboratorně vyráběného masa na životní prostředí je pravděpodobně vyšší než u konvenčních systémů chovu hovězího masa, a nikoli šetrnější k životnímu prostředí,“ napsali autoři.

„Tento závěr je důležitý vzhledem k tomu, že do tohoto odvětví byly investovány značné částky s předpokladem, že tento produkt bude šetrnější k životnímu prostředí než hovězí maso.“

Studie rovněž doporučuje opatrnost při prosazování nového zdroje potravin, který bude mít dopady na celosvětové úrovni.

„Zemědělské a potravinářské výrobní systémy mají zásadní význam pro výživu rostoucí světové populace a vývoj technologií, které zlepšují produkci potravin, je důležitý pro společenský pokrok,“ uvádí se ve zprávě.

„Hodnocení těchto inovativních technologií z hlediska systémové perspektivy je pro ty, kteří se snaží transformovat náš potravinový systém, zásadní.“

Údaje USDA z prosince 2022 ukazují, že příjmy z chovu zvířat a živočišných produktů v USA v celkové výši 195,8 miliardy dolarů, přičemž 72,9 miliardy dolarů (37 %) pocházelo ze skotu a telat, tvořily v roce 2021 největší část peněžních příjmů zemědělských podniků. To je pokles oproti 78,2 miliardy dolarů peněžních příjmů vykázaných v roce 2015.

Podle studie, kterou v roce 2017 zveřejnilo Stone Barns Center for Food & Agriculture, je pro americké chovatele velkou výzvou „levný dovoz hovězího masa krmeného trávou“, který podle odhadů představuje 75 až 80 % celkového prodeje hovězího masa krmeného trávou v USA.

Hovězí maso USDA Choice vystavené k prodeji v obchodě s potravinami v Los Angeles 11. listopadu 2021. Spotřebitelské ceny se v posledních několika měsících výrazně zvýšily, protože inflace vzrostla na úroveň, která nebyla zaznamenána za posledních 30 let. (Mario Tama / Getty Images)

Studie také odhalila, že většina amerických spotřebitelů si není vědoma toho, že kupují hovězí maso dovezené z jiných zemí, protože „pokud dovezené hovězí maso projde závodem kontrolovaným USDA“, což se vyžaduje, „může být označeno jako ,výrobek z USA´.”

„Mé obavy se týkají pouze příliš rychlého rozšíření a škodlivého vlivu na životní prostředí,“ řekl Derrick Risner, hlavní autor studie UC-Davis.

Podle doktora Paula Saladina je laboratorně vyráběné maso „parodie, která teprve přijde“.

„Laboratorně vyrobené maso není skutečné maso,“ řekl 14. září ve videu na serveru X, dříve známém jako Twitter. „Je vyrobeno v buněčné kultuře v laboratoři. Téměř jistě bude lidem způsobovat zdravotní problémy – z masa vypěstovaného v Petriho misce mohou vzniknout autoimunitní problémy, poškození střev, všemožné problémy.“

Dr. Saladino uvedl, že laboratorně vyrobené maso bude mít „horší nutriční hodnoty ve srovnání s masem krávy, která vyrostla na trávě v přírodě“.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Epoch sdílení

Facebook
Twitter
LinkedIn
Truth Social
Telegram

Související témata