Jan Jekielek

31. 5. 2021

Dokument můžete zhlédnout zde.

Jazyk: Angličtina | Délka: 53:19 minut | Rok vydání: 2021


Deník The Epoch Times přináší televizní dokument o guvernérovi státu Florida a jeho řešení boje s epidemií nazvaný DeSantis – Florida vs. lockdowny.

Prostřednictvím exkluzivních rozhovorů s floridským guvernérem Ronem DeSantisem, jeho poradci a dalšími lidmi z jeho okolí nás moderátor pořadu American Thought Leaders Jan Jekielek přivádí na cestu za poznáním toho, kdo DeSantis skutečně je, co ho motivuje a jak pro Floridu vytyčil jiný kurz než zbytek USA, přičemž se musel vypořádat s cenzurou, dezinformacemi a tlakem ze strany médií.

Co přimělo guvernéra Rona DeSantise znovu otevřít svůj stát měsíce před ostatními guvernéry? Jak dokázal vyvážit záchranu životů před virem a zachování ústavních svobod? A co je podle něj skutečně v sázce?

Pandemie COVID-19 a následné „lockdowny“ v uplynulém roce zpustošily mnoho z toho, co je Američanům drahé. A prakticky každý aspekt života byl vydán na milost a nemilost našim vládním představitelům, kteří se pohybovali na neznámém území.

Jediné rozhodnutí guvernéra mohlo znamenat smrt milované osoby, zdecimování vašeho životního díla nebo posledního rozloučení. Cena špatného politického rozhodnutí nebyla nikdy ničivější.

Tváří v tvář tomu všemu jeden guvernér šel proti proudu a vynikal nad ostatními.