Jacquelyn Waters

14. 10. 2023

Myokarditida je zánět myokardu neboli srdeční svaloviny. Tento zánět může oslabit srdce a snižovat jeho schopnost účinně pumpovat krev.

Těžká myokarditida může oslabit srdce natolik, že se tělu nedostává patřičně kyslíku. Zpomalené stahování svalů a hromadění krve v srdci může mít za následek vznik krevních sraženin, které se mohou dostat do mozku a způsobit tam mrtvici, nebo do věnčitých cév srdce, kde mohou vyvolat srdeční infarkt.

Celosvětová roční míra výskytu myokarditidy se odhaduje přibližně na 17 případů na 100 000 osob. Klinický obraz tohoto onemocnění se liší, stejně jako individuální výsledky. Podle vědeckého článku publikovaného v časopise Circulation: Heart Failure většina případů odezní spontánně. U některých pacientů však dochází k závažnému poškození srdce, které může vést až ke smrti.

Jaké jsou běžné typy myokarditidy?

Myokarditidu lze rozdělit podle příčiny, fáze, převažujících příznaků a buněčné patologie. Diagnostická kritéria se neustále mění s tím, jak vědci získávají další poznatky, které rozvíjejí naše porozumění tomuto onemocnění.

Akutní versus chronická myokarditida

 • akutní: příznaky se objevily během uplynulého měsíce.
 • chronická: Příznaky jsou přítomny déle než jeden měsíc.

Jiné klasifikace jsou založené na tom, jak tkáň vypadá pod mikroskopem (histologická podoba):

 • lymfocytární: Jedná se o nejčastější formu pozorovanou v histologickém rozboru a zahrnuje autoimunitní a virovou formu.
 • neutrofilní: Tento typ myokarditidy zahrnuje plísňovou, bakteriální a časnou fázi virové myokarditidy. Při této formě se bílé krvinky zvané neutrofily přesouvají do myokardu srdce a infiltrují oblast s akutním zánětem.
 • granulomatózní: Granulomy jsou malé shluky imunitních buněk, které vznikají jako reakce na infekce nebo jiné dráždivé látky. K tomuto typu myokarditidy patří myokarditida obřích buněk. Ta je definována rozsáhlými buněčnými infiltráty a přítomností obřích buněk, které se přesunuly do myokardu. Sarkoidóza (kolekce zánětlivých buněk, které tvoří hrudky) je častou příčinou granulomatózní myokarditidy.
 • eozinofilní: Podle publikace Circulation: Heart Failure je eozinofilní myokarditida nejčastějším typem hypersenzitivní myokarditidy, ke které dochází, když je poškození myokardu způsobeno reakcí na lék. Eozinofily jsou spojeny s alergickou reakcí a hypersenzitivní myokarditida se také označuje jako alergická myokarditida.

Jaké jsou příznaky a časné projevy myokarditidy?

Příznaky se mohou rozvíjet pozvolna, ale i velmi rychle a mohou zahrnovat:

 • Únavu
 • Bolest na hrudi
 • Rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
 • Dušnost
 • Příznaky podobné chřipce, jako jsou bolesti těla, horečka nebo bolest v krku
 • Otoky nohou a chodidel

Mezi příznaky myokarditidy u dětí patří:

 • Potíže s dýcháním
 • Bolest na hrudi
 • Horečka
 • Mdloby
 • Rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

Pokud se u vás nebo vašeho dítěte objeví příznaky myokarditidy, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, zejména pokud příznaky zahrnují nevysvětlitelnou bolest na hrudi, dušnost nebo zrychlený tep.

Co je příčinou myokarditidy?

Srdeční stěnu tvoří tři různé vrstvy. Nejhlubší vnitřní vrstvou je endokard, střední vrstvou je myokard a vnější vrstvou je epikard. Epikard je součástí perikardu, struktury, která obklopuje a chrání srdce.

Myokard je nejsilnější a nejpevnější vrstva srdeční stěny.

Myokarditida označuje zánět myokardu, který není důsledkem nedostatečného zásobení kyslíkem nebo reakcí na transplantaci orgánu. Vzniká v důsledku infekce, aktivace imunitního systému nebo při vystavení toxickým látkám.

Myokarditida se objeví, když se myokard zanítí kvůli různým faktorům. (Epoch Times)

Myokarditidu mohou způsobit virové, parazitární, bakteriální nebo plísňové infekce, nemoci způsobující zánět, některé léky či vystavení určitým chemickým látkám.

 • Viry: Virová infekce je nejčastější příčinou myokarditidy. Mezi viry, které jsou spojovány s myokarditidou, patří vir covidu-19, viry chřipky, adenovirus (způsobuje nachlazení), hepatitida B a C, viry coxsackie, echoviry (způsobují gastrointestinální onemocnění), virus zarděnek, herpes viry, parvovirus (spojený s pátou nemocí) a virus lidské imunitní nedostatečnosti (HIV).
 • Paraziti: Někteří paraziti mohou zřídka způsobit myokarditidu. Toxoplasma je parazit, který se do těla může dostat konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa nebo kontaktem s kočičími výkaly. Tento parazit je potenciální příčinou myokarditidy. Trypanosoma cruzi je parazit, který se nachází ve výkalech brouka triatomina. Jeho výkaly mohou být potenciální příčinou myokarditidy, stejně jako plasmodium falciparum, prvok způsobující malárii.
 • Bakterie: Myokarditidu může způsobit několik typů bakterií. Patří mezi ně streptokoky, stafylokoky, chlamydie, borrelia burgdorferi (způsobuje boreliózu) a corynebacterium diphtheriae (způsobuje záškrt).
 • Plísně: Plísně mohou způsobit myokarditidu jen vzácně. Mezi tyto houby patří aspergillus (plíseň), candida (kvasinka) a histoplasma (vyskytuje se v ptačím trusu).
 • Zánětlivá onemocnění: Wegenerova granulomatóza (vzácné onemocnění cév) a sarkoidóza jsou onemocnění, která přispívají k zánětu celého těla a mohou způsobit myokarditidu.
 • Léky: Některé léky na léčbu rakoviny, například inhibitory imunitních kontrolních bodů, mohou způsobit myokarditidu. Stejně tak některé léky proti záchvatům a některá antibiotika včetně penicilinu, benzodiazepiny a antipsychotika, jako je klozapin mohou onemocnění vyvolat.
 • Ostatní: vystavení radiaci, oxidu uhelnatému, těžkým kovům, některým hadím jedům a kokainu může myokarditidu způsobit. Vést k myokarditidě mohou i mRNA vakcíny proti covidu-19.

Jaká je pravděpodobnost onemocnění myokarditidou?

Zvýšenou pravděpodobnost myokarditidy máte, pokud:

 • Váš organismus nezvládá dobře záněty
 • Pijete hodně alkoholu
 • Podstupujete dialýzu
 • Máte implantované srdeční zařízení
 • Léčíte se s rakovinou
 • Trpíte zánětlivým onemocněním, jako je lupus, revmatoidní artritida nebo sarkoidóza.

Jaká vyšetření mohou myokarditidu odhalit?

Pokud se u vás objeví příznaky myokarditidy, je důležité, aby vás vyšetřil lékař. Včasná diagnóza je důležitá pro ochranu srdce před dalším poškozením. Vyhodnocení začíná tím, že vás lékař důkladně fyzicky vyšetří, včetně pečlivého poslechu vašeho srdce.

V závislosti na vaší anamnéze a fyzickém vyšetření vás lékař může dále vyšetřit pomocí následujících testů:

 • Krevní testy: Vyšetření srdečních enzymů může posoudit, zda je poškozen srdeční sval. Mohou být nařízeny testy na infekce, které mohou způsobit myokarditidu.
 • Elektrokardiogram (EKG): EKG odhalí, zda vaše srdce tluče správně a nevykazuje arytmii.
 • Magnetická rezonance (MRI): Toto vyšetření poskytuje podrobné snímky srdce a může odhalit zánět v srdeční svalové tkáni.
 • Pozitronová emisní tomografie (PET): Toto vyšetření může odhalit tvar a velikost srdce a také některé údaje o jeho fungování.
 • Echokardiogram: Toto vyšetření umožňuje lékaři zjistit, jak dobře proudí krev srdcem.
 • Biopsie srdečního svalu: Při tomto zákroku se odebere malý vzorek tkáně srdečního svalu a odešle se do laboratoře k analýze.
 • Rentgenový snímek hrudníku: Při něm se hodnotí, zda se v okolí srdce nenachází tekutina, která by mohla svědčit o srdečním selhání.

Jaké jsou možnosti léčby myokarditidy?

Léčba závisí na závažnosti myokarditidy. Pro každého, kdo trpí tímto onemocněním, je zásadní odpočinek. Kromě toho vám lékař může předepsat léky nebo terapii.

Léky a terapie

 • léky k léčbě přetrvávajících stavů: Pokud trpíte zánětlivým onemocněním, může vám lékař předepsat léky, které vám pomohou zánětlivé onemocnění léčit. Například rituximab je monoklonální protilátka, která je zaměřena proti lymfocytům CD20 B a používá se k léčbě autoimunitních onemocnění, jako je revmatoidní artritida a lupus. Podle článku v časopise Circulation Research se vědci domnívají, že rituximab může být užitečný při léčbě pacientů s myokarditidou, kteří nereagují na steroidy.
 • imunosupresivní terapie: Imunosupresiva pomáhají zmírnit poškození zdravých buněk a tkání imunitním systémem. Podle článku v Circulation Research studie ukazují, že imunosupresivní terapie azathioprinem a prednisonem pomáhá zlepšit srdeční funkci u pacientů s myokarditidou, u nichž není prokázána virová složka myokarditidy (na základě biopsie tkáně). Některé léčebné režimy zahrnují léčebný postup založený na steroidech v kombinaci s cyklosporinem.
 • antikoagulanty, antiagregancia: Snižují riziko vzniku krevních sraženin. Pokud se vám v srdci hromadí krev kvůli nedostatečnému pumpovaní, může vám lékař předepsat léky, které pomáhají zabránit srážení krve – antikoagulanty. Sem patří např. warfarin a heparin, které zpomalují proces tvorby sraženin. Antiagregační léky, jako je aspirin, pomáhají zabránit shlukování krevních destiček a vytváření sraženin.
 • léky na srdce: Některé léky snižují zátěž srdce tím, že z těla odvádějí přebytečnou tekutinu. Pokud máte slabé srdce, může vám lékař předepsat diuretikum, inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo betablokátor. Mezi diuretika patří furosemid, bumetanid a několik dalších. Inhibitory ACE pomáhají uvolňovat žíly a tepny a snižovat tak krevní tlak. Mezi inhibitory ACE patří například benazepril, enalapril a lisinopril.
 • léčba interferonem: Data naznačují, že imunomodulační injekce interferonu beta mohou pomoci urychlit odstranění viru nebo snížit virovou zátěž u pacientů s enterovirovou a adenovirovou myokarditidou.
 • intravenózní (IV) imunoglobulin: Intravenózní imunoglobulin (soubor protilátek IgG, IgA a IgM) má protivirové a protizánětlivé účinky a může pomoci regulovat cytokiny, které přispívají k odumírání myocytů. Jedna metaanalýza odhalila, že tento typ protilátkové terapie vedl ke snížení počtu úmrtí v nemocnici a pomohl obnově funkce levé komory u pacientů s akutní myokarditidou.

Postupy a zařízení

Pokud se u vás vyskytuje závažná myokarditida, můžete se setkat s některou z následujících léčebných metod:

 • asistenční zařízení levé komory (LVAD): Tento přístroj pomáhá vašemu srdci při čerpání krve z levé komory (levé dolní komory) do zbytku těla.
 • kardiostimulátor: Pokud srdce bije nepravidelně v důsledku poškození způsobeného myokarditidou, může být nutné zavést umělý kardiostimulátor, který upravuje srdeční rytmus.
 • extrakorporální membránová oxygenace (ECMO): Během ECMO krev cirkuluje ven z těla, prochází přístrojem ECMO a poté se vrací zpět do těla. Když část krve prochází přístrojem ECMO, oxid uhličitý je odstraněn a nahrazen kyslíkem. V případech těžkého srdečního selhání může být tento přístroj nezbytný k udržení pacienta při životě.
 • transplantace srdce: Někdy je srdce poškozeno nenávratně a je nutná transplantace srdce.

Jaký vliv na myokarditidu má mysl?

Trvalý stres může přispívat ke vzniku zánětu. Je důležité se věnovat činnostem, které snižují hladinu stresu a pomáhají snižovat zánět. Do každodenního života lze zařadit různé metody, které tomu napomáhají, např:

 • psát si deníček
 • chodit na kratší, svižné procházky, ideálně do přírody
 • protahovat si svaly
 • pít teplý čaj
 • meditovat
 • tancovat/zpívat
 • číst nebo sledovat něco zábavného
 • poslouchat uklidňující hudbu
 • zamyslet se nad 3 věcmi, za které jste dnes vděční
 • sepisovat si cíle a plány
 • hluboce a uvolněně dýchat
 • věnovat se koníčkům
 • pravidelně se stýkat s přáteli

Jaké jsou přírodní léky na myokarditidu?

Řada nutričních látek vykazuje v léčbě myokarditidy slibné výsledky:

 • polyfenoly: tuto velkou skupinu fytochemikálií lze nalézt v řadě druhů ovoce, zeleniny a obilovin. Kvercetin je polyfenolové barvivo, které se nachází v mnoha druzích ovoce a zeleniny. Jedná se o silný antioxidant přítomný v cibuli, jablkách, borůvkách, kapustě, brokolici a dalších potravinách. Chrysin je polyfenol, který se nachází v mnoha rostlinách, například v mučenkách a houbách, a také v medu.
 • alkaloidy: tato skupina fytochemikálií může pomáhat předcházet oxidačnímu stresu a zánětům. Patří sem berberin, který se nachází v tradičních rostlinných léčivých přípravcích (Hydrastis canadensis, Berberis a Coptis). Patří sem také kolchicin, který se získává z podzimního krokusu.
 • terpenoidy: Do této skupiny nutričních látek patří ginkgo biloba a astragalosid IV, který se nachází v kozinci blanitém (astragalus membranaceus), který je klíčovou léčivou bylinou používanou v tradiční čínské medicíně. Je známo, že má antioxidační a protizánětlivé účinky. Jeden přehled výzkumu uvádí, že 28 náhodných kontrolovaných studií o účinku byliny na virovou myokarditidu odhalilo, že kozinec blanitý „působí kardioprotektivně u zvířat a pacientů [infikovaných virovou myokarditidou] převážně prostřednictvím antivirových receptorů, protizánětlivě, antioxidačně, anti-apoptoticky, proti fibrózně a snižuje vápníkovou zátěž srdce“.

Před užíváním bylinných přípravků se poraďte s kvalifikovaným odborníkem.

Jak mohu myokarditidě předcházet?

Přestože neexistuje nic, co by stoprocentně zabránilo vzniku myokarditidy, můžete podniknout určité kroky ke snížení rizika infekce, což pomůže zredukovat celkové nebezpečí myokarditidy.

 • držte si odstup od nemocných lidí.
 • vyvarujte se rizikového chování, které by vás mohlo vystavit nákaze HIV, hepatitidou B a chlamydiemi
 • vyvarujte se vystavení záření, těžkým kovům a oxidu uhelnatému
 • dbejte na správnou tepelnou úpravu masa
 • vyhněte se kontaktu se zvířecími výkaly

Lékařské přezkoumání provedla Beverly Timerding, M. D.

Z původního článku americké redakce The Epoch Times přeložil Petr Matějček.

Související témata