Kevin Stocklin

25. 4. 2024

„Pokud to, co tyto skupiny a správci majetku dělali, bylo tak spravedlivé, proč od toho nyní utíkají?“ ptá se federální prokurátor státu Montana v USA.

Zdá se, že titáni z Wall Street mají stále větší problém sladit protichůdné cíle progresivního aktivismu a výnosů pro akcionáře.

Donedávna mnoho bank, správců aktiv a pojišťoven tyto cíle vykreslovalo jako vzájemně se doplňující a tvrdilo, že klimatické riziko je finanční riziko a že kompetentnost managementu lze posoudit podle jeho angažovanosti v oblasti cílů sociální spravedlnosti.

Dnes jsou však tyto narativy slyšet jen zřídka.

Společnosti BlackRock, JPMorgan Chase a State Street nedávno vystoupily z koalice Climate Action 100+, která sdružuje největší světové správce fondů a která se zavázala „zajistit, aby největší světoví emitenti skleníkových plynů přijali nezbytná opatření v oblasti změny klimatu“.

V návaznosti na toto vystoupení požadovalo 16 federálních prokurátorů konzervativních států od ředitelů společnosti BlackRock odpovědi na otázky týkající se dalšího členství firmy v jiných podobných skupinách, které by podle nich mohlo představovat střet zájmů s její fiduciární odpovědností vůči investorům.

„Vítáme přehodnocení statusu společnosti BlackRock [v uskupení Climate Action 100+],“ napsali federální prokurátoři v dopise adresovaném ředitelům společnosti BlackRock 27. února, „ale zároveň upozorňujeme, že společnost BlackRock zůstává členem dalších skupin, jako je iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM), Zásady OSN pro odpovědné investování (UNPRI) a Ceres.“

Tito velcí správci aktiv mají zásadní podíly i v mnoha evropských společnostech.

Republikánští představitelé státu ocenili nedávný trend odchodu bank, správců fondů a pojišťoven z klimatických klubů. Kladou si však otázku, zda firmy z Wall Street skutečně mění směr, nebo jen optiku.

„Obávám se, že se ve skutečnosti nezměnilo nic jiného než postoj veřejnosti,“ řekl deníku Epoch Times federální prokurátor Montany Austin Knudsen.

„Ale co mě opravdu znepokojuje, je to, že pokud to, co tyto skupiny a správci aktiv dělali, bylo tak spravedlivé, proč od toho teď utíkají?“

Knudsen vedl úsilí o vypracování dopisu ředitelům společnosti BlackRock.

Dopis podepsali také federální prokurátoři z Alabamy, Arkansasu, Georgie, Indiany, Iowy, Louisiany, Mississippi, Missouri, Nebrasky, Jižní Karolíny, Jižní Dakoty, Texasu, Utahu, Virginie a Západní Virginie.

Moc v rukou hrstky lidí

Jádrem sporu je skutečnost, že tolik podnikových akcií vlastní relativně malý počet finančních institucí.

Podle studie Harvard Business Review z roku 2019 vlastnili institucionální investoři – správci aktiv, pojišťovny, banky a státní penzijní fondy – 80 % akcií indexu S&P 500, který zahrnuje největší společnosti ve Spojených státech.

„Jeden z nich, buď BlackRock, Vanguard, nebo State Street, je největším akcionářem 88 procent společností z indexu S&P 500 [a] jsou to tři největší vlastníci většiny společností z indexu DOW 30,“ uvádí se ve zprávě.

(Nahoře) Trader pracuje na parketu newyorské burzy cenných papírů v New Yorku 23. února 2024. (Dole) Logo společnosti JPMorgan Chase Co. se zobrazuje na obrazovce na newyorské burze. (Michael M. Santiago/Getty Images)

Tato koncentrace moci vzbuzuje obavy, zejména když se firmy zavázaly, že budou společně pracovat proti společnostem vyrábějícím fosilní paliva.

Kritici tvrdí, že nejde jen o to, jak manažeři institucionálních fondů investují peníze klientů, ale také o to, jak poté jejich jménem hlasují s akciemi společností, které vlastní.

Skupina Climate Action 100+ se chlubí 75procentní úspěšností při přesvědčování cílových společností, aby se připojily k programu nulových emisí.

Ačkoli mnoho finančních společností rovněž sleduje cíle v oblasti klimatu a sociální spravedlnosti a jsou rovněž členy aliancí klimatických aktivistů, společnost BlackRock je v této otázce terčem kritiky, zejména kvůli své velikosti a otevřené podpoře těchto cílů.

BlackRock je největší světovou společností spravující aktiva, která spravuje majetek v hodnotě přibližně 10 bilionů dolarů.

„Jsou zapojeni do mnoha penzijních systémů a do mnoha státních investičních systémů a myslím, že se jim dostává největší pozornosti, protože mají nejvíce aktiv,“ řekl Knudsen. „Ale myslím, že by si toho měly všimnout i další podobné skupiny, a my doufáme, že si toho všimnou.“

Společnost BlackRock uvedla, že se dopisem federálních prokurátorů zabývá, ale zpochybňuje obvinění ze střetu zájmů.

„Společnost BlackRock a správní rady jejích fondů jednají plně v souladu se svými fiduciárními povinnostmi a v nejlepším zájmu všech akcionářů fondů,“ uvedl pro Epoch Times Christopher van Es, ředitel korporátní komunikace společnosti BlackRock.

Společnost BlackRock rovněž vyvrátila obvinění, že se zbavila investic v ropném a plynárenském průmyslu.

V prosinci 2022 Dalia Blassová, vedoucí oddělení vnějších vztahů společnosti BlackRock, vypověděla před senátem státu Texas: „Účastníme se iniciativy Climate Action 100, abychom se zapojili do dialogu s ostatními účastníky, účastníky trhu [a] vládami, a porozuměli tak otázkám, které jsou pro naše klienty relevantní.“

Blassová popřela, že by společnost BlackRock tlačila na společnosti, aby souhlasily s klimatickou agendou aliance.

Texaský senátor Bryan Hughes, republikán, reagoval: „Na internetových stránkách společnosti BlackRock se píše: ‚Připojili jsme se k iniciativě Climate Action 100, abychom pomohli zajistit, že největší světoví emitenti skleníkových plynů přijmou nezbytná opatření v oblasti změny klimatu.’“

Texaská senátorka Lois Kolkhorstová na slyšení řekla společnosti BlackRock, že dává přednost tomu, aby Texas s touto firmou neobchodoval, protože společnost a stát Texas mají „odlišné cíle“.

„Možná nemůžete sloužit dvěma pánům,“ řekla.

Přechodem na svět s nulovými emisemi se změní každá společnost a každé odvětví.

Larry Fink, generální ředitel společnosti BlackRock

Aktivizmus může být také riskantní

Ve svém dopise generálním ředitelům z roku 2022 napsal generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink, že „kapitalismus zainteresovaných stran“ nahradil kapitalismus akcionářů jako vůdčí princip a že „většina zainteresovaných stran – od akcionářů přes zaměstnance, zákazníky, komunity až po regulační orgány – nyní očekává, že společnosti budou hrát roli v dekarbonizaci globální ekonomiky“.

„Přechodem na svět s nulovými emisemi se změní každá společnost a každé odvětví,“ prohlásil. „Otázka zní: povedete, nebo se necháte vést?“

V roce 2020 se Fink pod tlakem klimatických aktivistů zavázal, že se aktivně spravované fondy jeho firmy zbaví všech společností, které získávají více než 25 % svých příjmů z uhlí.

(Nahoře vlevo) Larry Fink, generální ředitel společnosti BlackRock, se účastní diskuse u kulatého stolu na podporu globální energetické transformace na konferenci OSN o klimatu v Dubaji 4. prosince 2023. (Nahoře vpravo) Lidé procházejí kolem newyorské burzy 19. ledna 2024. (Dole) Aktivisté Mladých socialistů Švýcarska protestují proti společnosti BlackRock v předvečer zasedání WEF v Davosu 15. ledna 2022. (Sean Gallup/Getty Images, Spencer Platt/Getty Images, Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

O čtyři roky později se ukázalo, že zatímco kdysi bylo klimatické riziko vykreslováno jako finanční riziko, nyní je klimatický aktivismus vnímán jako soubor vlastních rizik.

Společnost BlackRock ve svém posledním hlášení 10-K pro Komisi pro cenné papíry a burzy uvedla, že její podpora hnutí za životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení (ESG) je pro její akcionáře významným rizikovým faktorem.

Některé konzervativní státy bojkotovaly společnost BlackRock kvůli údajnému poškozování ropných, plynárenských a uhelných společností, zatímco levicově orientované státy tlačily na společnost BlackRock, aby byla ještě aktivističtější.

V prosinci 2023 podal federální prokurátor státu Tennessee Jonathan Skrmetti žalobu na ochranu spotřebitelů proti společnosti BlackRock, v níž ji obvinil, že společnost „stojí v čele používání agresivních strategií k prosazování kontroverzních environmentálních, sociálních a správních“ cílů a že o svých krocích řádně neinformovala investory.

Objevila se také možnost antimonopolních žalob proti členům klimatické aliance kvůli jejich koordinovanému zaměření na jiné společnosti a odvětví.

Mnoho dalších firem, včetně společností Target, Anheuser-Bush a Disney, se nyní potýká s negativními reakcemi a poklesem cen akcií v důsledku angažování se v kontroverzních politických kauzách.

„Pokud společnost BlackRock nebude schopna úspěšně řídit očekávání související s ESG napříč různými zájmy zainteresovaných stran, může to mít nepříznivý vliv na její pověst, schopnost přilákat a udržet si klienty, zaměstnance, akcionáře a obchodní partnery nebo to může vést k soudním sporům, právním nebo vládním opatřením, což může způsobit pokles jejího AUM [spravovaných aktiv], příjmů a zisků,“ uvádí se v podání.

„Jakékoli vnímané nebo skutečné kroky nebo jejich nedostatek nebo vnímaný nedostatek transparentnosti ze strany společnosti BlackRock v záležitostech podléhajících kontrole, jako je ESG, mohou být různými zúčastněnými stranami vnímány odlišně a mohou mít nepříznivý dopad na pověst a podnikání společnosti BlackRock, včetně odkupů nebo ukončení klientů a právních a vládních kroků a kontrol.“

Mnoho dalších společností, včetně společností Target, Anheuser-Busch a Disney, nyní čelí reakci a poklesu cen akcií v důsledku toho, že se angažují v kontroverzních politických záležitostech.

Stejně jako společnost BlackRock i společnost Disney ve svém nedávném prohlášení pro Komisi pro cenné papíry a burzy uvedla: „Vnímání našich ekologických a sociálních cílů ze strany spotřebitelů … se často značně liší a představuje riziko pro naši pověst a značky.“

Chyceni uprostřed

Mnoho firem, které se přiklonily k progresivním záměrům, se však nyní jen obtížně vymaňuje z této situace.

Poté, co společnosti BlackRock, JPMorgan a State Street vystoupily z iniciativy Climate Action 100+, newyorský městský kontrolor Brad Lander tyto firmy pokáral.

(Nahoře) Protestující pokládají květiny během stávky mládeže za klima před kancelářemi společnosti BlackRock v San Franciscu 6. prosince 2019. (Dole) Newyorský městský kontrolor Brad Lander hovoří během shromáždění na radnici v New Yorku 11. května 2023. (Justin Sullivan, Michael M. Santiago/Getty Images)

„Tím, že tyto obrovské finanční instituce ustupují požadavkům pravicových politiků financovaných fosilním průmyslem a ustupují od svého závazku k Akci 100+ pro klima, neplní své fiduciární povinnosti a ohrožují aktiva svých klientů v hodnotě bilionů dolarů,“ prohlásil Lander.

„Před třemi lety Larry Fink prohlásil, že klimatické riziko je finanční riziko, ale dnešní oznámení je výsměchem tomuto poznání.“

„Umístění klientů, kteří berou klimatická rizika vážně, do vlastního malého sila, zatímco většina akcií společnosti BlackRock hlasuje proti i těm nejmenším informacím o klimatu, je selháním vedení i fiduciární povinnosti.“

Lander, který má právo rozhodovat o tom, kam budou investovány penzijní prostředky města, pohrozil těmto finančním gigantům, že se zbaví jejich investic.

„Právě přezkoumáváme, jak dobře jsou naši manažeři sladěni s tímto přístupem, a zvážíme možnosti správy našich investic na veřejném trhu,“ prohlásil.

Na tento rozpor upozornili ve svém nedávném dopise federální prokurátoři jednotlivých států, když uvedli, že „společnost BlackRock může být také nepatřičně ovlivňována velkými veřejnými penzijními fondy, které chtějí využít svůj kapitál spíše k politickým účelům než k maximalizaci finančního výnosu“.

Knudsen uvedl, že se federální prokurátoři snažili získat odpovědi na to, jak se společnost BlackRock staví k otázkám klimatu a sociální spravedlnosti a jak to ovlivňuje její činnost jako správce fondu a akcionáře, ale zatím podle něj obdrželi protichůdná prohlášení a „neodpovědi“.

„Na veřejnosti říkáte jednu věc a ve svých prohlášeních o zveřejnění informací říkáte jinou věc,“ řekl.

„Máte vazby na známé radikální skupiny – Zásady OSN pro odpovědné investování, Ceres, Net Zero Asset Managers – ale pak svým investorům říkáte: ‚No, my se na to nebudeme zaměřovat.‘“

Knudsen a jeho kolegové federální prokurátoři žádají o písemné odpovědi na své otázky.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times

Epoch sdílení

Facebook
Twitter
LinkedIn
Truth Social
Telegram

Související články