ESG je zkratka anglických slov environmental, social, governance (životní prostředí, sociální prostředí, řízení společnosti). Environmental, zahrnuje hlediska jak firma chrání životní prostředí, zda hospodárně pracuje s přírodními zdroji, s vodou nebo energií, jak snižuje odpady a emise. Social, posuzuje jaký má firma přístup k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a komunitám, ve kterých podniká. Governance, má hodnotit kvalitu provozu a řízení společnosti, její vnitřní procesy a jejich kontrolu, ochranu práv zainteresovaných skupin a komplexní, pravdivý reporting.

 

Guvernér DeSantis podnikne kroky proti ESG

Guvernér DeSantis podnikne kroky proti ESG

Floridský guvernér označil hnutí za environmentální, sociální a podnikové řízení (ESG) za hrozbu pro americkou ekonomiku. „Využívání moci korporací k vnucování ideologické agendy společnosti představuje alarmující trend. Jsme svědky toho, jak korporátní elita využívá svou ekonomickou moc k tomu, aby zemi vnutila politiku, které by u volebních uren nedosáhla, od bank na Wall Street po masivní správce aktiv a velké technologické společnosti.“...

James Lindsay: Kritéria ESG pro firmy jsou globalistickým podvodem, který má nastolit „jednu světovou vládu“

James Lindsay: Kritéria ESG pro firmy jsou globalistickým podvodem, který má nastolit „jednu světovou vládu“

James Lindsay, autor knihy „Rasový marxismus“ a dalších knih zpochybňujících „woke“ narativy, si vzal na mušku environmentální, sociální a správní skóre (ESG) a označil ESG za zbraň v rukou „bojovníků za sociální spravedlnost“, která má otřást korporacemi, a za nástroj v rukou těch, kdo usilují o nastolení „jedné světové vlády“.

Ratingové agentury tlačí firmy, aby aktivně podporovaly lesbické a homosexuální programy

Ratingové agentury tlačí firmy, aby aktivně podporovaly lesbické a homosexuální programy

Ratingové agentury firmám sníží hodnocení, když nepodporují politické programy lesbických a homosexuálních lobby. Příkladem je situace okolo české polostátní energetické společnosti ČEZ, která nedávno podepsala takzvané Pride Business Forum Memorandum, protože jí ratingová agentura snížila hodnocení, neboť prý v této oblasti „nevykazuje žádné aktivity“...