Od veľkonočného piatku Rakúsko zaviedlo hraničné kontroly už aj na hraniciach so Slovenskom, pričom od utorka 14. apríla od 00:00 platí ďalšie prísne opatrenie, kedy Rakúsko povolí vstup do krajiny iba tým, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na nový koronavírus, ktoré nesmie byť staršie ako 4 dni.

Od utorka od vás teda budú na hraniciach s Rakúskom pýtať potvrdenie, že ste podstúpili test na COVID-19 s negatívnym výsledkom. Dôležité je vedieť, že potvrdenie musí byť v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku. S potvrdením v slovenčine teda nepochodíte. Potvrdenie taktiež nemôže byť staršie ako 4 dni, inak sa nebude akceptovať.

Toto opatrenie platí predbežne do konca apríla a je z neho niekoľko stanovených výnimiek.

Výnimky pre pendlerov a osoby s pobytom v Rakúsku

Povinnosť predkladať potvrdenie sa nevzťahuje na tzv. pendlerov, čiže osôb, ktoré v Rakúsku pracujú a vedia to preukázať potvrdením od zamestnávateľa alebo pracovnou zmluvou. Nezabudnite, že pendleri majú voľný vstup do Rakúska iba vtedy, ak pracujú vo vzdialenosti najviac 30 km od hranice, pričom sa ráta cestovná vzdialenosť.

Bez predloženia potvrdenia o negatívnom teste na koronavírus pustia do Rakúska aj osoby s pobytom v Rakúsku a samozrejme rakúskych občanov. V takomto prípade sa však na týchto ľudí bude vzťahovať povinná 14-dňová domáca karanténa. Pokiaľ pred uplynutím karantény predložíte aktuálny negatívny test na koronavírus, tak sa pre vás karanténa skončí aj skôr.

Výnimky pre prejazd krajinou a návrat na Slovensko

Výnimku z povinnosti predložiť potvrdenie máte aj v prípade, ak cez Rakúsko iba prechádzate na ceste do ďalšej krajiny. V tomto prípade však musí cestujúci preukázať dôvod svojej cesty, uviesť trasu, ktorou pôjde a podpísať potvrdenie, že z trasy neodbočí. Aby vám tranzit umožnili, musíte už na hraničný priechod prísť s plnou nádržou.

Podobný scenár platí, ak sa cez Rakúsko vraciate na Slovensko, kedy potvrdenie o teste na koronavírus nie je potrebné, avšak musíte podpísať formulár, kde sa zaviažete neodbočiť z cesty a nikde zbytočne nezastaviť. Taktiež musíte mať už na hraniciach plnú nádrž.

Výnimka pre prepravu tovaru a návštevu lekára

Výnimky sa vzťahujú aj na medzinárodnú prepravu tovaru, alebo na prípady, kedy je cestujúci povinne zdravotne poistený v Rakúsku a predloží potvrdenie lekára v Rakúsku o tom, že ide na vyšetrenie. V týchto prípadoch taktiež nemusí cestujúci predložiť potvrdenie o teste na koronavírus.