17. 4. 2020

Minister hospodárstva Richard Sulík dnes predstavil projekt preklenovacích úverov pre podnikateľov, cez ktorý môžu podnikatelia získať pôžičku až 1,2 milióna eur, a to takmer bez úroku. Prostriedky na pôžičky budú pochádzať z nevyčerpaných eurofondov a budú ich poskytovať komerčné banky.

„Naša ekonomika je vo veľmi ťažkých problémoch,“ hovorí Richard Sulík. Úvery majú za cieľ pomôcť firmám získať likviditu. Prostriedky bude možné použiť na bežné náklady spoločností, nemožno ich však použiť na splácanie starých úverov.

Na pôžičky bude dostupných cez 500 miliónov eur

Na projekt poskytne ministerstvo hospodárstva najprv 100 miliónov eur z eurofondov v gescii rezortu, ktoré neboli na žiadne projekty zazmluvnené ani vyčerpané. Komerčné banky túto sumu vedia použitím pákového efektu navýšiť na 250 miliónov. Minister hospodárstva sľubuje, že na úvery onedlho pridá ďalších 220 miliónov z eurofondov, a preto spolu budú banky cez pákový efekt schopné poskytnúť pôžičky v objeme viac ako 500 miliónov eur.

Úvery bude poskytovať najväčších 9 komerčných bánk na Slovensku, pričom Richard Sulík avizuje, že banky budú prostriedky pre podnikateľov poskytovať vo veľmi blízkom čase a proces získania úveru bude rýchly. Jednotliví podnikatelia budú môcť získať úver v sume najviac 1,2 milióna eur.

Úvery budú takmer bez úroku a podnikatelia dostanú ročný odklad splátok

Poskytované pôžičky budú úročené najviac dvojpercentým úrokom a splatnosť úveru bude štyri roky. Podniky taktiež budú mať nárok na ročný odklad splátok, čiže prvú splátku firmy zaplatia až 12 mesiacov po získaní úveru. Úvermi Richard Sulík nechce financovať podniky, ktoré boli v problémoch už pred krízou, a preto ich nebude možné čerpať za účelom zaplatenia starých dlhov, penále a pokút. Prostriedky firmy môžu použiť na bežné výdavky ako sú náklady na tovar, mzdy, nájmy ale aj na investície.