Vědci v nedávné studii zjistili, že děti, které byly očkovány v rané fázi svého života, vykazovaly více zdravotních problémů než jejich neočkovaní vrstevníci.

Peer-review studie srovnávala zdravotní výsledky dvou tisíc očkovaných a neočkovaných nemluvňat a dětí ve Spojených státech narozených mezi listopadem 2005 a červnem 2015.

Studie zjistila, že u očkovaných dětí panovala v pozdějších fázích vývoje vyšší pravděpodobnost, že se u nich rozvinou vývojová opoždění, astma, infekce ucha a gastrointestinální poruchy.

Hlavní autor studie, profesor Brian Hooker, který působí na Simpson University v Kalifornii, se s Epoch Times podělil o svá zjištění.

Profesor Hooker hledal dětské pacienty, kteří od narození důsledně docházeli k pediatrovi. Asi 69 procent z nich bylo očkováno a 31 procent nebylo.

„Měli jsme všechny jejich porodní záznamy, měli jsme všechny jejich očkovací záznamy z prvního roku života a pak jsme měli všechny jejich následné prohlídky až ke konečnému termínu studie, což bylo červen 2018,“ popisuje profesor.

Vědci zkoumali očkované a neočkované děti ve věku 6, 12, 18 a 24 měsíců. Výsledky ukázaly, že při zvyšujícím se datu vakcinace byla u očkovaných dětí až čtyřnásobně větší pravděpodobnost, že budou mít astma, a  panovala u nich větší pravděpodobnost vývojových opoždění.

V případě brzkého očkování byly významné gastrointestinální poruchy u šestiměsíčních dětí. Větší část očkování, které Středisko pro kontrolu chorob doporučuje, je směřována do prvního roku života. Podle profesora Hookera je to na tak malé jedince hodně.

Motivace pro studii

Když jsme se zeptali, co profesora Hookera ke studii inspirovalo, uvedl, že jeho 22letý syn byl vakcínou poškozen, když mu bylo 15 měsíců.

„Nekomunikuje verbálně, jeho vývoj je silně opožděný a má některé problémy, které jsme tu zkoumali, konkrétně vývojová opoždění a gastrointestinální poruchy,“ říká Hooker.

Při bližším zkoumání objevil, že v lékařské praxi nikdy nebylo provedeno přímé srovnání očkovaných versus neočkovaných dětí a jejich zdravotní výsledky. Profesor doufá, že svým výzkumem povzbudí další studie v této oblasti.

„Rád bych viděl více takovýchto studií, abychom to mohli takříkajíc poskládat dohromady a uvidět: máme tu kauzalitu? Máme tu příčinný vztah? Pak se můžeme pohnout dál a lékaři pak mohou začít doporučovat, jak by se dalo rozplánování očkování pozměnit tak, abychom děti očkovali bezpečně, ochránili je před nakažlivými chorobami, ale také abychom se vyhnuli některým z těchto chronických onemocnění,“ míní profesor Hooker.

On sám není proti očkování, ale upozorňuje, že každé dítě je jiné, a tím pádem bude každé dítě reagovat na očkování rozdílně. Proto je Hooker proti plošným očkovacím programům, které neberou v potaz odlišnosti jednotlivých ratolestí.

Studie došla k závěru, že sice existuje vzájemný vztah mezi zdravím a očkováním u nemluvňat, ale to ještě neznamená, že tam musí být kauzalita. Doporučuje proto další výzkum.

Přeloženo z originálního článku americké redakce The Epoch Times.