V tomto týdnu provedli policisté ostravské expozitury (Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ)) akci s krycím názvem LENS, který se týká vytváření pornografických snímků prezentovaných na internetu organizací Netlook, která vystupovala pod názvem Czech casting.

Policisté v pondělí zasahovali v administrativním komplexu v pražských Vokovicích, kde sídlí největší producent pornografie v Česku, firma Netlook.

Kriminalisté NCOZ v rámci trestního řízení zadrželi 10 osob a provedli 14 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků, při kterých byla zajištěna zejména počítačová technika, množství písemností a dalších materiálů důležitých pro trestní řízení. Následně bylo obviněno 9 osob pro trestné činy obchodování s lidmi.

15. července 2020 bylo na základě návrhu státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze vzato šest obviněných osob do vazby.

Organizovaná skupina osob měla dívky manipulovat za účelem natočení pornografického díla.

Od roku 2013 měly být podle policejní tiskové zprávy inzerovány nabídky práce prezentované jako profesionální modelingové fotografování pro ženy starší 18 let s příslibem výdělku v rozmezí od 1 do 5 tisíc korun. To však podle závěrů NCOZ měla být jen smyšlená záminka a zástěrka pro výrobu a distribuci pornografických snímků. Uvedeného „projektu“ se mělo zúčastnit několik stovek žen.

Organizovaná skupina osob měla být řízena a financována majitelem společnosti, který po zjednání konkrétní uchazečky o práci měl rozhodnout o její vhodnosti k zařazení do předmětného projektu. Po jeho kladném stanovisku se ostatní členové měli řídit předem daným postupem, kterak dívky zmanipulovat za účelem natočení pornografického díla.  Finanční profit členů skupiny osob tak měl záviset na tom, k jakým erotickým scénám se podařilo dívky přimět či přinutit.

Osoby údajně měly přesně rozděleny role a dohodnutou dělbu činností. Šlo zejména o dopravování žen na místo castingu, uzavírání písemných smluv o provedení uměleckého výkonu, ověřování plnoletosti žadatelek, vedení osobních pohovorů, odstraňování případných zábran, přesvědčování, přemlouvání a nucení žen k různým sexuálním praktikám, kterých se mnohdy samy aktivně účastnily.

Konkrétní videa byla podle závěrů NCOZ ve zkrácené verzi publikována na internetové síti, přičemž v důsledku jednání této organizované skupiny měly být poškozené ženy vystaveny problémům v pracovní a osobní rovině. U mnohých se projevily psychické a zdravotní problémy s nutností vyhledání lékařské pomoci, včetně déle trvající doby léčení.