Městům a obcím v Německu dochází peníze kvůli poklesu ekonomiky v důsledku vládních omezení, která mají zpomalovat šíření wuchanského koronaviru. Mnohé z nich v důsledku toho chtějí zvýšit daně a poplatky. Podle nedávného průzkumu to plánuje uskutečnit 64 procent německých obcí.

Současná krize maří rozpočty mnoha měst a obcí a podle studie pravděpodobně povede k opětovnému zvýšení daní a poplatků.

Téměř dvě třetiny větších obcí v Německu mají v současné době odpovídající plány nebo je již provedly, jak ukázala „Městská studie 2020/21“ poradenské firmy EY. Kromě toho téměř čtvrtina dotazovaných měst a obcí nedávno omezila služby pro občany nebo to plánuje udělat. Naproti tomu investice nebyly a nebudou celkově sníženy.

Zvyšování daní

Mnoho větších obcí však mělo plány na zvýšení daní již v roce 2019, tedy před vypuknutím pandemie. V té době to bylo 68 % obcí, které chtěly vybírat větší daně, za odvoz odpadu, čištění ulic a další služby. Nyní je to 64 %. V té době chtělo pouze 20 % z nich zavřít bazény a sportovní haly nebo omezit sociální služby.

Poplatky za parkování údajně vzrostou také u 29 % dotazovaných obcí. 21 % plánuje pro občany vyšší daň z nemovitosti. Podle EY chce 23 % měst a obcí omezit své komunální služby.

Podle odborníků na EY celkově města a obce prošly koronavirovou krizí finančně relativně nepoškozené – což je podle studie primárně díky finanční pomoci spolkové a státní vlády. V roce 2020 pomoc představovala v průměru deset procent z celkového příjmu obcí. Například příjem z daně z podnikání mezitím poklesl v průměru o 15 procent.

Nepopulární úsporná opatření

„Dlouhodobé důsledky pandemie na veřejné finance budou významné,“ uvedl Bernhard Lorentz z agentury EY. „Spolkové a státní vlády nebudou dlouhodobě schopny zaplnit městské finanční díry. Všichni zúčastnění proto budou čelit obtížným rokům a dalším nepopulárním úsporným opatřením.“

„Obecní studie“ je založena na průzkumu mezi 300 německými obcemi s nejméně 20 000 obyvateli v listopadu minulého roku. V té době jen necelá třetina z nich předpokládala, že budou letos schopni vybírat daně z podnikání ve stejném rozsahu jako před koronavirovou krizí. Možné další účinky současného lockdownu nebyly dosud zohledněny.

47 % uvedlo, že rok 2020 ukončilo rozpočtovým deficitem. V roce 2019 to uvedlo pouze 13 %.

„Pandemie vrhla obce o několik let zpátky v jejich úsilí o dosažení finančního oživení,“ uvedl Lorentz. Podle průzkumu každá druhá obec očekává, že se v příštích letech zvýší úroveň jejího zadlužení. A každá pátá obec nevěří, že stále může splácet své dluhy sama.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.