Daniel Štach

15. 2. 2023

Komentář

Úvodem si vypůjčíme pár slov od kanadského profesora Jordana Petersona, kde hovoří o lekci holokaustu. Zatím dobře dohledatelné i s českým překladem na internetu. (zdroj).

Říkáte si: Byl bych Oskar Schindler, zachraňoval bych židy. Ne, bojím se, že nebyl. Alespoň byste nic neříkal. Možná byste se aktivně podílel. Možná by se vám to i líbilo. Nikdy nevíte…“ – Jordan Peterson.

Co to znamená? Nevíte to proto, že nemáte ochotu podívat se do temných zákoutí své duše. Pokud si tam neposvítíte, nepojmenujete principy, které umožňují, aby jeden člověk nejdříve mlčel, potom jiného ve své mysli separoval do skupiny občanů „druhé kategorie“, aby je mohl záhy diskriminovat, zavírat a izolovat ve jménu vyššího společenského dobra, nemůžete tvrdit, že jste „v pravdě“.

Sdělit nahlas generaci blahobytu a míru „ty jsi fašista“, je nejpálivější chilli, které je dnes možno servírovat. Navíc v době, kdy umírají poslední přeživší konečné fáze nacistického běsnění. Ti, kteří viděli den za dnem praktiky plíživé proměny „skupinové pravdy“ v destrukci a zlo. Nebyly to ruce a tělo, ale znetvořená psychika, která se nakonec sadisticky uspokojovala nad utrpením „těch druhých lidí“ a umožnila materializovat celou sadu opatření, které začínaly zavedením nového řádu. Přirovnat politické manévry „pandemického hygienismu“ k nacismu, či fašismu je okamžitě smeteno ze stolu jako zásadní nepochopení stavu světa. Podobnost je nepřípustná a ten kdo tak činí je s šokujícím komentářem označen za narušeného. To se v podstatě stalo i kolegovi z Kanady.

K tomu je nutno přiřadit důležitou poznámku. Společnost dnes nemusí trpět doslovným fašismem v historickém slova smyslu. Mnohým stačí registrovat symptomy a rysy této nemoci. To nejsou jen koncentrační tábory a hromada mrtvých těl v televizním dokumentu. Je to postupně rozvrstvená proměna pravdy ve zlo. Ano, každý může říct, že by zachraňoval židovské děti. A vypadá to dobře, i když to říkáte s iPhonem v ruce. Hned poté se bezmyšlenkovitě postavíte do řady na očkování proti covid-19 na nádraží, abyste mohli do restaurace. Nic proti úžasným technologiím, ale myšlené hrdinství se vypíná stejně lehce jako telefon.

Opět zapínáte své hrdinství, protože to řekl váš youtuber. Nemáte nejmenší sílu přemýšlet. Chcete zpět své konzumní výhody, ale zároveň byste určitě zachraňovali židovské děti? No takhle to pánové a dámy a všechna další pohlaví, nefunguje. O tom Jordan Peterson mluví. Stojíc hezky v řadě si budete navíc myslet, že podporujete správnou věc. Někdy se ta správná věc může tvářit jako dobro pro všechny a zodpovědnost. A ještě můžete vyhrát hranolky vedle centra, kde se zodpovědnost vkládá do elektronického seznamu poslušných. O fascinaci sběru dat a šmírování si nedělejte iluze. Zvýšená potřeba totální kontroly pohybu a udržitelnosti společenského řádu nevyhnutelně vede ke změnám, na které autor upozorňuje zde.

Jeden by si mohl začít i nenápadně myslet, že takovou zodpovědnou prací na sobě se stává lepším člověkem než ten druhý nezodpovědný, který toho tolik nedělá… jen nespokojeně žvaní.

Pozor, teď to přijde. Na tiskové konferenci v televizi s vážnou tváří řekne ministr národu, kdo může za všechny vaše problémy. Chaos vytvořili antivaxeři, konspirátoři z řad lékařů, právníků, neposlušných politologů, média mimo vládní narativ. Nadšenci pro anarchii na placaté zemi, pátá kolona pravicových extrémistů.

Petersonovská lekce dále říká, že historie a praxe ukazují i zvláštní zkušenost s iluzí dobra a obrovské zděšení v případě odhalení „spícího zla“. Velice tvrdě tím sofistikované dobro dnešních politických elit uráží.

Ego je evoluční kouzelník. Každý zkušený psycholog „temnologie“ ví, že ono „nikdy nevíte“ je procesem postupného „zvědomování“. Co by tomu v téhle chvíli řekl E. Fromm, C.G. Jung, P. Zimbardo, S. Milgram, L. Festinger, G. Le Bon a samozřejmě mnoho dalších skvělých psychologů, psychiatrů a myslitelů u nás v Česku? Neměly by být jejich knihy a články pro jistotu odstraněny z dosahu?

Ty mrtvé můžeme číst, živí by měli i mluvit a psát. Souvislosti autoři podávají ve svých dílech velmi jasně. Je to strach, konformita, skupinové myšlení, charakter, svoboda a lidská důstojnost, vztah k autoritě, jistota proti samotě a bezmoci atd.

Vzývané masovosti i v dnešní době značná část populace tleská, mlčí, nebo nahlásí úřadu souseda, kterého vidí na lesní cestě bez roušky. To budou jistě ti hrdinové dobra, kteří by zachraňovali ty židovské děti. Pravda, za nález dětí pod podlahou se hranolky nerozdávaly a kulisy kulturních narativů změnily barvy.

Psychologické experimenty z minulého století jsou z etických důvodů dávno zakázány. Někteří však mohou vnímat v posledních letech rizika jejich opětovné aplikace na celou společnost. Změnilo se něco v duších lidí vládnoucích davu? Globální znamená vždy lepší a zdravější? Zlo nějak automaticky pobývá jen u těch „druhých zlých lidí“?

Proto nechceme slyšet o tom, jak se dobro mění ve zlo. Tam někde ve stínu a hlouběji cítíme, že by se mohlo za určitých podmínek týkat i nás. Jen je překryto načtením elektronického kódu s výhodou a tím, čemu se říká „já jen dělám svou práci“. Proto, si můžete o sobě myslet, že zachráníte hromadu dětí, ale ve skutečnosti se postavíte do řady a budete mlčet. Jako obvykle. Někteří se budou aktivně podílet. A některým se to bude i líbit, nikdy nevíte…

Kdo samostatně myslí a odváží se mluvit, bude podroben „rekvalifikaci v oblasti komunikace“. To s fašismem samozřejmě nijak nesouvisí. Jedná se o demokratický přístup. Nenecháte-li se však přeškolit, dostáváme se do další fáze nově nadefinované oblasti s názvem „šíření nepravdivých nebo zavádějících informací“. Přeloženo do češtiny „buď budete říkat, co chceme nebo vám zablokujeme web a bankovní účet, odebereme vám děti a zavřeme vás do vězení“. Na to je už zákon.

V blízké budoucnosti pak můžete třeba absolvovat terapii na základě důvěry s již proškoleným psychologem, nebo psychiatrem. Není cílem ale kolegy urážet. Jsme přesvědčeni, že někdo z vládních expertů odhalí nedostatek kvalifikovaných pracovníků a doporučí, aby přeškolování poskytoval ministerstvem certifikovaný pracovník – říkejme mu angažovaný laik. Z historie víme, že takoví jsou nejlepší. Za nic nemůžou – jen vykonávají instrukce autorit a dělají „svou práci“. Experti na systémovou výchovu odborníků budoucnosti. Ti podpoří přijetí zdravých myšlenek a před komisí pak můžete prezentovat pokroky v oblasti korektní komunikace. A to už je temnější strana demokracie nové doby – její nově probouzená fašistická část „osobnosti“, o které nechceme nic slyšet.

Jak ji poznáte? Je složena z mnohovrstevnaté sítě opatření, která již neslouží k eliminaci a kontrole destruktivních extrémů, ale dozrála k perzekuci a dehonestaci kritiků mentálního stavu „západní demokracie“. Ve své aroganci o dialog nestojí.

Lekce dialogu

Největší cenzuru umí uvalit naše vlastní psychika. Umí uvalit totalitu na každého z nás. Není tedy jen totalita vnější – systémová, která si vás podrobuje skrze poslušnost, konformitu a strach tím, že překračuje jejich zdravé části. Je to totalita vnitřní, nevědomá, která dává život nekonečným racionalizacím o dobru pro všechny. Když jsem dobrý a pomáhám, nemůžu být zároveň zlý. To nedává logiku. Nejde ale o to zpochybňovat sebe jako dobrého. Jde o to posvítit si pozorností na svou temnější část. O tom by mohli povídat psychoanalytici celé dny. A že si „kluci a později i holky“ při objevování psychoanalýzy od počátku užili dostatek sporů, nesouhlasů, rozchodů a znovunalezení společné řeči.

Proč se tedy vyhýbáme dialogu, diskusi a kalíme vody rozdělením společnosti? Jaká lekce je to tentokrát? Dostatečná odvaha k dostatečně dlouhému dialogu způsobí, že bychom měli k sobě po prodělaných konfliktech názorů mnohem blíž „než si myslíme“. Má to ale také nevýhodu. Tento proces mimo jiné může oslabovat touhu po moci a kontrole nad ostatními. Stáváme se více sami sebou.

Pokud se vyhneme válce vědomí v diskusích, vedeme ji pak ve vnějším světe. A to samozřejmě z mnohem větší razancí. S razancí hlubokého přesvědčení druhého zničit, aby mi nemusel připomínat iluzi pravdy a její složitost přes nějaké vědecky neuchopitelné „temné stránky“. Pravda nepřítele je jednoduše lež a dezinformace. Oba mít pravdu nemůžou. Musí zůstat jenom jedna…

On nechápe se svým vzděláním co má říkat? Pak tedy Jordan Peterson selhal a zklamal. U sebe na gauči ať si on i jemu podobní vyslovují své teze neomezeně. Za samomluvu zatím žalář nehrozí. Nejlépe kdyby byl pan Peterson opakovaně viděn vrávorající se někde v místním baru. Dalo by se ho tak označit za mentálně nezpůsobilého alkoholika, který řeší veřejně nějakou osobní krizi a plácá u toho nesmysly. V té chvíli by mohl zvednout zadek z měkkého gauče a přemístit ho na pevnou židli k etické komisi ve věci udržitelnosti licence klinického psychologa.

On mluví k lidem a sdílí své myšlenky na sociálních sítích! Kdo ví, co tento pán pak dělá s klienty?! No pokud by jako influencer propagoval firmě Pfizer 100% očkování, jako to dělali experti u nás v době když už bylo jasné, že procenta (mírně řečeno) nesedí, dostal by od celé vlády a rádců nad dezinformacemi “hodně lajk“. Jeho profil by se dostal na seznam prověřených a doporučených.

Možná by ho pozvali i do týmu na pomoc s reklamou pro úzkostné „týnejdžry“, kteří nejsou schopni porozumět své duševní trýzni s nálepkami „izolace, smrt, zabití babičky, skok pod vlak, nebo kino a restaurace“. Zopakoval by si semestr behaviorismu používání těch správných instrukcí (dnešním jazykem řečeno, informací). Nejednoho mladíka, či slečnu by možná namotivoval ke studiu medicíny a psychologie. To dobro by se dalo krájet jako mlha u Rákosníčkova jezírka.

Bohužel, nestalo se. On sice mluví, ale špatně. Trochu jinak než by podle vybraných expertů prospívalo duševnímu zdraví obyvatel. Vláda si svou práci odvedla. Přebrat to můžou tedy psychiatři, psychologové a léčebny.

Vize a odvaha

Vize, že se ztratí citová spletitost, nevědomé síly mezigeneračních traumat, že problémy jedince vyřeší globalizovaná bezpohlavnost, upravené pohádky bez agrese, duševní zdraví dětí napraví dárek a zelený kód, hledání proměn pravdy a „vztahovosti“ v terapii nahradí strojová konformita s úředním dohledem a manuálem k poslušnosti psychologa, či lékaře degradovaného na zaměstnance politické korektnosti …je systémová šeď, přes kterou se opět (dnes však demokraticky) dostáváme na novou úroveň bytí a důstojnosti člověka.

Předpokládám však, že většina kolegů rozumí takovému poselství. Pracují s klienty, sdílí s nimi utrpení a jsou zrcadlem, na hraně kterého se pak dějí zázraky. Až v dialogu psyché, se vynořuje hlubší poznání, odvaha a síla k životu. Vystavením se svým temným stránkám je odpracována, stává se bolestnou, ale také skutečnou.

Ne všichni mají potřebu to vytrubovat do světa. Vy ale pokračujte. Ať se neztratí to napětí a vlnění. Ta energie vedoucí k bdělosti, která klade nepříjemné otázky a osvětluje prostory, o kterých nechceme vědět. Nevědět o nich totiž znamená vidět blázna a fašistu v druhých. Nikdy ne v sobě.

Všem čtenářům přeji pořádnou dávku temnoty. Děkuji za Vaši odvahu a myšlenky pane Petersone!

Článek byl autorem dopracován a změněn 15. února 2023 v 17:28.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Evropský soud rozhodl, že Švýcarsko porušilo lidská práva občanů svou nečinností v oblasti změny klimatu
Evropský soud rozhodl, že Švýcarsko porušilo lidská práva občanů svou nečinností v oblasti změny klimatu

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že švýcarská vláda porušila lidská práva svých občanů, protože nepřijala dostatečná opatření na jejich ochranu před klimatickými riziky. Úterní rozhodnutí soudu ve francouzském Štrasburku je vítězstvím spolku Verein KlimaSeniorinnen Schweiz.

Budou země EU posílat migranty do třetích zemí po vzoru Itálie?
Budou země EU posílat migranty do třetích zemí po vzoru Itálie?

„Uvidíme, zda vůbec se Itálii bude dařit žadatele o azyl přemísťovat do Albánie. Uvidíme, zda bude plánovaná kapacita přijímacích středisek v Albánii dostačovat. Také bude zajímavé sledovat, zda a jak bude Albánie bránit odmítnutým migrantům v útěku z Albánie do zemí EU.“

„Tohle není můj přítel. Je to jiný člověk!“ Soudní případ dvojí identity
„Tohle není můj přítel. Je to jiný člověk!“ Soudní případ dvojí identity

Přinášíme zajímavý případ ze soudní síně, který se točí kolem vystěhování a údajné dvojí identity.

Místo hasicího přístroje speciální deka. Vědci z Univerzity Karlovy představili svůj nový vynález
Místo hasicího přístroje speciální deka. Vědci z Univerzity Karlovy představili svůj nový vynález

Univerzita Karlova jménem své dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague a firmy Walk on Water představila 10. dubna svůj poslední vynález –hasební deku nemající obdoby.

Rodiče si nepřipouštějí zdravotní následky nadváhy u dětí, upozorňují pediatři
Rodiče si nepřipouštějí zdravotní následky nadváhy u dětí, upozorňují pediatři

Problém s váhou, který umocnila koronavirová pandemie, má stále asi čtvrtina dětí. Praxe lékařů nenasvědčuje tomu, že by se situace zlepšila, spíše naopak.