Ne každý je obdařen „zeleným palcem“, ale pomáhá i laskavost.

Dělá to král Karel III. i herečka Emma Watsonová a je to také součást každodenního života veterána DSDS Dietera Bohlena: mluví s rostlinami. Jak vysvětlil během nedávného castingu, je přesvědčen, že rostliny dokáží více, než jim lidé přisuzují. I když se mu děti smějí, hladí rostliny, které pěstuje v truhlících. „Už věřím, že rostliny mohou cítit.“

Už dlouho je známo, že naši zelení spoluobyvatelé planety reagují na lidská slova a myšlenky. Když s rostlinami dobře mluvíte, více rostou a přinášejí více květů a plodů. Někteří vědci tento efekt vysvětlují materiálně zvukovými vlnami a vydechovaným CO₂, který rostlinám prospívá. Existují však vědecké studie, které jdou více k povaze věcí, daleko za hranice těchto přístupů.

Detektor lži odhaluje, že rostliny mají pocity

Dnes již zesnulý Cleve Backster, uznávaný odborník na detektory lži, odhalil v sérii experimentů neobvyklou aktivitu rostlin již v 60. letech 20. století.

V časných ranních hodinách 2. února 1966 ho napadlo připojit detektor lži k rostlině nazývané dračinec. Chtěl zjistit, jak dlouho trvá, než se voda ze zálivky dostane k listům. Listy byly dostatečně odolné, aby je elektrody okamžitě nepoškodily. Backster počítal s tím, že se ukáže křivka, která bude ukazovat menší elektrický odpor kvůli lepší vodivosti, když rostlinu zalije. K jeho překvapení však rostlina reagovala zcela jinak. Křivka totiž připomínala křivku reakce člověka, ve kterém se probouzí nadšení a radost. Že by rostliny měly city?

Na základě toho provedl ještě téže noci několik pokusů. Přemýšlel: „Co je opakem radosti? Co by se stalo, kdybych spálil list?“. Ještě před tím, než stačil vytáhnout oheň a květinu spálit, jehla detektoru lži už kreslila křivku, jako by dračinec „zpanikařil“. Backster se dokonce ještě ani nepohnul, a dokonce ani neměl poblíž žádné sirky, protože byl nekuřák, jen o tom přemýšlel, a už se detektor spustil.

Tím byl položen základ pro jeho další výzkum, který ukazuje, že zkoumaná rostlina má nejenom pocity, ale dokáže také číst myšlenky. „Druhý den ráno se mi změnil život,“ vysvětloval Backster později v jednom z rozhovorů.

„Šikanuj rostlinu“ – podivný experiment pro školáky

Dětem a mladým lidem ve škole ve Spojených arabských emirátech změnil následující experiment s rostlinami pohled na svět. Šikana je ve školách velkým problémem. Aby si děti uvědomily její psychické i fyzické dopady, inicioval švédský výrobce nábytku IKEA v roce 2018 experiment na GEMS Wellington Academy Silicon Oasis.

dracinec
Dračinec v botanické zahradě. (William Crochot / CC BY-SA 4.0)

V rámci projektu „šikanuj rostlinu“ byly ve škole umístěny dvě rostliny dračince ze sortimentu IKEA tak, aby každý, kdo prochází kolem, mohl jedné rostlině vynadat a druhou motivovat vlídnými slovy. Kromě toho byly nahrány hlasy žáků s pozitivními a negativními výroky a promítány na příslušnou rostlinu jako nepřetržitá smyčka: „Nikdo tě nemá rád“, „Jsi ošklivý“ nebo slova jako „Jsi krásný“ a „Jsi důležitý“.

Až na tuto skutečnost vyrůstaly obě rostliny za stejných podmínek. Po 30 dnech obrázek hovořil sám za sebe. „Šikanovaná“ rostlina vykazovala povadlé listy se žlutými špičkami, zatímco druhá byla v plné síle a prospívala.

Pro žáky i učitele byl pokus naprostým úspěchem. Ani děti nepochybovaly: co ovlivňuje rostliny, ovlivňuje i lidi.

Voda zachycuje informace lidského chování

Podobným směrem se vydal i experiment slavného japonského vědce Dr. Masaru Emota, který zachytil „nálady vody“ ve vyfotografovaných krystalech. Záleželo mu na tom, aby si veřejnost a mladá generace uvědomily, že laskavé myšlenky, jako je láska a vděčnost, mohou způsobit změny ve vodě i změny v celém našem životním prostředí.

Je to právě Emotova sbírka fotografií vodních krystalů, která se stala klíčem k prokázání vztahu mezi vnějšími vlivy a změnou ve struktuře vody. Emoto provedl velké množství pokusů s kvalitou vody a dopadem negativních a pozitivních slov na strukturu vody. Zkoumal vliv hudby, obrazů, písmen nebo textů a provedl také další netradiční pokusy například testováním vlivu různých druhů modliteb na strukturu vodních krystalů. Více zde…

Během jednoho jednoduchého experimentu Emoto naplnil tři skleněné nádoby zrnky rýže a vodou. Do první nádoby každý den říkal: „Děkuji mnohokrát“. Druhé nádobě nadával: „Ty jsi idiot.“ Třetí nádobu ignoroval. O 30 dní později začala rýže, které Emoto děkoval, kvasit. Hubovaná rýže zčernala a ignorovaná rýže zplesnivěla.

Z tohoto experimentu Emoto vyvodil zejména jeden poznatek: „Měli bychom se především starat o své děti a věnovat jim pozornost. Lhostejnost působí ty největší škody.“

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.