Dr. Masaru Emoto
Dr. Masaru Emoto. (masaru-emoto.com)

Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu.

Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.

O tom, že je voda nosičem informací hovořili lidé již dávno. Pro poslední nedůvěřivé materialisty, kteří popírají možnost, že by mohly lidské myšlenky, hudba, slova nebo motlitby mít vliv na naši hmotnou realitu, nalezl pan Emoto jasný důkaz.

Co bylo tímto převratným důkazem? Byla to právě fotografie mikroskopické částečky vody – malého vodního krystalu, který měnil svoji strukturu podle působení různých vnějších faktorů.

První fotografii pořídil Emoto ve své laboratoři v  Tokiu. Kromě vědecké hodnoty, kterou fotografie mají, jsou rovněž uměleckým dílem, které potěší a chytne za srdce nejednoho pozorovatele. Od chvíle kdy byla pořízena první fotografie se sbírka obrazů vodních krystalů dále rozrůstala, až dosáhla několika desítek tisíc.

Je to právě Emotova sbírka fotografií vodních krystalů, která se stala klíčem k prokázání vztahu mezi vnějšími vlivy a změnou ve struktuře vody. Emoto provedl velké množství pokusů s kvalitou vody a dopadem negativních a pozitivních slov na strukturu vody. Zkoumal vliv hudby, obrazů, písmen nebo textů a provedl také další netradiční pokusy například testováním vlivu různých druhů modliteb na strukturu vodních krystalů.

Výsledky ukazují, že hudba, slova, myšlenky nebo modlitby skutečně na strukturu vodního krystalu vliv mají, což naznačuje, že skutečně mohou ovlivňovat, formovat a přetvářet strukturu hmoty. Díky fotografiím krystalu se hypotéza, že voda je schopná nést i  přenášet informace, stala snadno rozpoznatelnou.

Fotografie mikroskopické částečky vody – malého vodního krystalu.
Fotografie mikroskopické částečky vody – malého vodního krystalu. (masaru-emoto.com)

Další významné pokusy

Dr. Masaru Emoto udělal například pokusy s ovlivňováním vody myšlenkou a slovem. Nejprve nalil čistou vodu z  horského jezera do několika nádob a každou z nich popsal a ovlivňoval jiným slovem, vyjadřujícím určité emoce či stav. Například Láska, Díkůvzdání, Klid, Hloupost, Nenávist, Strach, Radost, atd. Fotografie vodních krystalů, které takto ovlivněná voda utvořila, se velmi lišily.

Další pokus provedl tak, že do nádob s vodou, popsaných dvěma slovy Láska a  Nenávist, nasypal vařenou rýži a každý den ovlivňoval nádobu Láska i  nádobu Nenávist příslušnou emocí a modlitbou či proklínáním. Po několika týdnech se v nádobách udály naprosto rozdílné procesy. Nádoba s Láskou měla uvnitř čistou vodu s rýží a nádoba s Nenávistí byla plná černé plísně. Tento pokus si můžete i sami vyzkoušet, bez laboratoře či  mikroskopů, potřebujete jen čistou vodu a čas. Podobné pokusy prováděli také botanikové s rostlinami napojenými na detektory lži, které ukazovaly jejich reakce na lidské emoce i myšlenky a dospěly k  převratným závěrům.

Tyto poznatky poukazují na to, že jsme sami tvůrci našeho vlastního života. Svůj život utváříme tím, jak myslíme, jak mluvíme, jaký zaujímáme postoj – protože to vše jsou výrazné vibrace a energie, které mají vliv na realitu, kterou zažíváme,

říká doktor Emoto.

Pramenitá voda má skutečně zvláštní sílu

Během posledních 4,5 let obdržela laboratoř Dr. Masaru Emota, Hado Life Europe více než tisíc vodních vzorků, které byly zaslány ze všech koutů světa. Testování rozličných vodních zdrojů umožnilo pochopit a potvrdit, že voda je daleko více než pouhým sloučením molekul vodíku a kyslíku – pouhou anorganickou látkou.

Na základě výsledků doktor Emoto objevil, že některá voda vykazuje větší sklon k vytváření harmonických struktur než jiná. Řada vodních zdrojů, které vytvářejí tyto harmonické struktury, je lidmi často historicky označována jako „svaté prameny“. Ve všech kulturách na celém světě lidé vždy hovořili o rozdílu mezi běžnou vodou a vodou ze „svatých“ pramenů, která má schopnost posílit zdraví a psychiku lidí i okolí, doktor Emoto zřejmě odhalil tajemství pověstných léčivých studánek.

Knihy a publikace

Fotografie malého vodního krystalu.
Fotografie malého vodního krystalu. (masaru-emoto.com)

S podporou své ženy Kazuko vydal Dr. Masaru Emoto v roce 1999 na vlastní náklady sbírku fotografií ledových krystalů a výsledků jejich výzkumu nazvanou Poselství z vody (Messages from Water). Kniha nakonec ve světě vyšla s nákladem jeden milion výtisků a v krátké době byla přeložena do více než dvaceti jazyků.

V únoru 2008 byl zveřejněn dokumentární film Voda (Water), ve kterém je Masaru Emoto se svou studií prezentován společně s  ostatními uznávanými světovými specialisty na výzkum vody. Film měl v  Čechách premiéru letos v dubnu, a to na filmovém festivalu Pražské brány filmu v kině Světozor.

V květnu 2005 Dr. Emoto oznámil na konferenci nazvané Spirituální dimenze vědy a vědomí a podvýbor pro spiritualitu, která se konala v sídle Organizace spojených národů v New Yorku, založení projektu Emoto. Jeho projekt je součástí akce mezinárodní dekády Organizace spojených národů Voda pro život, během níž má být kniha pro děti – Poselství z vody – po dobu deseti let poskytována všem dětem na světě zdarma. Kniha Poselství z vody vyšla za začátku roku 2006 a v následujících deseti letech bude dětem po celém světě rozdáno 650 milionů jejích výtisků.

Dr. Masaru Emoto napsal také knihy Poselství skrytá ve vodě (The Hidden Messages in Water), Skutečná síla vody (The True Power of Water), Miluj sám sebe (Love Thyself) a Podoba lásky (The Shape of Love). Jako autor světových bestsellerů se objevil na seznamu nejprodávanějších knih na žebříčku New York Times.

V České republice vyšly Emotovi knihy Skutečná síla vody (Nakladatelství Tomáše Janečka), Voda a léčivá síla modlitby a Léčivá síla vody (Eminent), Zázračná moc vody (Pragma).