Zdravý způsob života: Falun Gong (Fa-lun Kung)
Zdravý způsob života: Falun Gong (Fa-lun Kung)

V poslední době mnoho lidí ze Západu vítá různé alternativní způsoby léčení, odlišné od současného...