Cenná lekcia o peniazoch pre deti
Cenná lekcia o peniazoch pre deti

Tajomstvo dosiahnutia vašich životných cieľov spočíva v správnom rozhodovaní sa o peniazoch. Ak budete míňať peniaze bez toho, aby ste o svojich rozhodnutiach premýšľali, pravdepodobne budete robiť zlé rozhodnutia. Múdry človek pred prijatím rozhodnutia o výdavkoch zváži tri dôležité veci.