Truth Over News

25. 9. 2023

Soudní cestou získaná e-mailová komunikace ukazuje, že instituce a její vedoucí osoba, která silně ovlivňovala diskusi o původu viru, zatajovala celou řadu významných informací, čímž ovlivnila běh událostí nejenom v USA, ale i v Evropě a České republice. Řeč je o bývalém řediteli amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), doktoru Anthonym Faucim.

Redaktoři investigativního pořadu Truth over news analyzovali e-mailovou komunikaci mezi doktorem Faucim a kruhem jeho spolupracovníků.

Přepis epizody

Zdravím všechny a vítám vás v pořadu Truth Over News.

V průběhu několika posledních let jsme postupně odhalovali pravdu o původu covidu-19, stejně jako pravdu o Fauciho snahách původ covidu utajit.

Zůstalo však několik nezodpovězených otázek. Asi nejdůležitější z nich, jsme nikdy nebyli schopni definitivně prokázat. Co Fauci věděl o Wuhanském virologickém institutu, a co dělali s penězi amerických daňových poplatníků? Penězi, které pocházely přímo z Fauciho kanceláře. Ale teď už můžeme.

Nově zveřejněný e-mail nade vší pochybnost dokazuje, že Fauci měl mimořádně podrobné znalosti o tom, co se děje v laboratoři ve Wu-chanu a o spojeních jeho kanceláře s těmito aktivitami ve wuchanské laboratoři.

Informace, které Fauci měl byly tak usvědčující, že musel v té době vědět, že covid pochází z této laboratoře.

V srpnu 2023 jsme přinesli zprávu o tom, že Fauci věděl o experimentech, které měli rozšiřovat funkce virů v laboratoři ve Wu-chanu. Nyní se ukázalo, že to věděl ještě dříve a že znal mnohem širší podrobnosti,
než se dříve předpokládalo.

Příběh, který jsme zveřejnili v srpnu, obsahoval e-mail z 1. února 2020, což byl den, kdy Fauci uspořádal tajnou telekonferenci s cílem utajit skutečný původ pandemie covidu-19.

Nicméně vše, co Fauci přiznal v onom e-mailu, je to, že věděl, že vědci ve Wu-chanu prováděli experimenty s rozšiřováním funkcí netopýřích virů a že to naznačuje, že pandemie mohla pocházet z laboratoře ve Wu-chanu.

To ponechalo Faucimu určitý prostor, protože v e-mailu nebyla žádná zmínka o podrobnostech experimentů, a co je důležitější, nebyla také žádná zmínka o Fauciho roli při podpoře a financování těchto experimentů.

Ale nový e-mail nyní doplňuje některé poznatky, mezery v tom, co Fauci věděl a kdy to věděl.

Poslední e-mail byl získán skupinou US Right to Know, která musela zažalovat Fauciho úřad, Národní institut zdraví, aby e-mail získala.

E-mail je datován 27. ledna 2020 a opatřen časovým razítkem 18:25. Význam časového razítka se ukáže později.

E-mail vypracoval Greg Fulkers, který byl 32 let vedoucím Fauciho personálu. Zdánlivý účel řetězce e-mailů, v němž byl tento e-mail zařazen, bylo poskytnout Faucimu body pro rozhovory s médii.

Konkrétně měl Fauci promluvit na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Tedy na konferenci o covidu následujícího dne, 28. ledna 2020.

Ale v e-mailu se uvádí, že diskutované body o laboratoři ve Wu-chanu nejsou ve skutečnosti určeny na tiskové konferenci následujícího dne, ale spíše aby Faucimu poskytly nějaké důležité informace.

Jinými slovy, Fauci byl připravován na to, že se bude muset vypořádat s následky jeho financování wuchanské laboratoře, pokud by toto spojení bylo odhaleno.

Opět si všimněte data, 27. ledna 2020, což bylo ještě předtím, než vůbec kdokoliv začal mluvit o laboratoři ve Wu-chanu, alespoň na veřejnosti a v médiích.

Všimněte si také času, 18:25. To je zásadní, protože to bylo 5 hodin poté, co Fauciho kancelář obdržela e-mail od Petera Daszaka, prezidenta pochybné skupiny EcoHealth, která poskytla Fauciho granty Wuchanskému virologickému institutu.

Spojitost mezi zprávou od Daszaka a Fauciho body pro konferenci nebyla nikdy odhalena a je popsána v tomto pořadu vůbec poprvé.

E-mail od Daszaka z téhož dne měl zlověstný předmět: „Nový wuchanský koronavirus – role NIAID v koronavirech netopýřího původu“. Účelem Daszakova e-mailu bylo upozornit Fauciho na toto spojení mezi Fauciho kanceláří a vznikem pandemie.

V přímé souvislosti s tím, Daszak usiloval o to, aby si umyl vlastní ruce od „nepořádku“, který on sám, Fauci a wuchanská laboratoř vytvořili.

Skutečně vidíme, že Daszak potvrdil, že Fauciho kancelář financovala pokusy s netopýřím virem v laboratoři ve Wu-chanu po dobu nejméně 5 let.

Nicméně velké části Daszakova e-mailu, který byl zveřejněn v červnu 2021 byly redigovány cenzory federální vlády. Ale nyní, s pomocí nového Fauciho e-mailu, odeslaného 5 hodin po Dazakově e-mailu, můžeme dát dohromady informace o tom, co přesně Fauci věděl o wuchanské laboratoři a o roli jeho vlastního úřadu ve vypuknutí pandemie.

Zatímco Daszakův e-mail máme už nějakou dobu, chyběly nám kvůli redakčním úpravám některé podrobnosti a také jsme neměli přímé spojení na samotného Fauciho. To proto, že Daszak poslal svůj varovný email Fauciho asistentovi Davidu Morinzovi, a ne přímo Faucimu.

Tak teď už máme obě věci. Máme podrobnosti a máme přímé spojení na Fauciho.

Z toho, co nebylo v Daszakově e-mailu redigováno, a který odeslal v brzkém odpoledni, můžeme vidět, že přesně ty samé části se dostaly do Fauciho e-mailu zaslaného později téhož dne.

A to je právě ten nový e-mail, který jsme dostali k dispozici.

Konkrétně jde o body 4 a 5, které jsou doslovně uvedeny ve Fauciho e-mailu. Takže jediné, co musíme udělat, je doplnit zbytek.

Takže, co říkal zbytek textu, a proč bylo pro vládní cenzory tak důležité, aby ho redigovali? To jsou opravdu důležité body, protože jdou přímo k jádru toho utajování.

Za prvé: navzdory tomu, že byla Daszakova přiznání zaslána Faucimu pod záminkou bodů k diskusi, jsou pravým opakem. Nejsou to body k diskusi, ale věci, se kterými měl být Fauci obeznámen, aby mohl zamezit jejich diskutování.

Byla to varování pro Fauciho o špatných věcech, které se děly v laboratoři ve Wu-chanu, aby byl Fauci připraven s výmluvami, kdyby se někdo zeptal na laboratoř ve Wu-chanu.

První přiznání, které bylo úřady smazáno, je, že „laboratoř ve Wu-chanu odebrala vzorky více než 10 000 netopýrů ze 47 míst v jižní Číně“. To je obrovské přiznání a dokonale vysvětluje, jak se netopýří virus dostal až na místo, odkud byl přenesen do Evropy.

Netopýři žijící v jižní Číně putovali až do Wu-chanu, kde se žádní volně žijící netopýři přirozeně nevyskytují.

Kde jsou také všechny údaje o těch více než 10 000 netopýrech, které laboratoř ve Wu-chanu shromáždila? Navzdory tomu, že američtí daňoví poplatníci zaplatili sběr všech dat, čínské úřady tyto údaje nyní zatajují.

Druhý redigovaný bod zní: „Laboratoř ve Wu-chanu objevila 172 nových koronavirů beta.“ To je podskupina virů, pod kterou spadá SARS CoV 2. Objevili také 52 nových typů viru SARS. Kde jsou údaje o všech těchto nových virech? Opět je čínské úřady utajují, nebo možná už byly zničeny.

Daszak také odhalil něco, co by mělo obrovský význam, kdyby to nebylo utajeno. A to je skutečnost, že wuchanská laboratoř skladovala to, co bylo nejblíže příbuzné novému koronaviru. To je třetí bod, který byl také redigován.

Body 4 a 5 pouze zmiňují informace zveřejněné v časopise Nature. Tyto body nebyly redigovány, protože odrážely známé skutečnosti, které se netýkaly laboratoře ve Wu-chanu nebo Fauciho.

Bod 6 je nesmírně důležitý a usvědčující, což je důvod, proč jej cenzoři federální vlády utajili. Je to přiznání, že laboratoř ve Wu-chanu předávala tyto viry, které našla ve volné přírodě laboratorním myším, a že to prováděli za účelem hledání vakcíny, kterou se jim nakonec nepodařilo nalézt.

Část o myších je zásadní. Mimochodem tyto myši dal wuchanské laboratoři pan Ralph Barrick, Fauciho spolupracovník, který je rovněž zmíněn v e-mailech. Použití těchto myší umožňuje těmto virům získat schopnost infikovat člověka.

Představte si viry jako klíče. Mohou získat přístup pouze do buněk, které potřebují k přežití, pokud mají správný tvar, aby buňku odemknuly. Netopýří virus může otevřít buňky netopýrů, ale ne lidí, alespoň ne obvykle. Přeskok z netopýrů na jiné zvíře se proto může odehrát jen velmi pomalu, kdy prostřednictvím postupné mutace může virus začít získávat schopnost otevírat buňky jiných živočichů tím, že pomalu přebírá tvar správného klíče.

Takže pro začátek je to jako mít opotřebovaný klíč, který úplně nepasuje ale bude fungovat a nakonec zapadne, pokud se s ním bude kroutit a bude se do něj tlačit. Ale nebude to fungovat dobře, nebude to fungovat u většiny lidí a nenakazí se ve velkém měřítku.

No, SARS CoV 2 neměl žádný z těchto problémů, byl jako klíč, který od prvního dne perfektně pasoval. A to proto, že prošel přes laboratorní myši, které exprimují lidské plicní buňky. Klíč k otevření lidských buněk byl zdokonalen tím, že virus prošel skrze tyto laboratorní myši.

Bod šest prozrazuje, že přesně to laboratoř ve Wu-chanu dělala a že to dělali, protože chtěli vyvinout vakcínu.

Teď bod sedmý, který byl také utajen vládními cenzory, přímo souvisí s naší klíčovou analogií. Je zde uvedeno, že tři procenta lidí ve venkovských oblastech v Číně, kde se tito netopýři přirozeně vyskytují,
mají protilátky proti některým virům SARS.

To znamená, že díky dlouhodobému přirozenému vystavování těmto virům, přinášejí 3 % populace důkazy o tom, že tyto viry nakonec získaly přístup do lidských buněk, ale pouze jako „špatně padnoucí klíč“.

Jinými slovy, těly těchto lidí prošlo takové množství virů, že některé z nich byly nakonec schopny dostat se do některých buněk, protože náhodou některé viry zmutovaly do „špatně padnoucích klíčů“.

Jak špatně padnoucích, ilustruje skutečnost, že pouze 3 ze 100 lidí v těchto netopýry zamořených regionech vykazovaly známky toho, že se viry SARS dostaly do jejich těl.

Ale máme podezření, že to není důvodem, proč byl tento bod redigován, alespoň ne ten nejdůležitější důvod. Skutečnost, že 3 % některých venkovských populací měla protilátky, představovalo pro Fauciho mnohem větší problém, který spočíval v tom, že pokud 3 % populace v oblastech zamořených netopýry měla důkazy o přítomnosti těchto virů v těle, proč nikdo nikdy nenašel covid u žádného z těchto lidí?

Proč to všechno začalo až ve Wu-chanu bez jakýchkoliv stop po tomto viru kdekoli jinde?

Fauci věděl, že jedinou odpovědí, která by dávala smysl, bylo, že virus v přírodě nikdy neexistoval, což je důvod, proč tato informace měla být utajena cenzory americké vlády.

Takže si shrňme, co nám nový e-mail říká.

Informace, které Fauci obdržel 27. ledna 2020, nade vší pochybnost dokazuje, že Fauci věděl, že financoval pokusy s netopýry v laboratoři ve Wu-chanu, že laboratoř měla více než 10 000 vzorků netopýrů, což nikdy nezveřejnila, že laboratoř měla stovky nových koronavirů, jejichž existence byla utajena, že laboratoř přechovávala nejbližšího příbuzného covidu, že laboratoř používala pokročilou americkou biotechnologii v podobě humanizovaných myší, že laboratoř tyto myši infikovala nebezpečnými viry, že laboratoř tak činila za účelem vývoje vakcíny, a že čínská populace vykazovala známky toho, že byla v kontaktu s přirozeně se vyskytujícími viry SARS, ale že nebyl zjištěn žádný důkaz o tom, že by někdo byl v kontaktu s covidem, alespoň do doby, než se objevil ve Wu-chanu.

To je mimořádně usvědčující výčet faktů. Není divu, že Fauci tato fakta před veřejností zatajil. Ve skutečnosti se mu je podařilo utajovat více než tři a půl roku než soud konečně nařídil jeho úřadu, aby e-maily předal.

Pointa je, že Fauci všechny tyto věci věděl už v lednu 2020, čož nás přivádí k dalšímu bodu.

Byly některé tyto informace sdíleny s Bílým domem nebo s covidovou pracovní skupinou prezidenta Trumpa, jejíž součástí byl i Fauci, a která byla samozřejmým a bezprostředním fórem, s nímž by měl tento druh informací sdílet?

Neviděli jsme žádný důkaz o tom, že by Faici informace sdílel.

Kromě Fauciho, bylo šest dalších příjemců tohoto diskutovaného e-mailu, ale všichni jsou z Fauciho kanceláře. Ani jedna externí osoba, dokonce ani v rámci Fauciho zaštiťující organizace Národního institutu zdraví.

Nám se to jeví jako jasný případ podvodu.

Tolik lidí v Trumpově okolí bylo obviněno podle hlavy 18 zákoníku Spojených států, oddíl 1001, který se týká lhaní nebo zatajování informací při jednání s úředníky federální vlády. Tak proč nebyl Fauci obviněn?

Z nově zveřejněného e-mailu jasně vyplývá, že měl všechny informace, které potřeboval k tomu, aby věděl, že virus téměř jistě pochází z laboratoře ve Wu-chanu, A že tuhle informaci měl velmi brzy.

A i kdyby si to nespojil, což je naprosto nepravděpodobné, měl stále povinnost se o informace podělit, místo aby je zatajil.

I když pomineme otázku původu viru ve smyslu obvinění, odpovědnosti a odškodnění, skutečnost, že laboratoř ve Wu-chanu zdokonalila virus pomocí laboratorních myší, je nesmírně důležitou informací z hlediska přípravy na vypuknutí epidemie a z hlediska hledání nápravných opatření.

Pokud má být Fauci obviněn ze zatajení této skutečně zásadní informace, bude načasování obžaloby velice napjaté. Můžeme s jistotou předpokládat, že nikdo z členů Bidenova tábora nehodlá Fauciho z ničeho obvinit.

Statut promlčecí lhůty, tedy lhůty ve které může být Fauci obviněn, je pět let. To znamená, že vyprší přesně za pět let po odeslání e-mailu, konkrétně 27. ledna 2025.

Jinými slovy, pokud 20. ledna 2025 nastoupí do úřadu nový prezident, tato osoba bude mít přesně týden
na to, aby Fauciho obvinila.

Děkujeme, že jste se připojili k dnešní epizodě pořadu Truth over news.