Redakce Epoch Times

29. 1. 2022

TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 proběhla v Praze první česko-slovenská konference, na níž odborníci z řad vědců, lékařů a právníků sdíleli poznatky o vědeckých, lékařských a právních aspektech onemocnění covid-19, vakcinace a reakcí pacientů na vakcinaci. Více zde…

Program konference: naleznete zde.

Nesestříhaný záznam konference:

Toto je kompletní nesestříhaný záznam konference o délce 11 hodin.

Záznamy jednotlivých přednášek naleznete zde.

Konference je rozdělena do tří samostatných sekcí:

  • Imunologická sekce (Imunitní odpověď na infekci covid-19, analýza vakcín proti covid-19 a jejich možných nežádoucích účinků)
  • Klinická sekce (Poznatky o covid-19 a vakcinaci získané v praxi z každodenního kontaktu s pacienty u lékařů různých specializací)
  • Právní a společenská sekce (Dopady epidemie na společnost a jednotlivce)

Konferenci pořádal: institut Pro Libertate, Nadační fond Svědomí národa a neformální diskuzní platforma Iniciativa nezávislých lékařů a vědců. Partnerem konference je také Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků – SMÍŠ.


Časová mapa přednášek

Níže můžete sledovat minutáž, díky níž snadněji vyhledáte na nesestříhaném videozáznamu konference začátky přednášek jednotlivých přednášejících.

Profily přednášejících naleznete zde.

Úvodní slovo

(13:05) Senátorka MUDr. Alena Dernerová.

(15:01) Senátorka MUDr. Jitka Chalánková.

(16:56) Senátor prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Imunologická sekce

(7:35) Úvodní slovo a představení účastníků

(21:54) prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. Přednáška zaměřená na současné vakcíny proti infekci covid-19, které jsou používané v ČR a ve světě.

(1:12:11) MUDr. Hana Zelená, Ph.D. Přítomnost protilátek je spolehlivějším důkazem o proběhlé infekci a následné imunitní odpovědi než pouhá pozitivita PCR, protože protilátkami prokazujeme navíc i proběhlou imunitní reakci na infekci.

(1:45:27) RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D. Přednáška o buněčné imunitě.

(2:07:36) Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Přednáška Covid-19 očima epidemiologa, aneb o příčině a následku. Epidemiologický pohled na správný konceptu příčiny a následku.

(2:44:20) prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Přednáška Slizniční imunita, covid-19 a včasná léčba. Zabývá se principy bezpečného očkování, slizniční imunitou, imunopatologií, diagnostikou a léčbou poruch imunity, imunodeficiencí, alergických a autoimunitních chorob. 

(3:07:43) prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. Přednáška PCR a antigenní testy, virus v životním prostředí.

(3:30:31) MUDr. Soňa Peková, Ph.D. Přednáška NGS analýza cirkulujících kmenů SARS-CoV-2.

(3:57:38) Poznámka: prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. (v čínském Wu-chanu vyvíjeli vektorovou vakcínu šiřitelnou vzduchem, která se bude šířit podobně jako Omikron)

(3:58:25) RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. Přednáška Statistické údaje o covidu-19.

Klinická sekce

(5:22:40) MUDr. Andrej Janco. Mechanizmus účinku očkovacích látok a therapeutík propagovaných ako lieky proti covid-19 vo svetle ich skutočnej bezpečnosti a účinnosti.

(5:34:30) MUDr. Andrea Málková. Vliv prevence a časné léčby na průbéh onemocnění a vznik long covid. Kazuistiky. Doporučené postupy při léčbě covid-19 pro praktické lékaře. Nežádoucí účinky vakcín – kazuistiky. Vliv vakcinace na zdravotní stav očkovaných.

(5:51:21) MUDr. Anna Urbanová. Statistika onemocnění covid-19 u dětí a mládeže. Imunita dětí a mládeže versus nutnost očkování na covid-19. Dlouhodobé dopady mRNA na zdraví dětí a mladistvých.

(6:01:43) MUDr. Lukáš Pollert. Zkušenosti s těžkými průběhy nemoci covid-19 na kardiochirurgickém JIPu. Komplikace agresivní podpůrné pomoci umělé plicní ventilace, mimotělního oběhu, antikoagulační terapie. Plicní ventilátor jako vražedný nástroj.

(6:20:25) MUDr. Vladimír Čížek. Autor krátce rozebere problematiku Covidu-19 jako systémového vaskulárního onemocnění, oficiální doporučení pro antitrombotickou prevenci a léčbu a přehled možných kardiovaskulárních komplikací vakcín.

(6:30:44) MUDr. Jaroslava Chlupová. Přednáška Myopatie jako jeden z možných nežádoucích účinků očkování proti SARS CoV- 19.

(6:41:53) MUDr. Iva Hermanová. Přednáška Dopady onemocnění covid-19 a vakcinace v gynekologické praxi.

(6:54:55) prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA. V přednášce jsou shrnuty poslední poznatky o kardiálním postižení v rámci onemocnění covid-19 a v souvislosti s očkováním proti této nemoci.

(7:08:22) MUDr. Ján Lakota, CSc. Pri očkovaní proti vírusu SARS CoV-2 sa vyskytujú niektoré klinické patologické fenomény, ktoré sa pri iných druhoch „klasických“ vakcín doteraz nevyskytli, resp. boli pozorované extrémne zriedkavo.

(2:20:06) Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová. Přednáška Hlášení nežádoucích účinků přípravků na covid-19.

* Další časové mapování právě vytváříme.

Právní a společenská sekce

prof. Michal Klíma. Přednáška Politologické aspekty epidemie – rizika pro demokracii.

JUDr. Tomáš Nielsen.

JUDr. Peter Weis.

JUDr. Marica Pirošiková.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová.

Ing. Jaroslav Chalupský.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

MVDr. Jiří Urbánek, MBA.

Markéta Dobiášová. Reportérka. Přednáška Role médií v krizových situacích.

kpt. Bc. Tomáš Ježek. Certifikovaný specialista na zajišťování digitálních důkazů na oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje. Přednáška Kam až jsme to nechali zajít?

Emma Šlopková. Medička, studentka 5. ročníku Všeobecného lékařství na 1. LF UK. Přednáška Medici v době covidové.

Michael Kopecký. Medik, student 6. ročníku Všeobecného lékařství na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a 3. ročníku Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přednáška Medici v době covidové.