Jako lidé se stále snažíme zajistit si lepší a bezpečnější život, ale svět přesto zůstává nebezpečným místem. A jak se ukazuje u zvířat v divočině, stupeň nebezpečnosti nemusí odpovídat jejich velikosti.

Můžeme si myslet, že některá z nich jsou přátelská či neškodná, ale někdy se dokonce tato „přátelská“ zvířata, která mohou působit i poddajně, stanou nebezpečnými, jakmile je vyprovokujete.

Tady je seznam 10 nejnebezpečnějších zvířat na zemi, počínaje zvířetem v pořadí desátým.

10. Hroch

Hroch
Hroch. (Raveendran/AFP/Getty Images)

Hroši se nacházejí obvykle v Africe a mají na svědomí více lidských nehod než jakékoli jiné velké zvíře. Samčí i samičí hroši mají různé důvody pro napadení člověka. Samec si chrání své teritorium, které se může rozkládat podél břehu jezera, zatímco samička se stává agresivní při obraně mláďat.

Hroch dosahuje váhy až 3 600 kilogramů, s průměrnou hmotností 1 587 kilogramů. Je schopen běžet rychlostí až 32 kilometrů za hodinu a jeho tlama se umí rozevřít více než jeden metr. Může být také použita k drcení podobně jako železná palice.

9. Australská čtyřhranka

Australská čtyřhranka.
Australská čtyřhranka. (Guido Gautsch/Flickr.com)

Indo-pacifická či australská čtyřhranka (Chironex fleckeri) je nejjedovatější mořský živočich, který je lidstvu znám. Jeho žihadlo může mít na člověka smrtící účinek. Je možné ji nalézt v severních mořích Austrálie a napříč tropickým Indo-pacifikem. Má až 60 chapadel a každé z nich může dosahovat délky až čtyři a půl metru. Tato chapadla jsou pokryta tzv. bodavými buňkami a každé z nich je osazeno tenkou jehlicí obsahující množství jedu, jehož celkový obsah by stačil na usmrcení až 50 lidí.

Většina lidí setkání s touto medúzou přežije, ovšem bolest z jejího bodnutí je nesnesitelná. Dokáže zastavit činnost srdce, ochromit tělo a způsobit utonutí. Dle zpráv má tento živočich na svědomí přes 100 lidských životů ročně, ale záznamy jsou pouze kusé. Nahlášení úmrtí způsobených medúzami není v mnoha zemích požadováno za věrohodné a je možné, že mnoho oblastí přítomnost smrtící medúzy nenahlásí ze strachu o pokles turistiky.

8. Velký bílý žralok

Průměrně dosahuje délky čtyř a půl metru, ve více jak metr širokých čelistech má řady až 300 pilovitých, ostrých zubů. Se svojí výzbrojí se ocitá bezpečně na vrcholu potravinového řetězce. Jeho potravou je široká škála druhů a není příliš vybíravý. Lidé, kteří jsou vůči jeho oblíbené kořisti – tučnějším tuleňům či lachtanům – o poznání kostnatější a štíhlejší, nejsou žralokem vnímáni jako přednostní kořist.

Velký bílý žralok.
Velký bílý žralok. (Carl De Souza/AFP/Getty Images)

Výzkumy ukazují, že žraloci zkoumají objekty svou tlamou a obyčejně něco „kousnou na zkoušku“, aby poznali, co to je. Mnoho útoků na člověka je připočítáváno právě takovým „zkušebním” kousnutím. Ve většině případů se žralok po prvním kousnutí stáhne, i když naneštěstí je i to první často schopno člověka usmrtit.

Z více než 100 útoků bílého žraloka je každý rok jedna třetina až polovina učiněna velkými bílými žraloky. Většina z nich není smrtelných.

7. Medvěd grizzly

grizzly
Dva grizzlyové v Yellowstonském národním parku. (Wikimedia Commons)

Medvěd grizzly je barevnou obměnou medvěda hnědého žijícího v Severní Americe. Může dosáhnout váhy 180 až 360 kilogramů, přičemž sameček bývá až dvakrát těžší než samička.

Když stojí na zadních nohou, může dosahovat přibližně dva a půl metru. I přes svoji velikost je schopen běžet rychlostí 56 kilometrů za hodinu. Nejběžnějším důvodem pro útok grizzlyho je strach samičky o její mláďata. Hladoví či nemocní medvědi mohou na lidi zaútočit také.

6. Buvol africký

Buvol africký
Buvol africký. (Dan Kitwood/Getty Images)

Buvol africký je také někdy nazýván „černá smrt“, neboť je jedním z nejnebezpečnějších zvířat na souši. Je extrémně agresivní a nepředvídatelný. Váží mezi 400 – 800 kilogramy a až na samotářské jedince je tento druh velmi společenský.

Členové stáda si navzájem pomáhají při obraně před lvy, krokodýly či lovci. Při obraně narazí do predátora svými ostrými rohy. Někdy raněný buvol svého lovce obkrouží, aby ho napadl zezadu. Tento druh buvola zabíjí více než 200 lidí ročně.

5. Slon

slon
Slon v národním parku na Srí Lance. (Lakruwan Wanniarachchi//AFP/Getty Images)

Slon, největší suchozemský savec, žije v Africe a některých částech Asie. Obyčejně je na něj nahlíženo jako na přátelského tvora, ale sloni jsou známí i tím, že někdy projeví nepředpovídatelné chování a zaútočí bez varování. Příležitostně se objevily zprávy o tom, že slon v zajetí po letech náklonnosti ke svému pánu na něj náhle zaútočil. Nohy slona, stejně jako jeho chobot a váha, mohou rozdrtit téměř vše a jeden nepředvídatelný okamžik hněvu se může stát pro člověka osudným.

Divocí sloni někdy vejdou do vesnic a napáchají škody či pošlapou lidi. Člověk se také může stát obětí bezděčného pošlapání kolem se pohybujícím sloním stádem. Sloni ročně zapříčiní úmrtí až 500 lidí.

4. Krokodýl

Krokodýl
Krokodýl mořský v parku plazů v Sydney. (Ian Waldie/Getty Images)

Krokodýl mořský je největším plazem na světě. Spolu s krokodýlem nilským patří mezi ty nejnebezpečnější zvířata, která zabíjející během roku stovky lidí. Tento krokodýl žije v tropech Afriky, Asie, Jižní a Severní Ameriky i Austrálie v pomalu tekoucích řekách a jezerech.

Živí se širokou škálou zvířat, živých i mrtvých. Jeho oči, uši a nozdry jsou postavené na vyšší části hlavy, čímž umožňují krokodýlovi, aby dobře viděl a slyšel potenciální kořist, zatím co je ponořen ve vodě. Dosahuje délky 1,5 až 6 metrů.

Krokodýl mořský je silný a rychlý a jeho čelisti mohou vyvinout tlak až 1 360 kilogramů na 2,5 centimetru čtverečních. Krokodýlové zabijí až 800 lidí za rok.

3. Africký lev

lev africký
Lev africký v zoo Gelsenkirchen v Německu, 2011. (Patrik Stollarz/AFP/Getty Images)

Lev africký může vyvinout úžasnou rychlost, na tlapách má drápy ostré jako břitva a tlamu plnou ostrých zubů, které využívá pro útok na svou kořist. Loví ve skupinách a svoji kořist před útokem stopuje. Běží až 80 kilometrů za hodinu. Samice mají obyčejně na starosti lov a pronásledují zebry, pakoně a buvoly africké.

Samec se lovu účastní málokdy, neboť je zaneprázdněn ochraňováním své hrdosti. Toto nebezpečné zvíře zaútočilo na lidi na farmách a v autech v afrických safari. Útočilo i na krotitele v cirkusech, ošetřovatele v zoo a lidi chovajících lvy jako mazlíčky. Mají na svědomí stovky úmrtí ročně.

2. Had

had kobra
Pakobra východní (Pseudonaja textilis) je druhý nejjedovatější had na světě. Je útočnější než taipan. V jediném kousnutí má dostatek jedu na zabití dvaceti lidí. (William West/AFP/Getty Images)

Mnoho druhů hadů je člověku nebezpečných. Více než 450 druhů je jedovatých a 250 z nich je schopných člověka usmrtit. Případy nejjedovatějších uštknutí se odehrávají zpravidla v Africe, Asii a Severní Americe.

Nejvíce smrtí v důsledku hadího uštknutí na celém světě způsobuje zmije paví. Její jed může mít za následek nesrážlivost krve a člověk tak může v důsledku uštknutí vykrvácet.

Nejjedovatějším hadem na světě je takzvaný taipan z čeledi korálovcovitých, jinak také „krutý had“. Nevyskytla se však v důsledku jeho uštknutí žádná známá smrtelná zranění. K dispozici je rovněž sérum a tento „krutý had” je ve skutečnosti spíše poddajný a samotářský. Žije v odlehlé oblasti Austrálie, kde se s ním potká jen málo lidí.

1. Komár

komár
Komáři bývají často označeni jako nejnebezpečnější zvířata na světě. (Justin Sullivan/Getty Images)

Komáři obsadili na seznamu nejnebezpečnějších zvířat na světě první místo. Tento krev sající hmyz celosvětově zabíjí přes milion lidí ročně. Může roznášet nemoci, zejména malárii, ale i elefantiázu, žlutou zimnici a západonilskou horečku. Komáři se vyskytují hojně v tropických oblastech a mohou také přežít zimu v zemích s nižšími teplotami, jako je Kanada.

Při pohledu do statistik nás napadne, že se mohly do seznamu vejít i další nebezpečná zvířata. Patří mezi ně například šípové žáby, palovčík brazilský, škorpion, nebo varan komodský.

 Přeložil: Pavel Porubiak