V kuchyni se setkáváme se svou rodinou v čase snídaně, oběda a večeře. Kuchyně je také místnost, kde se připravují všechny dobroty, slavnostní menu i  zdravé pokrmy. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vypadala taková kuchyně v minulosti? Pojďte se s námi podívat do historických kuchyní a s čím si museli vystačit naši předci!

Vaření nad ohněm

Doby, kdy se v pravěku vařilo nad ohněm, jsou již naštěstí dávno pryč. Pomyslná kuchyně se nacházela na okrajových částech jeskyně a skromných příbytků. Ohniště bylo situováno na těchto místech z toho důvodu, aby se kouř neudržoval v „místnosti“. Otevřené ohniště mělo rovněž sociální význam. Scházeli se u něho členové kmene a mimo jiné ho využívali jako zdroj tepla a světla. Ženy na otevřeném ohništi připravovaly maso, které ulovili členové kmene. Postupem času se ženy pouštěly i do jednoduchých pokrmů.

Antická kuchyně

Když hovoříme o antice, máme na mysli starověké Řecko. Jak se v této době vařilo? Antičtí obyvatelé budovali kuchyni v centrální části domu. Obvykle ji obklopovaly další místnosti, proto se kuchyně považovala za srdce antického domova. Nádvoří s kuchyní fungovalo zároveň jako jídelna a teplo se využívalo k vytápění ostatních částí domů. Nebylo však pravidlem, že kuchyni měly všechny domácnosti. Na mnoha místech za městy se proto stavěly veřejné kuchyně.

Naši předci si museli vystačit s ohněm.

Středověká kuchyně

Středověk je fascinujícím obdobím, v kterém kuchyně prošly dalším vývojem. V raném středověku se vařilo na otevřeném ohni ve středu místnosti. Ani v této době ještě neznali lidé komíny a kouř unikal dýmníkem na půdu a otvory ven. Ve 12. století to nebylo o nic lepší a kvůli všudypřítomným sazím si kuchyně vysloužila přezdívku „černá kuchyně“. Postupem času se v domech vybudovaly komíny a ohniště se přemístilo ke stěnám, kde vznikly první krby. V pozdním středověku se objevily plnohodnotné kuchyně, ve šlechtických rodinách dokonce spojených s jídelnou.

Novověká kuchyně

19. století je známo jako obdobím průmyslové revoluce. A dotklo se to také kuchyní. V domácnostech se stavěly kuchyně v samostatných síních a vařilo se v nich na pecích s kovovými pláty a varnými plotnami. V dalších letech a desetiletích se pece a kamna na uhlí nadále vylepšovaly a již na přelomu 19. a 20. století měly hospodyňky k dispozici plynová či elektrická kamna. Příprava jídla se díky tomu zrychlila a přinesla do kuchyní pohodlí a zábavu.

Moderní kuchyně

Ve 20. století nastal ve vývoji kuchyní obrovský pokrok. Toto období dalo vzniknout různým stylům kuchyní. Postupně se objevovaly kuchyně ve venkovském stylu, anglické kuchyněretro kuchyně. Tyto styly kuchyní jsou oblíbené i v dnešní době, jen se přizpůsobily současným potřebám žen a mužů. V obchodech a e-shopech naleznete mnoho inspirace, jakou kuchyni si pořídit do své domácnosti.

Jak jste se mohli s námi přesvědčit, největší pokrok ve vývoji kuchyní je zaznamenán v 19. až 21. století. Vaření se tak stalo pro mnoho lidí radostí a koníčkem a nezabírá tolik času jako v minulosti. Jistě každý z vás ocení, jaké možnosti nám současné kuchyně nabízejí!