Zdenka Danková

6. 5. 2020

Chemické zbraně se poprvé objevily během 1. světové války. Od té doby se všechny armády zabývají vývojem této dvojsečné zbraně. 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci je jediným specializovaným útvarem Armády České republiky, který je určen k plnění úkolů chemického zabezpečení AČR a složitých úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení i proti ostatním radioaktivním a toxickým látkám.

Zeptali jsme se tiskové mluvčí Generálního štábu, plk. Magdaleny Dvořákové z oddělení komunikace s veřejností Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR, jakou roli v současnosti tento vojenský útvar doposud má.

Chemické zbraně se poprvé objevily během 1. světové války, tedy před sto lety. Od té doby se armáda zabývá vývojem této obousečné zbraně. Má váš pluk k tomu také příslušnou laboratoř? Pokud ano, jak dalece je tato laboratoř využívána do dnešních dnů?

Plk. M. D.: Liberečtí chemici mají k dispozici chemickou a radiologickou laboratoř. Obě se používají k rozborům látek. Nezabývají se jejich vývojem.

Váš pluk byl založen již za účelem obrany (ochrany) před chemickou, radiační nebo biologickou zbraní. Můžete blíže popsat specifika vašeho vojenského tvaru?

Plk. M. D.: Pluk je jediný specializovaný svazek Armády ČR, který je určen k plnění úkolů chemického zabezpečení AČR a nejsložitějších úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení i proti ostatním radioaktivním a toxickým látkám. 

Ve prospěch vojsk plní tyto specifické úkoly, které zde můžeme vyjmenovat:

–⁠ Zjišťování, detekce, identifikace, monitorování a odstraňování následků použití zbraní hromadného ničení (ZHN), průmyslových nebezpečných látek (PNL) a následků úniku chemických a radioaktivních látek.

–⁠ Výstraha a varování, predikce, odborné poradenství.

– Informační podpora v oblasti OPZHN v operacích při odstraňování následků napadení ZHN, PNL a následků úniku chemických, radiologických a radioaktivních látek.

– Podpora Explosive Ordnance Disposal

– Ochrana svazků, útvarů a zařízení v prostorech kontaminovaných radioaktivními, bojovými chemickými látkami a PNL.

– Dekontaminace osob, výzbroje a jiného materiálu jednotek, útvarů a svazků

– Obnova bojeschopnosti sil, záchrana životů. Současně chemické jednotky zajišťují nezbytnou součinnost se silami biologické ochrany Vojenské zdravotnické služby, které pokrývají specifickou oblast ochrany před bojovými biologickými látkami a jejich účinky.

– Nasazení sil pod národním velením. Síly AČR mohou být nasazeny k podpoře IZS (Integrovaného záchranného systému), k plnění úkolů PČR nebo plnění jiných úkolů v souladu s nařízením vlády. V případě potřeby se nasazují veškeré dostupné síly a prostředky AČR včetně aktivní zálohy.

– Hlavním úkolem vojsk jsou v závislosti na charakteru katastrofy záchranné a likvidační práce v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému.

Biologická Zbran
Obecný znak používaný pro upozornění na biologicky nebezpečné látky, tzv. biohazard.

Biologická válka je válka vedená prostřednictvím biologických zbraní. Jejím cílem je vyvolání epidemie infekčního onemocnění, která naruší obranyschopnost nepřítele a oproti tradičním zbraním, či jaderným zbraním nepoškozuje infrastrukturu. Po skončení epidemie či případně vyčištění prostředí je možno využít plný ekonomický potenciál oblasti po dodání pracovní síly.

Biologická válka vedená mimo rámec oficiálních armádních operací, jejímž cílem je hlavně civilní obyvatelstvo, je označována jako bioterorismus a v současnosti je jednou z nejobávanějších forem terorismu, jelikož získání nebezpečné látky v podobě virů je poměrně snadné a levné.

Budete i v této době koronaviru moci plnit zahraniční mise, jako po celý čas?

Plk. M. D.: Ano, Armáda ČR v tuto chvíli je schopna všechny úkoly, které jsou na ní kladeny. Ať už doma nebo v zahraničí.

Zmínili jste, že zatím je pluk ve stavu pohotovosti. Co to obnáší?

Pluk nyní vyčleňuje v době krizového stavu v rámci Chytré karantény chemiky pro tři dezinfekční odřady na podporu Hasičskému záchrannému sboru a své zdravotníky ve dvou mobilních odběrových týmech na podporu Zdravotnické záchranné službě. Dále vyčleňuje vojáky k posílení Policie České republiky na státních hranicích a také vyčleňuje vojáky, kteří jsou připraveni pomoci stálým zaměstnancům v domech sociálních služeb nebo nemocničních zařízeních. Všechny tyto nasaditelné týmy jsou nyní v podřízenosti Velitelství pro operace, které je v případě vyžádání řídí a odesílá k plnění úkolů.

Francis Boyle, odborník na biologickou válku, se domnívá, že „koronavirus, se kterým se dnes potýkáme, je útočnou biologickou válečnou zbraní. Zmiňoval se o Wuchanském institutu virologie, který je v epicentru epidemie. Zajímalo by nás, zda jste ve své laboratoři měli možnost zkoumat současný koronavirus Covid-19. Pokud ano, k čemu jste došli?

Plk. M. D.: Ne, liberecké laboratoře nejsou k takovým úkonům určeny.

Děkujeme za poskytnutí rozhovoru. 

31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany navazuje na historii a tradici útvarů chemického vojska v posádce Liberec. Vznikl 1. prosince 2013 a je pokračovatelem útvarů brigádního typu dislokovaných v Liberci od roku 1977.

Zabezpečuje radiační a chemický průzkum a nespecifický biologický průzkum, odběr vzorků, laboratorní analýzu radioaktivních a toxických látek i varování o napadení zbraněmi hromadného ničení a úniku jiných toxických látek. Provádí dekontaminaci techniky, materiálu, terénu a terénních objektů, dekontaminaci a hygienickou očistu osob. Zabezpečuje základní zdravotnické ošetření (ROLE 1+) a lékařské ošetření osob zasažených při použití zbraní hromadného ničení. V neposlední řadě se zabývá expertní činností ve prospěch nadřízených stupňů.

Vyčleňuje síly a prostředky do úkolových uskupení AČR pro operace v zahraničí, do hotovostních sil NATO a EU i pro operace na území České republiky.

Přispívá k výcviku a přípravě příslušníků cizích armád ve své odbornosti, ať už na území České republiky nebo vysláním mobilních výcvikových týmů na území hostitelského státu.

Přispívá k přípravě občanů k obraně státu organizací vzdělávacích a školících aktivit ve prospěch civilní veřejnosti. Spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy.

Více na: http://www.cbrn-liberec.army.cz/

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Dlouhé nošení, potlačování hluku a bezdrátové připojení: Jak sluchátka poškozují náš sluch
Dlouhé nošení, potlačování hluku a bezdrátové připojení: Jak sluchátka poškozují náš sluch

Sluchátka mohou být pohodlná, ale pohodlí má svou cenu. „Cokoli, co blokuje slyšení přirozených zvuků zvenčí, může vyvolat toto vnímání hlasitějšího tinnitu,“ řekla audioložka Prutsmanová.

VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce
VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce

Přijít s opravdu dobrým migračním paktem je dle europoslance Tomáše Zdechovského jako vytvořit dobré hudební dílo. Diskutovali jsme i o řadě dalších témat, která občany „pálí“.

Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje
Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje

Evropská unie svými klimatickými politikami a Green Dealem uměle snižuje vlastní ekonomický výkon a přivádí nás do chudoby, sdělil bývalý premiér Mirek Topolánek.

„Průvod planet“: 6 planet se v červnu srovná do řady s Měsícem
„Průvod planet“: 6 planet se v červnu srovná do řady s Měsícem

3. června, pouhých 20 minut před východem Slunce vašeho místního času, se na obloze srovná 6 planet do jedné řady s Měsícem...

Neplodnost trápí čím dál více českých párů. Dětí „ze zkumavky“ přibývá
Neplodnost trápí čím dál více českých párů. Dětí „ze zkumavky“ přibývá

Špatný životní styl, kouření, nadváha, ale i současný trend zakládat rodinu v pozdním věků jsou určitými aspekty, které mohou vést k neplodnosti...