Letos uplyne 130 let od narození malíře Jana Zrzavého (* 5. 11. 1890) a při této příležitosti Společnost Jana Zrzavého, z. s., vydá knížku Jeníkových pohádek, tentokrát nápaditě ilustrovanou obrázky dětí ze základních škol na Vysočině.

Ilustrace dětí jsou vyhodnocenými pracemi, jež pocházejí ze soutěže „Po stopách Jana Zrzavého“, kterou SJZ společně se ZŠ Krucemburk pořádá už patnáct let.

Jako malý chlapec bydlel malíř se svými rodiči v budově okrouhlické školy a večer se často bál chodit po dlouhých tmavých chodbách, když ho jeho otec poslal pro nějakou věc. Malému chlapci se zdálo, že v zákoutích se ukrývají různé tajemné bytosti.

Později o svých zážitcích napsal knížku, kterou nazval Jeníkovy pohádky. Toto literární dílko poprvé vyšlo v Aventinu r. 1920. Druhé vydání na sebe nechalo čekat přes 70 let, vyšlo v roce 1996 v Havlíčkově Brodě

„Je až s podivem, že dvorní ilustrátor Aventina, jak byl Jan Zrzavý nazýván, vypravil své pohádky do světa bez ilustrací,“ pozastavuje se Dr. Jitka Měřinská, předsedkyně spolku SJZ, a dodává:

„Výtvarný doprovod Jan Zrzavý zredukoval na Pohádkový kopec, který je na titulní straně, na zdobné iniciály na začátku textu každé z deseti pohádek a na ornamentálně propracovaný znak nakladatelství Aventinum. Jednotlivé pohádky zůstaly bez ilustrací.“

Snaha propojit kouzlo Jeníkových pohádek se světem dnešních dětí…

Vzešel nápad, že knihu mohou ilustrovat děti ze základních škol na Vysočině. A tak SZJ zařadila do zadání výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého téma: Jeníkovy pohádky.

Nejpříhodnější obrázky z vyhodnocených prací jsou vybrány k jednotlivým pohádkám. Autoři vybraných ilustrací jsou žáky ZŠ Oudoleň, ZŠ Okrouhlice, ZŠ Krucemburk a ZŠ Havlíčkova Borová.

Dětské kresby jsou neseny v podobném lyrickém tónu, jakým jsou pohádky vyprávěny. U všech ilustrací je použita stejná výtvarná technika, která byla metodicky vypracována a instruována Mgr. Dagmar Losenickou, ředitelkou ZŠ Oudoleň. Téma Jeníkovy pohádky v rámci výtvarné soutěže organizačně vedla Miloslava Michalová.

Kresba dětí ze soutěže „Po stopách Jana Zrzavého“ –⁠ Rodinné hodiny, Vendula Procházková, 5. roč. ZŠ Krucemburk.
Kresba dětí ze soutěže „Po stopách Jana Zrzavého“ –⁠ Rodinné hodiny, Vendula Procházková, 5. roč. ZŠ Krucemburk.

K dětským obrázkům se už vyjádřilo kromě soutěžní poroty i několik odborníků – např. historička umění Jana Orlíková, která byla tímto úmyslem nadšená, a dokonce nabídla i finanční příspěvek. 

Jeníkovy pohádky obohacené ilustracemi dětí z Vysočiny vydá SJZ jako neprodejné, dárkové výtisky, které budou důstojnou připomínkou malířova jubilea a jeho důvěrného vztahu k Vysočině.

„Bude to krásná ukázka toho, že odkaz Jana Zrzavého nežije jen v galeriích a výstavních síních, ale že má své místo v dětských srdcích, že má své trvalé místo v malířově rodné Vysočině,“ těší se Dr. J. Měřinská.