Generální štáb AČR po sedmi měsících ukončil historicky první velení zahraniční mise v Mali. Brigádní generál František Ridzák počátkem letošního ledna předal velení výcvikové mise EUTM-Mali svému španělskému nástupci, brigádnímu generálovi Fernandu Luisovi Garciovi Herreizovi.

Mise českého velení byla úspěšně splněna navzdory všem neočekávaným překážkám, které je potkaly. Více jak čtyřicetičlenný tým se musel vyrovnat se dvěma vlnami pandemie covid-19 a státním převratem v republice Mali. Obojí na určitou dobu omezilo výcvik, hlavní úkol výcvikové mise Evropské unie v regionu.

Překážky ve výcviku

„V polovině června, kdy jsme, už za přísných hygienických opatření, přebírali velení, jsme věděli, že jeden z našich hlavních úkolů bude obnova výcvikových aktivit do původního stavu a vytvoření podmínek pro implementaci nového, pátého mandátu, který rozšiřuje prostor operace do celého Mali, navyšuje personál i rozpočet,“ komentuje začátek mise generál Ridzák.

V dubnu z důvodu pandemie musela zhruba polovina koaličních vojáků odcestovat domů a výcvikové aktivity se výrazně utlumily.

„Návrat vojáků do mise jsme pečlivě naplánovali, výcvik bylo nutné vhledem k úkolům obnovit. Nešlo čekat do úplného odeznění pandemie. Další překážka nastala v srpnu. Státní převrat opět výcvik krátkodobě přerušil,“ dodává.

Nový mandát mise, vycvičeno 600 malijských vojáků

Přestože byl výcvik příslušníků malijských ozbrojených sil pozastavený, mise EUTM-M pokračovala ve výcvikových aktivitách i v tomto období, a to ve prospěch Společných sil zemí G5 Sahel. Zároveň české velení mise vyhodnotilo další možnosti výcviku v Gao, Timbuktu, Sévaré a Banankoru tak, aby mohli začít s výcvikem Malijců v polních podmínkách ve střední části Mali.

„Přizpůsobili jsme se potřebám a operačním cyklům malijské armády a budeme vojáky cvičit blíže k místu jejich nasazení,“ komentoval tehdejší změny systému výcviku plukovník Václav Vlček, náčelník štábu velitelství mise v Bamako. Nový mandát mise znamenal také navýšení počtu kurzů, instruktorů a mentorů včetně ochrany sil.

Navzdory všem bezprecedentním problémům, se kterými se české velení mise potýkalo, se tak v druhé polovině mise povedlo rozběhnout souběžný výcvik ve všech vzdálených regionech Mali najednou, od Ménaky až po Bamako. Takto rozsáhlý výcvik se v historii EUTM ještě neuskutečnil.

Od začátku listopadu 2020 do konce ledna 2021 bude vycvičeno šest set Malijských vojáků. V regionu Gao, které je od hlavního města Bamaka vzdálené tisíc kilometrů, se uskutečnil historicky první výcvik malijské čety vedený misí EUTM.

„Česká republika je dlouhodobě jedním z největších přispěvatelů do mise EUTM-M Mali. Z národního pohledu bylo logické navázat na získané zkušenosti a požádat EU o možnost převzetí velení mise. Naše velení misi EUTM-M nám umožnilo v rámci koalice prokázat nabyté schopnosti a zkušenosti příslušníků AČR a připravenost k převzetí velení i v dalších misích EU i NATO,“ hodnotí české zapojení do mise generálporučík Josef Kopecký, velitel operačního velitelství AČR.