Od soboty 30. ledna dojde v České republice k dílčím změnám krizových opatření, které mají za cíl omezit šíření epidemie nemoci COVID-19. Na mimořádném jednání ve čtvrtek 28. ledna 2021 se na tom shodla vláda Andreje Babiše.

Důvodem k přijetí nových opatření je nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 a hrozba rozšíření nakažlivější mutace viru SARS-CoV-2 na českém území. Změny se týkají především pravidel pro volný pohyb osob a také omezení v oblasti maloobchodu a služeb.

Od půlnoci z pátku na sobotu proto 30. ledna začne platit i nová podmínka, jak lidé mohou cestovat na své chaty a chalupy, avšak pobývat na nich smějí jen členové jedné domácnosti. Vláda také nařídila, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru. Důrazně se doporučuje, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje.

Při styku s jinými osobami – mimo rodinu – mají lidé používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95.

Zpřísňují se i pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky.

Obcházení zákazu služeb v ubytování na pracovních cestách

V oblasti maloobchodu a služeb vláda řešila především problém s obcházením zákazu poskytování ubytovacích služeb zneužíváním výjimky možnosti ubytování v případě služebních cest. Ministři proto rozhodli, že od soboty bude možné takové ubytování poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty. Provozovatelé ubytovacích zařízení budou povinni tato potvrzení vyžadovat a uchovávat ke kontrole.

Zrušeny výjimky prodeje na tržnicích a v mobilních provozovnách

Z dosud platných výjimek byly nově zcela vyňaty prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně.

Pravidla pro vleky a lanovky

Zpřísňují se i pravidla pro provoz lanovek a vleků. Nově bude povolen provoz pouze lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a lyžařských vleků a lanových drah výhradně pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby.

Autoškoly jen s respirátory

V oblasti vzdělávacích akcí se nově umožňuje pořádat za stanovených podmínek i dopravně psychologická vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Novinkou ale je, že po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel musí posádka vozidla používat respirátory alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Opět zákaz návštěv na odděleních akutní péče

Od soboty také opět dochází k zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče. Výjimku budou mít za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Změny v testování

Vláda odsouhlasila také změnu v pravidlech pro plošné antigenní testování na COVID-19.

Od 1. února se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny. Kabinet tím chce vyjít vstříc především pendlerům, kteří se nově musí prokazovat dvakrát týdně negativními testy při cestách za prací do Německa.