Armádě ČR budou navráceny prostředky z rozpočtové rezervy. Žádost předložil vládě ministr obrany Lubomír Metnar, vláda tento materiál schválila 29. března 2021.

Peněžní prostředky ve výši 5 miliard Kč budou uvolněny z položky „Vládní rozpočtová rezerva“, kapitoly Všeobecná pokladní správa, čímž dojde k navýšení obranného rozpočtu v letošním roce na 85,4 mld. Kč. Jedná se o návrat druhé poloviny z 10 mld. Kč, které byly původně kráceny při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

„Vláda splnila slovo, že do konce března vrátí do obranného rozpočtu veškeré prostředky, které byly na konci minulého roku přesunuty do rozpočtové rezervy. Boj s koronavirem ukazuje, jak moc je armáda důležitá. Ze všech stran na vojáky slyším chválu. Bylo by proto nefér šetřit právě na nich,“ řekl ministr Metnar.

Prostředky z přesunutých 5 miliard korun budou využity na platy a zákonem stanovené příplatky pro vojáky a na pokrytí běžných výdajů (opravy techniky, náhradní díly, pohonné hmoty, posílení rozpočtu vojenských nemocnic v souvislosti s COVID-19).

Navýšení rozpočtu umožní resortu obrany pokračovat v plnění úkolů vyplývajících z vládou dříve schválených koncepčních a dalších dokumentů a také mimořádných úkolů spojených s nasazením příslušníků AČR a se zapojením vojenských zdravotnických zařízení při řešení pandemie COVID-19.

Podle TZ Jakuba Fajnora, MO