Okresní soud ve městě Výmar v německém Durynsku 8. dubna 2021 rozhodl, že dvěma školám ve Výmaru je s okamžitou platností zakázáno dávat studentům pokyny, aby nosili jakékoliv druhy zákrytů úst a nosů, zejména masky, jako jsou FFP2. Soud rovněž zakazuje školám stanovovat minimální vzdálenosti, které mají studenti mezi sebou udržovat, a přikazovat žákům se účastnit rychlo-testů na SARS-CoV-2. Soud zároveň rozhodl o tom, že by měla být ve školách zachována prezenční výuka.

Rozsudek (pdf), který obsahuje 178 stran textu, je v německy mluvících zemích považován za senzaci.

Soudní proces se rozběhl kvůli žalobě rodičů dvou žáků a soud nakonec své rozhodnutí rozšířil na všechny žáky a personál těchto dvou škol, které zmiňované děti navštěvují.

Soudní rozhodnutí uvádí, že je více než nepřiměřené, aby 100 000 studentů základních škol muselo akceptovat všechny vedlejší účinky celotýdenního nošení masky, aby se zabránilo pouze jedné infekci týdně.

„Ředitelům a učitelům škol, stejně jako nadřízeným vedení škol se zakazuje nařídit nebo předepsat těmto a všem ostatním dětem a žákům vyučovaným na těchto školách nosit obličejové masky všeho druhu ve třídě a v prostorách školy, a to zejména ty, které zakrývají ústa a nos; tedy chirurgická maska a maska FFP2 nebo jiné,“ uvádí soudní rozhodnutí.

deti skola 2
Okresní soud v německém Durynsku rozhodl, že školy nesmějí žákům nařizovat nošení masek, rozestupy a povinné testování. (Andrea Piacquadio / Pexels)

Soud dále s okamžitou účinností nařídil zákaz vytyčování minimální vzdálenosti mezi žáky navzájem nebo k jiným osobám, zakázal nařizování účasti žáků na rychlotestech k určení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a do třetice nařídil, aby „pokračovala výuka těchto dvou a i všech ostatních dětí a žáků, kteří jsou na těchto školách vyučováni“.


Čtete také: Podrobný rozbor soudního rozhodnutí


Reakce durynského ministerstva školství

Dne 11. dubna 2021 vydalo durynské ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prohlášení týkající se rozhodnutí okresního soudu.

„Rozhodnutí ještě nebylo řádně oznámeno. Školy ani vláda státu toto usnesení neobdržely písemně. Zatím víme pouze o e-mailech na vedení škol,“ uvádí ministerstvo.

„Stejně jako každé soudní rozhodnutí může mít toto rozhodnutí právní účinek pouze pro ty, kdo jsou účastníky řízení. V daném případě jde o dva studenty. Toto rozhodnutí nemá žádný dopad na opatření na ochranu před infekcí, která byla nařízena pro durynské školy jako celek. Zůstávají legálně v platnosti. Totéž platí pro všechna další opatření na ochranu před infekcí v oblastech s vysokým počtem infikovaných,“ pokračuje vyjádření ministerstva.

Ministerstvo dále soudní výrok kritizuje a tvrdí, že rozhodnutí vyvolává „vážné procesní pochybnosti“.

„Příslušnost rodinného soudu v řízení k péči o dítě se omezuje na otázky péče o dítě; za přezkum opatření na ochranu před infekcemi nebo zákonných nařízení vlády státu jsou však odpovědné správní soudy. Adresátem soudních příkazů nebo zákazů mohou být pouze konkrétně jmenované fyzické nebo právnické osoby; „ředitelé a učitelé“ dvou škol, kterým je usnesení určeno, tento základní požadavek nesplňují“.

Podle ministerstva školství musí být rozhodnutí přezkoumáno vyšším soudem, „zda má rozhodnutí vůbec právní účinek a může přetrvávat“. Ministerstvo školství dále uvedlo, že bude usilovat o co nejrychlejší soudní přezkum rozhodnutí.

deti skola 3
Okresní soud v německém Durynsku rozhodl, že školy nesmějí žákům nařizovat nošení masek, rozestupy a povinné testování. (Arthur Krijgsman / Pexels)

„Ministerstvo školství jedná se školami o tom, jak zacházet se dvěma dětmi, kterých se rozhodnutí týká. Opatření na ochranu před infekcí pro všechny učitele a další studenty zůstávají beze změny v obou dvou školách ve Výmaru a v celém státě,“ uzavírá prohlášení Durynské ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.