Tento článek není součástí nějaké antirespirátorové kampaně. Z hlediska svobody slova a svobodné diskuse, je třeba aby mohly zaznívat názory obou stran, nejenom těch, kteří svorně podporují určité řešení, ale i těch, kteří v něm spatřují nedostatky, abychom mohli dospět ke správným výsledkům.


Někteří lékaři poukazují na to, že pro opodstatnění nošení masek neexistuje dostatek tvrdých dat, která by prokázala jejich účinky pro zastavení či významné brždění epidemie wuchanského koronaviru. Dánská studie ukázala, že existují pouze malé, zda-li vůbec nějaké výhody spočívající v nošení masek.

Profesor medicíny Jay Bhattacharya, MD, PhD ze Stanford univerzity uvedl během diskuse u kulatého stolu o veřejném zdraví, kterou pořádal guvernér státu Florida Ron Desantis 18. března 2021: „Pokud jste masky považovali za všelék, viděli byste obrovský vliv na počet případů v celé zemi, vlastně všude na světě i v Evropě. A to jsme neviděli…“

„Pokud jste masky považovali za všelék, viděli byste obrovský vliv na počet případů v celé zemi, vlastně všude na světě i v Evropě. A to jsme neviděli,“ – Jay Bhattacharya, profesor medicíny.

„V určitém směru byly škodlivé, protože někteří lidé věřili, že je jakožto ohrožené osoby masky ochrání, a to vedlo k tomu, že tito lidé riskovali více, než by měli, jelikož se cítili ochráněni něčím, co je ve skutečnosti neochrání, Dodal Jay Bhattacharya. „Masky nejenže byly neúčinné, ale také škodlivé. Nařízení rozdělila společnost způsobem, který by měl člověka zamrzet. Oblast veřejného zdraví má vytvořit určitou jednotu, nikoliv rozdělení a moralizaci chování.“

Diskuse u kulatého stolu o veřejném zdraví, kterou pořádal guvernér státu Florida Ron Desantis, 18. března 2021. Diksusi přenášel The Floridy channel.

Profesorka teoretické epidemiologie z Oxfordské univerzity, paní Sunetra Gupta, PhD při diskusi u kulatého stolu uvedla: „Nošení masek mělo negativní dopad v mnoha ohledech, ve smyslu vystavování ohrožených osob riziku.“

„Příkladem je to, že v supermarketech měli vyhrazenou dobu pro ohrožené lidi, během které mohli přijít nakupovat. A to se zrušilo, jakmile nastalo povinné nošení masek,“ dodává profesorka. „A pokud jde o nošení masek dětmi, tak je zcela zřejmé, že je to velice škodlivé pro jejich psychiku.“

„Co se týče nošení masek ve škole, neexistuje žádný vědecký důvod nebo logika pro to, aby děti nosily masky ve škole,“ – Scott Atlas, bývalý poradce Bíleho domu.

Bývalý poradce Bíleho domu v oblasti epidemie wuchanského koronaviru, lékař Scott Atlas během diskuse uvedl: „Empirické poznatky z míst, kde bylo zavedeno povinné nošení masek, nehledě na to, zda šlo o Miami, okres Los Angeles či mnoho států v Evropě, neposkytly žádné důkazy o tom, že by povinné nošení masek bylo účinné v zastavení nárůstu případů.“ 

„Navíc existuje studie z Dánska, která ukázala, že existují pouze malé, zda-li vůbec nějaké výhody spočívající v nošení masek,“ dodává Scott Atlas. „Neexistuje žádný důkaz toho, že by povinné nošení masek fungovalo. Faktem je, že lidé v USA nosili masky velice často, po několik měsíců a počet případů explozivně vzrostl a to nehledě na to, zda-li jste byli v místech jako je Hawaii, Minesota…“

„Co se týče nošení masek ve škole, neexistuje žádný vědecký důvod nebo logika pro to, aby děti nosily masky ve škole,“ dodal Scott Atlas.

Během diskuse padla také celá řada dalších informací. Záznam celé diskuse můžete sledovat zde.

Nošení masek a imunita

V otevřeném dopise z 6. března 2021, který belgický virolog a vývojář vakcín MVDr. Geert Vaden Bossche, Ph.D. adresoval Světové zdravotnické organizaci (WHO), uvedl, že pro člověka je nesmírně důležitý vrozený imunitní systém. Podle Bossche mají děti a zdraví lidé velmi dobrou imunitu vůči koronavirům a původní kmen wuchanského viru u těchto lidí nevyvolával žádné nebo jen mírné příznaky.

„Vrozený imunitní systém ale nemá paměť a je třeba ho trénovat. A cvičením pro imunitní systém je vystavovat se všem druhům různých vlivů prostředí. Uzavření škol a univerzit bylo tedy úplně špatně,“ dodává Bossche, čímž naráží na nošení roušek, které právě filtruje částice z okolního prostředí a tím omezuje kontakt těla s okolním prostředím. Více zde…

Docentka Irena Koutná, která již více než rok vede brněnský tým vědců v laboratořích Centra buněčného a tkáňového inženýrství Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, uvádí, že při boji s viry je rozhodující imunitní systém člověka.

Kromě dalších věcí je pro posílení imunity důležitý pohyb na čerstvém vzduchu.

„Když dýcháte čerstvý vzduch a hýbete se, tak ventilujete, zvyšujete si prokrvení. Když je lepší tenze kyslíku v plicích, plíce mají důvod lépe fungovat, prodýcháváte se až do koncových částí plic. Lepší je i cirkulace krve, a tím pádem se krev dostává i do všech sliznic a orgánů. A to je důležité,“ uvádí docentka Irena Koutná.

„Když nemáte prokrvené sliznice, nemůže tam fungovat imunitní systém, protože ty správné buňky tam prostě z kostní dřeně, kde se tvoří, nedoputují, nebo spíš jich doputuje málo a jsou hůře vyživované,“ dodává vědkyně, což uvádí povinné nošení roušek do dalšího kontextu, neboť právě nošení roušek zhoršuje dýchání a přísun kyslíku a nutí také člověka ke vdechování látek, které tělo vydechuje a kterých se zbavuje. Více zde…

Mimo lékařské kruhy se také objevuje řada kritiků nošení roušek. Například chemik inženýr Vít Syrový říká, že lidé špatně dýchají, protože stále nosí roušky a vdechují vlastní oxid uhličitý.

Respisrátory skutečně fungují

Respirátory přenosu infekcí (i virových) zcela jistě zabraňují. Problém je v praxi, kdy je lidé mají nosit po dlouhá časová období a v různých teplotách.

Filtr samotný může zabránit průniku virů a má filtrační schopnosti, ale během nošení roušky nebo masky v praxi a běžném životě nastane celá řada situací, při kterých není možné roušku (masku) nosit stále nebo 100% dýchat pouze přes její filtr.

Člověk roušku někdy musí odložit, protože se přes ní nedýchá dostatečně dobře nebo se zapaří a podobně. Někdy se člověk musí podrbat, protože ho něco lechtá na tváři, nebo si masku trochu odchlípne, aby se mu lépe dýchalo. Zkráceně ne všechen vzduch vdechovaný člověkem prochází přes filtr.

Kombinace různých opatření

Zároveň je třeba dodat, že opatření proti šíření epidemie kombinují různé prostředky a nespoléhají se pouze na nošení roušek. Osobní hygiena nebo dezinfekce rukou, nošení roušek (masek), vakcíny, dobrá životospráva, posilování přirozené imunity nebo snižování obsahu tuku v těle (hubnutí) a podobně. To vše dohromady nebo jednotlivě má určitý účinek, který je třeba vzít v potaz. Roušky také mají zabraňovat v šíření kapénků, které vylétávají z úst a někdy mohou přenášet virus.


POZNÁMKA: Obsah článku je souhrnem průzkumů a názorů různých odborníků a specialistů. Epoch Times není specialistou na obory, o kterých článek píše. Cílem je představovat různé názory různých lidí, které samozřejmě ne vždy musejí být přijaté dobře a všemi – Epoch Times ČR.