POZNÁMKA: Tento článek není součástí nějaké antivakcinační kampaně. Pouze uvádí skutečnosti, pokládá otázky, podněcuje veřejnou diskusi a dává možnost reagovat všem zainteresovaným stranám.


Již déle než jeden měsíc běží v pražské hromadné dopravě reklamní kampaň, která občanům doslovně sděluje: „Očkování většiny populace proti COVID-19 je způsob, jak začít žít jako dřív.“

Nedávno jsme publikovali článek, ve kterém uvádíme odpovědi Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropské lékové agentury (EMA), které uvádějí, že není jasné, zda může vakcína snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou a jak dlouho imunita potvrvá. Více zde…

I přes tyto vědecké nejasnosti prohlášení na stránkách Evropské komise uvádí, že „do léta 2021 by mělo být v členských státech naočkováno 70 % dospělé populace“. Není však jasné, jak bude možné takové proočkovanosti dosáhnout v případě, že veřejnost nebude k takovému řešení svolná.

Odpověďí je možná právě reklamní kampaň v pražské integrované dopravě nebo v níže uvedené přednášce belgického chřipkového komisaře.

„70 % populace chráněno buď očkováním, nebo proděláním nemoci“.

Jedná se o video na oficiálních stránkách společnosti European scietific working group on influenza (ESWI), kde komisař Marc van Ranst, který měl v minulosti na starosti chřipkové epidemie v Belgii, přednáší o tom, jak prodávat vakcíny a jak jednat s médii, aby mu pomohly s marketingovou kampaní.

Je tedy možné, že v rámci plánu Evropské komise uvidíme stále více podobných pokusů přesvědčit občany, aby se nechali očkovat.

Je třeba také uvést, že v jiném textu komise uvádí, že pro zastavení epidemie postačí, když bude „70 % populace chráněno buď očkováním, nebo proděláním nemoci“.


TIP: Kdo připravoval plakáty pro očkovací kampaň (mam.cz)

Fotografie reklam v pražské hromadné dopravě

Evropská komise dále uvádí, že „u některých známých přenosných nemocí se má za to, že zvládnutí pandemie a v konečném důsledku vymýcení onemocnění umožňuje kolektivní imunita, která je dána tím, že je přibližně 70 % populace chráněno buď očkováním, nebo proděláním nemoci.“

V závislosti na tempu očkování a přirozených infekcí může být pandemie v Evropě podle komise zvládnuta do konce roku 2021.

Můžeme onemocnění šířit i po očkování? „To zatím nevíme,“ říká Evropská komise. „K posouzení účinku vakcíny při prevenci asymptomatické infekce bude zapotřebí dalších hodnocení, včetně údajů z klinických hodnocení a z použití vakcíny po její registraci.“

„Proto i očkované osoby budou zatím muset nosit roušky či respirátory, vyhýbat se shlukům lidí v uzavřených prostorách, dodržovat omezení fyzického kontaktu,“ – Evropská komise

„Proto i očkované osoby budou zatím muset nosit roušky či respirátory, vyhýbat se shlukům lidí v uzavřených prostorách, dodržovat omezení fyzického kontaktu atd.,“ dodává komise a dále uvádí, že „k revizi těchto pokynů mohou vést i jiné faktory, včetně toho, kolik lidí je očkováno a jak se virus šíří v komunitách“.

Evropská komise publikuje videa a názory vybraných lékařů na svém portálu zde. Stejně tak české stránky Evropské komise uvádějí názory dvou vybraných odborníků zde.