POZNÁMKA: Tento článek byl napsán, aby upozornil na to, že podle vědců není 100% jasné, jaké účinky vakcína bude mít, že nestačí pouze spoléhat na to, že za nás “vakcína” vše vyřeší, a že je prospěšné prozkoumat vlastní životní styl, hledat chyby na své straně a podporovat přirozenou imunitu těla.


Názor

Položili jsme několik otázek Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Zajména nás zajímalo přesné a jednoznačné vysvětlení účinků vakcíny Comirnaty od společností Pfizer-BioNTech.

Z odpovědí SÚKLu vyplývá, že vědcům, kteří vakcínu vyvíjeli a schvalovali, není jasné, zda může vakcína snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou.

Jak SÚKL uvádí, není známo zda vakcína zabrání šíření viru, ani jak dlouho bude účinkovat.

„Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru,“ uvádí SÚKL na svých stránkách.

Není ani známo, jak dlouho potrvá ochrana navozená vakcínou. „V současné době není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná vakcínou Comirnaty potrvá. Očkovaní účastníci klinického hodnocení budou nadále sledováni po dobu 2 let, aby se shromáždilo více informací o délce ochrany,“ uvádí SÚKL.

Za těchto okolností není jasné, z čeho vycházejí politici nebo lékaři, kteří se skálopevnou jistotou prohlašují, že plošné očkování je řešením, jak zastavit epidemii. Ve skutečnosti se jedná o otevřený experiment, o kterém není jasné jakým výsledkem skončí.

Sám SÚKL, jako národní autorita, která kontroluje a uvádí léky na český trh, tvrdí, že není známo, zda vakcína zabrání šíření viru, ani jak dlouho bude účinkovat.

Je na místě se ptát, proč například propagační plakáty v pražské hromadné dopravě na občany „volají“, že „očkování je cestou zpět k normálnímu životu“. Zda k tomuto dojde není jasné a není tedy možné něco takového s jistotou tvrdit.

Jak z popisu účinků vakcíny můžeme vyčíst, má samozřejmě účinky, které zamezují viru vstoupit do buňky a množit se. To je také důvod, proč se široce propaguje. Ale měli bychom také vědět, že to není 100% řešení, bez mezer a možných rizik, a že skutečnou oporou při boji s viry je přirozená imunita těla, kterou si můžeme každý správnou životoprávou dlouhodobě budovat.

Nejdůležitější otázka nezodpovězena

A nyní nejdůležitější otázka pro všechny, kteří hledají ve vakcíně „spásu“ a řešení současné situace.

Když budu očkován, zbaví se moje tělo virů? Budu potom moci odložit roušku? Přestanu být nositelem viru? Stanu se imunním, a tedy bezpečným pro své okolí? Znamená očkování návrat k normálnímu životu?

Když budu očkován, zbaví se moje tělo virů, odložím roušku, budu imunní a bezpečný pro své okolí? SÚKL a EMA uvádějí, že to nevědí.

Odpověď: SÚKL uvádí, že to neví. I samotná Evropská léková agentura (EMA) uvádí na svých stránkách stejné informace.

SÚKL vakcínu vůbec nezkoumal, zodpovědná je EMA

Dalším faktem, který z odpovědí SÚKLu vyplývá, je, že vakcínu ve skutečnosti vůbec nezkoumal. To také vysvětluje, proč na naše otázky poskytl pouze tabulkové odpovědi.

Skutečně zodpovědná za uvedení vakcíny na trh je Evropská léková agentura (EMA). Ta pravděpodobně také poslala SÚKLu sérii otázek a odpovědí a SÚKL je pouze přetiskl na svých stránkách.

SÚKL v odpovědi z 5. ledna 2021 (pdf) prohlásil, že ke schválení vakcíny proti COVID-19 je kompetentní Evropská komise ve spolupráci s Evropskou lékovou agenturou (EMA). Což znamená, že český státní ústav vakcínu neschvaloval, ale pouze uvedl na český trh poté, co ji schválili EMA a Evropská komise.

Evropská komise na naši žádost z 19. března 2021 o vysvětlení účinků vakcíny odpověděla tím, že nás odkázala na EMA.

Všechny odpovědi by tedy měla logicky poskytnout EMA. Na jejích stránkách však nalezneme pouze stejné tabulkové otázky a odpovědi, které již předložil SÚKL.

EMA na náš dotaz z 19. března 2021 ohledně účinků vakcíny Comirnaty od společností Pfizer-BioNTech dosud nereagovala.

Požádali jsme také SÚKL, aby na tento článek neprodleně reagoval v případě, že se v něm (podle něho) vyskytují jakékoliv nepřesnosti.

Záznamy o vývoji vakcíny

Bližší informace k procesu vývoje a výroby vakcíny Comirnaty nabízí EMA v hodnotící zprávě zde. Zpráva nabízí konkrétní data z klinické studie a také informace týkající se výroby a kontroly kvality vakcíny. Ale popravdě to jsou dokumenty srozumitelné spíše pro experty než laickou veřejnost.

Informace o klinických studiích vakcíny Comirnaty lze dohledat pod kódem léčivého přípravku BNT162 v databázi klinických hodnocení USA zde nebo v registru klinických hodnocení EU zde.

Nejúčinnější ochranou proti virům je přirozená imunita

Jak je z výzkumů patrné, lidské tělo je schopné samo vyprodukovat protilátky. Tradiční vakcíny pouze vpravují do těla mrtvé nebo oslabené viry a tělo si na ně samo vyrábí protilátky.

Je také zřejmé, že silné a zdavé tělo má silnou imunitu a dokáže se proti virům bránit.

Proto je pro každého, kdo hledá nejlepší ochranu proti virům, klíčovou otázkou: Jak co nejvíce zlepšit a zvýšit imunitu svého těla?

Samozřejmě netvrdíme, že COVID-19 z těla odstraníte procházkou v přírodě nebo bilinkobou koupelí. Pouze vycházíme ze známých faktů, že pro člověka s dobrou a silnou imunitou není problém se s virem vypořádat a průběh onemocnění může být krátký a není životu nebezpečný. Což potvrzují jak zkušenosti z praxe, tak lékaři a experti.

Existuje celá řada přístupů, jak tělesnou imunitu zlepšovat. Nejlepší je dlouhodobý umírněný a zdravý životní styl. A nejsou to žádná zázračná nebo nedosažitelná řešení.

Ke zdravému způsobu života nabádají rady jako: Přestaňte kouřit, pít alkohol, choďte na procházky do přírody, vyřešte si své mezilidské vztahy a veďte v nich komunikaci bez konfliktů. Uklidněte svým příjemným chování své okolí a své blízké a vytvořte si prostředí bez vyhrocených sporů o maličkosti.

To všechno bude dobře působit na vaše tělo a psychický stav, potažmo na stav vaší imunity.

Střídmě a zdravě jezte, nepřejídejte se, poslechněte si dobrou hudbu a udělejte si radost drobnostmi. Nebo udělejte radost někomu jinému.

Jste zavření doma? Udělejte si úklid ve svém šatníku, odložených krabicích a skříních. Nic nevlije tolik krve do žil, jako pořádný úklid. Vyhoďte nebo darujte to, co už nepotřebujete, pročistěte svůj byt a dejte do něj věci, které vám každý den zpestří smysl pro krásu a vznešené chování – jak tomu bylo dříve zvykem. Kultura a architektura měly pozvedat mysl i duši.

Zajděte si do lesa natrhat nějaké bylinky, vařte si bylinkové čaje a jezte pestrou stravu, čerstvé ovoce a zeleninu, kyselé zelí a okurky v zimě, jarní saláty a nové brambory. Vzdělávejte se a naučte se zdravě žít.

Problémy se neobjevují náhodně, protože existují základní principy příčiny a následku. Nemůžeme stále spoléhat, že nás z problémů vytáhne nějaká zázračná vakcína, prášek, vláda nebo někdo jiný. Je třeba převzít zodpovědnot za svoje činy, žít zodpovědně a vážit své kroky, protože povedou k nějakým následkům.

Článek byl po reakcích některých čtenářů upraven 25. března 2021. Nebyly změněny žádné faktické údajě, pouze došlo k upřesnění záměru a vysvětlení, proč byl článek publikován.


POZNÁMKA AUTORA ČLÁNKU: Článek nemá za účel podkopávat důvěryhodnot SÚKLu nebo vlády a podobně, ani není součástí nějaké antivakcinační kampaně. Pouze upozorňuje na to, že nám někteří lidé předkládají jako 100% účinné řešení (nebo vytvářejí takový dojem) něco, co ani vývojáři vakcíny jako 100% nevědí. A že nestačí se na to spoléhat a pasivně čekat až nám vakcínu píchnou do ruky a tím se všechno vyřeší.

Zastávám také názor, že existují principy příčiny a následku. To že se věci dějí není bez příčiny a měli bychom se především zamyslet nad tím, jak a proč jsme se do současné situace dostali.

Když se vyskytne nějaká krize je to podle mého názoru signál k zamyšlení, které by mělo vybudit upřímné pokusy o retrospektivu toho, zda něco my sami neděláme špatně, přiznat si chyby a pokusit se je napravit.

Milan Kajínek


Reakce stránky Manipulátoři.cz

V článku na stránkách Manipulatori.cz se Jan Cemper prohlašuje, že EpochTimes ve výše uvedeném článku „úmyslně mlčí o výsledcích nadějných studií nebo neuvádí čísla z míst, kde se masivně očkuje“. Ohrazujeme se vůči tvrzení Cempera. Níže přetiskujeme výzkum publikovaný panem Cemperem.

Zároveň upozorňujeme na to, že pan Cemper v článku nevěnuje prostor kritickým hlasům, které upozorňují na negativní účinky vakcín, případům opětovného onemocnění po vakcinaci, nebezpečí vzniku mutací viru nebo obavám z dlohodobých negativních účinků plošné vakcinace na úkor sledování krátkodobých cílů. Soustředí se pouze na shromáždění hlasů potvrzujících předpoklad, že vakcinace „může zastavit epidemii“.

Cemper zde uvádí: „Podle laboratorních testů z Izraele vakcína od firem Pfizer a BioNTech brání i tomu, aby očkovaní lidé dál šířili nákazu jako přenašeči.

Izraelský novinář Nadav Ejal zveřejnil na Twitteru závěry velké studie, která se pokouší mapovat účinek masového očkování vakcínou společnosti Pfizer proti viru SARS-CoV-2 v reálných podmínkách. Vznikala na základě údajů o výskytu infekcí a nemoci u stovek tisíc Izraelců, kteří byli očkovaní v prosinci v rámci zahájené očkovací kampaně. Výsledky potvrzují, že vakcína velmi dobře chrání před mírnou i vážnou podobou nemoci (hlavní body níže). Vakcína také snižuje množství infekcí virem, včetně těch asymptomatických, o cca 89 procent. Podobný údaj se v rámci klinických zkoušek vakcíny Pfizer nesledoval.

„Izraelští vědci přišli s další pozitivní zprávou, že u lidí, co se i po vakcinaci Pfizerem nakazili, zjistili v porovnání s neočkovanými nižší virovou nálož. To by podle dosavadních znalostí o vlivu virové nálože, tedy množství viru v těle nakaženého, mělo znamenat i nižší infekčnost očkovaných, a přesto nakažených jedinců. A to je velká věc. Znamená to totiž naději, že vakcíny šíření zpomalují hned na dvou frontách. Zaprvé snižují riziko, že se člověk vůbec nakazí, o čemž vypovídá většina výše i níže zmíněných výzkumů. A za druhé i z toho omezeného počtu lidí, co se i přes očkování nakazí, dělají méně nebezpečné šiřitele,“ píší SeznamZprávy.

Medicínský časopis The Lancet už před měsícem publikoval nerecenzovanou studii Oxfordské univerzity, podle níž jedna dávka vakcíny od firmy AstraZeneca snižuje riziko přenosu po dobu nejméně tří měsíců o 67 %. Tamní ministr zdravotnictví Matt Hancock výsledky popsal jako „naprosto vynikající a dokládající, že vakcíny jsou skutečnou cestou k ukončení pandemie.

Stejně tak čeká na recenzi další nadějný výzkum z Addenbrooke’s Hospital napojené na Univerzitu Cambridge. Každotýdenní testování 9000 zdravotníků podle vědců mimo jiné odhalilo „signifikantně menší“ množství asymptomatických infekcí mezi očkovanými jedinou dávkou Pfizeru. Po 12 dnech a více bylo podle studie riziko infekce mezi částečně očkovanými zdravotníky zhruba čtyřikrát nižší, než u neočkovaných. Podle NewScientist se proto mluví o 75% účinnosti.

Je také známo, že vakcíny chrání tělo lépe než imunita po prodělání covidu. A je také známo, že schválené vakcíny téměř 100 % chrání před těžkým průběhem a to i v případě známých mutací. Očkování proti COVID-19 má velkou šanci zastavit pandemii. Samotný virus tu pravděpodobně s námi zůstane dál. Ale ne v takové míře, aby ochromil světovou ekonomiku, pohyb lidí a podobně.“