Je neuvěřitelné, jaké množství negativních zpráv chrlí o covidu média takřka 24 hodin denně. Na psychiku starých lidí, pro které je televize v podstatě jediný kontakt se světem, to má devastující účinky na jejich psychiku a už tak oslabený imunitní systém paralyzuje.

Negace, beznaděj, předpovědi dalších tisíců mrtvých, Hiobovy zprávy, tak starým lidem pomáhají doslova „do hrobu“ –  i když jsou zdraví. 

Žádna naděje, víra ve vítězství, předemporaženectví. Dědictví dějin, proto pořád prohráváme, hádáme se, neschopni jednoty ve společném cíli. Je na čase to změnit – změnou sebe samého.

Kdyby si dal někdo práci a vypracoval statistiku negativních a pozitivních zpráv ve věci koronaviru, obávám se, že ty pozitivní by dosahovaly řádu pár procent, či promile. Je to znakem, že nemocná je především společnost, která se takto nepřirozeně chová. Ať už se jedná o cílený záměr, či nikoliv, je to výsledek všeobecného zhloupnutí společnosti z bezbřehého konzumu a touhy po maximalizaci zisku. 

Covid nám tak dává šanci abychom se navrátili k přirozenému způsobu života, kdy posilování přirozené komunikace a imunitnímu systému je tím nejlepším „lékařem“ proti koronaviru a následkům nezřízeného životního stylu na úkor přírodních zákonů a v rozporu se zdravým rozumem.

Vypněte televizi a zapněte své životy! (Askar Abayev /  Pexels)
Vypněte televizi a zapněte své životy! (Askar Abayev / Pexels)

Příroda má své zákony, jejich nerespektování trestá

Společnost se zcela odspolečenštila, díváme se na různé krabičky jak žijí jiní, necháme si brát čas na vlastní život, místo abychom sami žili  plně své životy. Konzumujeme životy druhých, čas na život  se sousedy nemáme. Jsme tak přeprogramování na nepřirozený způsob života, který nás trvale šťastnými učinit nemůže. Čím více se díváme na TV, tím více si uvědomíme tuto přirozenou potřebu, ti co ještě nepodlehli.

Ztratili jsme schopnost žít společně s blízkými a se spoluobčany. Proto nejsme aktivní společností, ale pouze společností složenou z nepropojených životů jednotlivců, kteří myslí ve velké většině pouze na sebe a vlastní „přežití v užívání“. Proto jsme tak snadno manipulovatelní a ovladatelní jako celek. I proto se tolik daří korupci a zločinu.

Už to není o všeobecném zhloupnutí společnosti z bezbřehého, nesmyslného konzumu „zboží a životů“ druhých, ale o možném záměru, resp. onemocnění mocných z neschopnosti zastavit, nebo omezit zisk za každou cenu. Nikdo už nic ve skutečnosti v podstatě nekontroluje, jen je manipulováno s našimi životy proti naší vůli a lidské přirozenosti. Vše řídí „zákony a kamery“, kde zůstal člověk? Všechno je jen „jako“. Pokud nebudeme schopni včas potřebné změny, čekat na Godota, tedy „všichni na všechny“, příroda převezme postupně skutečnou vládu nad „homo sapiens“. Přestal ji respektovat, opět ztrácí moudrost a opatrnost, tak jako častokrát v minulosti. Jsme opravdu tak nepoučitelní?

Jediné pozitivum na covidu je, že nám dává šanci změnit nenormální způsob života na normální a pokusit se ještě včas zabránit nejhoršímu. Ohrožujeme konce životů – i životy těch, co je mají ještě před sebou, tedy život celé společnosti! Ta nemůže dlouhodobě přežít s „amputovanou“ formou života, který ze zdravých lidí vytváří stále více lidi nemocné – psychicky a následně i fyzicky. Chceme opravdu dobrovolně spáchat tuto národní a ekonomickou sebevraždu? Nikdo nám nepomůže, pokud každý nezačneme sám u sebe – dokud je čas, krátí se.   

VYPNĚTE TELEVIZI A ZAPNĚTE SVÉ ŽIVOTY!

Článek byl převzat ze stránek nezávislého publicisty Jana Šinágla.

Vypněte televizi a zapněte své životy! (Andrea Piacquadio / Pexels)
Vypněte televizi a zapněte své životy! (Andrea Piacquadio / Pexels)