Život je podle Rona Archera z 10 procent o tom, co se vám stane, a z 90 procent o tom, jak se na to rozhodnete reagovat.

Ron Archer, pastor a inspirativní řečník, říká: „Jsem přesvědčen, že když se stane něco, co nazýváme významné emocionální události nebo BOUŘE [trauma zdrcující rozumné myšlení], může to mít dva účinky. Může nás to zlepšit nebo zlomit. Staneme se vítězi nebo zbičovanými, doufajícími nebo bojovníky, horolezci nebo to vzdáme, obětmi nebo vítězi.“

„Máme moc si vybrat, být lidmi víry nebo lidmi strachu,” míní Archer. „A dokonce i strach má své místo. Může lidi přimět pokleknout, modlit se, činit pokání (člověk dává najevo, že pochybil a snaží se věci napravit). Nebo nám může pomoci k seberealizaci a dosažení jasného myšlení – pochopení, že některé věci jsou mimo naši kontrolu a v rukou vyšší moci.”

V dobách sváru nebo bouří může člověk buď mít víru, nebo strach. A dokonce i strach se může někdy proměnit ve víru. Archer cituje také příběh z Bible, kde se hovoří o příběhu budoucího krále Davida, který se vydal vstříc obru Goliášovi, i když se ostatní – včetně krále Saula – báli.

Archer při té příležitosti zavzpomínal na zážitek, který ho přiměl k hlubšímu pochopení Davidova příběhu. Během cesty do Izraele se jednou setkal s několika pastevci, kteří nesli hole pokryté zajímavými znaky a čísly. Když jim hole pochválil a poznamenal, že jsou krásně zdobené, pastevci mu vysvětlili, co znaky na holích znamenají.

„Řekli: Ne, to není zdobení. Je to tak, že pokaždé, když jsme čelili krizi, střetli jsme se s horským lvem nebo s nějakým protivenstvím a Bůh nás skrz to přenesl, označili jsme tu událost na naší holi.“

„Pamatujeme si tento den, označíme jej na naší pastýřské holi a pamatujeme si, že stejný Bůh, který nás zachránil ze spárů medvěda nebo ze spárů lva, je stejným Bohem, který nám pomůže překonat tento virus nebo nám pomůže projít dalšími těžkostmi.“

David v biblickém příběhu říká: „Tvoje stádo a tvá hůl mě utěšují.” Archer říká, že do té doby jeho slovům nerozuměl: „Nikdy jsem tomu nerozuměl, dokud jsem se nesetkal s těmito pastýři v Izraeli.”

Z originálního článku deníku The Epoch Times New York přeložila M.S.