Sledování kontaktů, digitální identity, biometrické rozpoznávání tváře a digitální imunitní průkazy jsou vhodné pro umožnění totalitní kontroly nad celou populací. Bývalý parlamentní poradce Spolkového sněmu varoval v prosinci 2020: „Bohužel federální vláda má také podobné plány.“

„Podrobné a někdy nesplnitelné požadavky v koronavirové době (kontaktní deníky, seznamy hostů, sledování kontaktů ze strany úřadů atd.) by mohly přimět mnoho lidí, aby přijali systémy digitálního sledování jako pohodlného řešení pro každodenní život,“ varuje bývalý parlamentní poradce Spolkového sněmu, Sebastian Friebel. Různé společnosti na těchto otázkách masivně pracují.

„Ale měli bychom ve skutečnosti umožnit společnostem s takovým záměrem zřídit globální architekturu dohledu ‚kvůli koronaviru‘, a umožnit jim tak přístup do všech oblastí našeho života? A proč si média nekladou tyto otázky, ale propagují všechny tyto projekty zcela nekriticky?“ ptá se Friebel.

„Pokud nám digitální společnosti, média a vláda představí tuto čínskou cestu jako klíč k návratu k (novému) normálu, měl by mít už každý jasno v tom, o co se ve skutečnosti jedná,“ míní Friebel.

Friebel zveřejnil své varování ve 24-stránkovém dokumentu nazvaném „Jak to bude pokračovat?“ (Wie soll es weitergehen?). A zaměřil se na čtyři aktuální problémové oblasti: globalizační restart, digitální společnosti a vlády, změny ve finančním sektoru a zavádějící mediální pokrytí. V těchto oblastech se ukrývají mnohá tajemství.

Technokratická tyranie“ – bohužel i federální vláda má podobné plány

Celá řada těchto sledovacích technologií se již v Číně používá, píše Friebel v kapitole o digitálních korporacích a vládách. Pro lidi je to každodenní život, kdy „i ta nejjednodušší práva občanů jsou omezována systémy podporovanými umělou inteligencí“. Kombinací corona-aplikace a typu digitálního imunitního průkazu automaticky připravuje čínské občany o možnost volného pohybu, pokud „jejich ‚zdravotní stav‘ stanovený systémem nesplňuje požadavky“.

V Číně se kamery používají také k rozpoznávání tváří, zachycují a identifikují každého člověka v reálném čase – většinou pomocí technologie společnosti Huawei. Každý může být identifikován během několika sekund – i pokud má zakrytá ústa a nos.

„V Číně digitální technologie rozhoduje o tom, kdo ještě může opustit svůj domov. Takovou společnost lze popsat pouze jako technokratickou tyranii.“

Podle Friebela „o podobné plány bohužel usiluje také federální vláda“. „I ona už chtěla lidem v naší zemi omezit základní práva, jako je svoboda cestování a shromažďování, takzvanou ‚dokumentací o očkování nebo imunitě‘, přiznat jim jejich práva, pouze pokud mohou prokázat imunitu, například očkováním.“

Vývoj je nesmírně podceňován

Jaké informace jsou v současné době německé populaci zamlčovány, publikoval Friebel v září 2020 společně s textem „Jak by to mělo pokračovat?“. Zpočátku je publikoval anonymně. Tento způsob údajně zvolil, aby otevřel diskusi o tomto obsahu a vyhnul se diskusi o jeho osobě samotné. Informace, které zveřejňoval, jsou založeny na volně dostupných zdrojích a znalostech Bundestagu a vypovídají o tom, jakými mechanismy korporace prosazují své zájmy v parlamentu.

Sebastian Friebel německé redakci deníku Epoch Times napsal: „Podle mého názoru zaměstnanci a členové Bundestagu tyto věci ohromně podceňují, a proto jsem si musel zvolit cestu vlastní publikace. Doufám však, že se nakonec moje obavy nebudou ukazovat jako správné.“

Jeho zveřejnění bylo aktem zoufalství „s cílem včas varovat své spoluobčany před vážným vývojem, který bezprostředně hrozí“. Bývalý úředník parlamentní skupiny, který byl především poradcem v oblasti obnovitelných energií a energetických technologií, nepředstírá, že plně rozumí všem procesům, když řekl The Epoch Times: „Jedna věc je nade vší pochybnost jasná: schopnost společností jednat je podceňována, schopnost států nadhodnocena.“

Během své práce v Bundestagu pozoroval, že parlament se stěží staví proti korporacím, které chtějí ovlivnit budoucí vývoj. To by již ukázalo značné závislosti a vzájemné závislosti států na společnostech a se společnostmi, jako je Google, BlackRock a velké banky, které rády investují do státních dluhopisů. Jinými slovy ti, kteří zajišťují veřejné financování v době krize.

Parlament nás nemohl ochránit před přístupem korporací a velkých bank, řekl Friebel.

„Důvod je prostý: členové Spolkového sněmu ze všech parlamentních skupin zjevně nejsou dostatečně znepokojeni pozadím důležitých událostí, jako je současný ‚velký reset‘ Světového ekonomického fóra,“ míní Friebel.

Mezitím se předsedkyně Evropské komise von der Leyenová veřejně vyslovila pro „velký reset“ Světového ekonomického fóra. Nemělo by se však zapomínat, že „velký reset“ je kampaň soukromého sektoru.

Odvádění pozornosti od „závažných politických a ekonomických změn“

Zdůrazňuje, že nebagatelizuje zdravotní rizika spojená s virem: „Koronavirus může být vážným rizikem zejména pro starší lidi a nemocné, tato skutečnost je nesporná. Krize nás však nesmí zaslepit před dalším závažným vývojem, který se nás všech bezprostředně dotýká a o kterém současně téměř nic nevíme.“

Politika a přední média se však v současné době snaží odvrátit pozornost od „závažných politických a ekonomických změn, které jsou prováděny v návaznosti na pandemii a pro které koronavirus přichází jako na zavolanou“.

CommonPass“ nebo „ID2020“ jako základní požadavek pro návrat k normálu

Bývalý (nestranický) poradce parlamentních skupin ve svém dokumentu popisuje některé digitální systémy, které Německo ohrožují.

Díky „CommonPass“, který již některé letecké společnosti požadují, se má sledovat a kontrolovat mezinárodní cestování po celém světě. Aby se mohli lidé vůbec vydat někam na cestu, musí si vytvořit jakýsi druh „digitální identity“ a uložit svůj stav očkování nebo výsledky koronavirových testů do databáze. Projekt je podporován Rockefellerovou nadací, Googlem, hlavní bankou JP Morgan, finanční skupinou BlackRock a zástupci OSN. Požadavky jsou takové, že by se všechny vlády měly uvolit k používání tohoto systému.

Německá rada pro etiku zavedení těchto systémů zatím nedoporučuje. Několik německých společností však již digitální systémy monitorování zdraví nabízí. „Lze tedy předpokládat, že digitální průkaz imunity nebo například ‚CommonPass‘ nám média a vláda v nadcházejících měsících předloží jako základní požadavek pro návrat k normálu.“

Friebel se obává, že „pokud by tyto technologie byly zavedeny v Německu, byl by to první krok směrem k čínskému systému sociálního kreditu a nechci si zvykat na myšlenku, že by tato technologie mohla brzy určovat naši svobodu pohybu“.

„Obávám se však, že někteří lidé by se vzdali své individuální svobody pro klamný pocit bezpečí. Jsou ale taková masivní dozorovací opatření stále přiměřená vzhledem k situaci s koronaviem?“ ptá se Friebel.

Dalším projektem je „ID2020“, který propaguje Rockefellerova nadace a Microsoft za účelem biometrického zaznamenávání světové populace.

Je nezbytná široká etická debata

„Musíte si být vědomi, že by to znamenalo, že identita každého občana (cestovní pas, zdravotní stav, bankovní údaje, sociální kontakty atd.) by byla centrálně řízena a zadávána soukromým společnostem – zvláštní, ale bohužel realistický nápad,“ je jedním ze závěrů Friebelova dokumentu.

Tyto informace nejsou lidem zveřejňovány, a proto téměř nikdo nerozumí tomu, co „digitální identita, průkaz imunity, rozpoznávání obličeje atd. ve skutečnosti dělají a jaké zvláštní možnosti kontroly to dává státu, a co je ještě horší, jaké možnosti to dává digitálním korporacím“. To je něco se svobodnou demokracií naprosto neslučitelného.

Ve společnosti by měla okamžitě začít rozsáhlá debata o těchto technologiích a jejich etických aspektech. Otázkou je, zda opravdu chcete vyčerpat všechny technické možnosti.

Dokument je k dispozici ke stažení a tisku zde (také v angličtině a portugalštině): Odkaz na pdf, německy.

Sebastian Friebel sloužil v armádě, absolvoval učňovskou školu pro motorová vozidla, studoval obnovitelné energie, byl členem SPD a naposledy pracoval jako nestraník pro parlamentní skupinu AFD. Radil parlamentní skupině především v oblasti obnovitelných energií a energetických technologií. Jeho postřehy vycházejí z volně dostupných zdrojů a poznání, že například parlament se stěží staví proti rostoucímu vlivu korporací.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.

Související články