Susanne Ausic

5. 3. 2021

NĚMECKO – Pokud mají starší lidé pozitivní test na SARS-CoV-2 a zemřou, jsou zahrnuti do statistik Institutu Roberta Kocha (RKI) jako úmrtí na koronavirus. Když starší vysoce rizikoví pacienti dostanou injekce vakcíny COVID-19 a krátce nato zemřou, není to připisováno očkování, ale jejich stáří.

Dopis stuttgartského generálního prokurátora Achima Brauneisena ze dne 10. února způsobil na sociálních médiích zmatek a pobouření. Předcházela tomu žádost na policejní ředitelství Bádensko-Württemberska, v níž žádali o pitvu všech lidí, kteří zemřeli po očkování COVID.

Brauneisen odpověděl, že pro to nevidí žádný právní základ, alespoň pokud jde o trestní řízení. Podle trestního řádu lze pitvu nařídit, pouze pokud existuje počáteční podezření, že osoba zemřela nepřirozenou smrtí a že je možná nedbalost třetí strany.

Brauneisen píše, že „v renomovaných zdrojích nelze prozkoumat žádný hmatatelný důkaz možné příčinné souvislosti mezi očkováním a nástupem smrti starších lidí.“ Ani na domovské stránce institutu Roberta Kocha, ani na domovské stránce institutu Paula Ehrlicha nejsou platné odkazy. Naopak: „V případě zmíněných úmrtí se příčinnost očkování zdá být spíše vyloučena,“ pokračuje Brauneisen.

Pitva pouze v případě nepřirozené smrti

V tiskové zprávě z 1. března zdůraznil Nejvyšší státní zástupce Stutgartu Jan Dietzel, že objednávání pitev „s cílem předcházet a bojovat proti infekčním chorobám, tj. získat preventivní znalosti o účincích očkování, nespadá do kompetence státních zastupitelství a policejních stanic“.

O tom, zda by bylo možné pravidelné provádění pitvy za tímto účelem, Brauneisenův dopis z 10. února nic neříkal, dodává Dietzel.

Pokud by došlo po očkování vakcínou COVID-19 k úmrtí, muselo by to být nahlášeno nejprve ministerstvu zdravotnictví, uvedl tiskový mluvčí na otázku Epoch Times. Vyšetřování policií a státním zastupitelstvím by začalo, pouze kdyby se věřilo, že tento člověk zemřel nepřirozenou smrtí.

Ani v tomto ohledu však nemusí být v rámci vyšetřování trestného činu nutně provedena pitva. Také příbuzní by například mohli o pitvu požádat, pokud by pochybovali o přirozené smrti.

Jak však pro The Epoch Times řekl Dietzel, je tomu tak pouze v případě, že první lékař, který určí příčinu smrti, předpokládá nepřirozenou smrt. V takovém případě by vyšetřování zahájila policie a státní zástupce.

Řízení v trestním právu

Deník Epoch Times chce vědět: co se stane, pokud je lékař při vyšetřování také očkujícím a – možná také ze strachu – potvrdí přirozenou smrt? Co tedy můžete dělat? S ohledem na tuto skutečnost jsme se obrátili na Stuttgartskou státní prokuraturu, odbor trestných činů, aby nám sdělili v jakých případech může vůbec dojít k pitvě zesnulého.

Tisková mluvčí státní prokuratury Stephanie Rubenová uvedla, že státní zastupitelství začne vyšetřovat, jakmile bude podezření na zavinění třetí stranou. To platí také pro úmrtí po očkování vakcínou COVID-19. Samotná smrt po očkování však není důvodem k zahájení pitvy, protože očkovaná osoba by za normálních okolností před tím prohlásila, že je připravena k tomu nechat se očkovat. Pouze pokud nastanou další okolnosti, bude zkontrolováno, zda lze uvažovat o pitvě.

Při vyšetřování státního zástupce hrají roli různé faktory, například obvinění stěžovatele, která musí být v jednotlivých případech zohledněna, uvedla Rubenová. Podstatné je však podezření, že daná osoba nezemřela přirozenou smrtí. Příbuzní samozřejmě mohou nařídit pitvu mimo předběžné vyšetřování, pokud se domnívají, že očkovaná osoba nezemřela přirozenou smrtí. V takovém případě by ale příbuzní museli nést náklady sami.

Situace je však jiná, pokud příbuzní osoby, která zemřela po očkování, podají stížnost na neznámé osoby a existují náznaky nedbalosti třetích osob, tj. jednání, které je relevantní pro trestní právo. Potom případ opět skončí u státního zastupitelství.

Pokud chcete objasnit pouze lékařskou příčinu smrti, pak to nespadá do oblasti státního zastupitelství, vysvětluje Rubenová. Potom by si příbuzní museli sami objednat pitvu. V podstatě tam, kde není žalobce, není ani soudce.

článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.:

Související témata

Související články