Nejvyšší státní zástupci 20 většinou republikánských států žalují americké ministerstvo školství a snaží se zastavit prosazování podle nich „chybného výkladu“ hlavy IX (Title IX) federálního zákona, která zakazuje diskriminaci na základě pohlaví ve školách.

Státy v čele s Tennessee požádaly soud, aby zablokoval pokyny (pdf), které ministerstvo školství vydalo letos v červnu. V „soupisu faktů“ připojeném k pokynům ministerstvo varuje, že může zahájit vyšetřování podle hlavy IX, pokud škola brání studentovi ve vstupu do sportovního týmu nebo v používání toalet či šaten, které odpovídají jeho genderové identitě.

Diskriminace transgenderových školaček?

Rozšířený výklad hlavy IX podle ministerstva školství vychází z rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v případu „Bostock v. Clayton County“, které se zaměřilo na hlavu VII federálního zákona zakazujícího diskriminaci na pracovišti na základě pohlaví. Ministerstvo uvedlo, že výklad hlavy VII z případu „Bostock“ aplikovalo na hlavu IX, protože tyto dvě věci vykazují „textovou podobnost“ a že ochrana homosexuálních a transsexuálních studentů je v souladu s účelem hlavy IX.

Ve stížnosti (pdf) podané minulé pondělí nejvyšší státní zástupci namítali, že odůvodnění ministerstva školství pro použití rozhodnutí z případu „Bostock“ je chybné vzhledem k tomu, jak úzký je rozsudek Nejvyššího soudu.

„Soupis faktů má poskytovat příklady toho, co představuje diskriminaci podle hlavy IX,“ uvádí se ve stížnosti. „[Případ] ,Bostock‘ se nezabýval žádným z příkladů údajné diskriminace uvedených v tomto soupisu faktů.“

„Zejména se v soupisu uvádí, že bránění ,transgenderové středoškolačce v používání dívčích toalet‘ by představovalo diskriminaci, a to bez ohledu na to, že ,Bostock‘ výslovně odmítl řešit jakékoli otázky týkající se toalet, šaten a podobně,“ uvádí se dále v žalobě, s tím, že případ „Bostock“ také nemá nic společného s účastí transgenderových studentů ve sportu.

Nejvyšší státní zástupci rovněž tvrdili, že jen proto, že dva zákony používají podobný jazyk, nemusí to nutně znamenat, že výklad jednoho z nich lze aplikovat na druhý. Odvolací soud USA pro šestý obvod (U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit) ve svém nedávném rozhodnutí (pdf) výslovně uvedl, že „zásady zveřejněné v kontextu hlavy VII se automaticky neuplatňují v kontextu hlavy IX“.

„Ministerstvo dospělo k závěru, že výraz ,na základě pohlaví‘ v hlavě IX má stejný význam jako výraz ,z důvodu … pohlaví‘ v hlavě VII,“ napsali zástupci. „Soud v případu ,Bostock‘ jasně uvedl úzký dosah svého rozhodnutí a to, že se omezuje pouze na samotnou hlavu VII.“

„Expanzivní a nezákonné“

Ve stejné žalobě si nejvyšší státní zástupci vzali na mušku také pokyny americké Komise pro rovné příležitosti v zaměstnání, podle nichž pracoviště nemůže vyžadovat, aby transgenderoví zaměstnanci pracovali v souladu se svým biologickým pohlavím přiděleným při narození.

Nejvyšší státní zástupce státu Tennessee, Herbert H. Slatery III, který žalobu vede, označil pokyny Komise pro rovné příležitosti a ministerstva školství za „expanzivní a nezákonné“.

„V tomto případě jde o to, že dva federální úřady mění zákon, což je výhradní pravomoc Kongresu,“ uvedl Slatery v tiskové zprávě. „Vládní úřady tuto pravomoc jednoduše nemají.“

K Tenessee se v žalobě připojily Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Jižní Karolína, Jižní Dakota a Západní Virginie.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce.