Od pondělí 15. listopadu bude prvních 40 vojáků pomáhat ve zdravotnických a sociálních zařízeních Olomouckého a Zlínského kraje. Cestou Ústředního krizového štábu bylo přijato celkem osm požadavků na pomoc, zejména pomocné práce jako je polohování, asistence s hygienou či odběrem stravy. Žádosti zaslaly nemocniční zařízení a jeden domov seniorů. Zde budou vojáci vedle pomocných prací u klientů pomáhat také s úklidem nebo provozem na recepci.

Vojáci budou v zařízeních pomáhat ve skupinách od čtyř do šesti vojáků v 8 až 12hodinových směnách. Předpokládaná doba jejich nasazení jsou dva týdny s možností prodloužení.

Armáda oznamuje i na sociální síti: „Vracíme se do nemocnic. Od pondělí nastupuje prvních čtyřicet vojáků do zdravotnických zařízení na Moravě. Žádosti o pomoc dostáváme přes Ústřední krizový štáb. Počítali jsme s tím a pomůžeme rádi.“

Armáda České republiky je připravena pomoci 

„Sbalit, dojet na místo, rychle se proškolit a jdeme rovnou na to. Naši vojáci ze 7. mechanizované brigády už pomáhají v nemocnici ve Šternberku. Doplníme personál, který už nestíhá. Práce nám nesmrdí a taky přineseme trochu optimismu. Je to naše práce. Posilujeme dalších pět nemocnic a domov seniorů, zítra přibudou další. V armádě máme naočkováno 85 % personálu,“ sdělují na #JsmeArmada #BojujemePomahame.

Ohlasy z Facebooku jsou spíše vděčné: „Děkujeme za vše co pro nás děláte. Jste jedni z mnoha českých hrdinů.“

Vojáci jsou vysláni na základě Nařízení vlády České republiky č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 ze dne 14. dubna 2020. K pomocným pracím může být vysláno nejvýše 900 vojáků.

Proočkovanost vojáků Armády České republiky je 85 %. “Všichni vojáci, kteří pomáhají ve zdravotnických a sociálních zařízeních, jsou před nasazením testováni na covid-19 i v případě, že jsou očkováni,” doplnila tisková mluvčí, plk. Magdalena Dvořáková.

Zdroj: TZ plukovnice Magdaleny Dvořáko